RSS
 

Archive for december 20th, 2012

Szűz Mária: Halálos bűnt követnek el mindazok, akik pártolják az abortuszt, valamint akik felelősek annak bevezetéséért

20 dec

2012. december 18. kedd, 18.45

Drága gyermekem, szeretett Atyám legszentebb Teremtményét, az anyaméhben lévő magzatok életét milliószámra oltják ki szerte az egész világon.

A gonosz befolyásolja a kormányokat a világ minden részén annak érdekében, hogy az abortusz ne csak elfogadott legyen, hanem egy jó dolognak is tűnjön.

Mennyi könnyet ontanak most a Mennyben? Az összes angyalok és szentek szomorúan lehorgasztják fejüket.

Isten gyermekeit nagy számban el fogják pusztítani, amint a Nagy Szorongattatás kezdetét veszi.

Gyarapodni fognak a háborúk, az éhínségek, a gyilkosságok és az öngyilkosságok. Ugyanakkor az abortusz bűne az, amely szinte bármely más bűnnél jobban vonja magára Atyám haragját.

Országok, akik jóváhagyják az abortuszt, nagyon fognak szenvedni Isten Kezétől. Országaik sírni fognak, amikor tanúi lesznek saját büntetésüknek. Sok imára lesz szükségük azoknak, akik felelősek egy ilyen szörnyű gaztett bevezetéséért.

Gyermekem, fontos, hogy mindenki imádkozza Szent Rózsafüzéremet minden pénteken, 2013. január utolsó hetéig, az abortusz terjedésének megállítására.

Minden egyes, anyaméhben meggyilkolt gyermek, egy angyallá lesz Atyám Királyságában. Ők minden nap imádkoznak minden egyes anyáért, akik tudatosan és habozás nélkül avatkoztak be, hogy véget vessenek a bennük lévő gyermek életének. Az ő imáik saját Édesanyjuk lelkének megmentésére vannak felhasználva.

Halálos bűnt követnek el mindazok, akik pártolják az abortuszt, valamint akik felelősek annak bevezetéséért.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok ezekért a bűnösökért, mert ők nagyon rászorulnak Isten Irgalmára.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A halál emberiség feletti hatalma véglegesen le lesz győzve.

20 dec

2012. december 17. hétfő, 12.15

Drága, szeretett leányom, váratlan lesz az a nap, amikor Én eljövök, hogy visszaköveteljem az Atyám által nekem ígért Örökséget.

Bár Én felkészítem az egész emberiséget erre a nagy eseményre, mégis váratlanul érkezik majd el az a nap. Közel az idő, hogy a fenevad a pokolba vettessen, és akkor a tizenkét nemzet élvezni fogja a békét és az egységet.

Ez idő alatt a Mennyei szentek, és mindazok, akik az Én Kegyelmemben haltak meg, felemeltetnek majd az igazakkal együtt, akik túlélik majd a Szorongattatást. Mindenki fel fog támadni, és meg fogja kapni a tökéletes test Adományát, mellyel legyőzi majd a halált, mely Ádám bűne óta ismert az emberiség számára. Élvezni fogják a békét, és a jólétet Lelki Uralkodásom alatt mindaddig, míg Királyságom át nem kerül Atyám kezébe.

Ez lesz az első feltámadás, majd ezt fogja követni a tökéletes harmónia ezer éves uralma, Atyám Isteni Akarata szerint.

Ez idő alatt, a bűnösök, akik megtagadtak Engem, szenvedni fognak. A Második Feltámadásról nem tud az emberiség, és a részletek sem lettek kinyilatkoztatva még senki másnak, Dániel prófétán és János apostolon kívül.

Ezek a titkok ki lesznek nyilatkoztatva, idővel, mert ezeket nem kell tudnotok most.

Isten Hatalma meg fog nyilvánulni, amikor a lelkek megmeneküléséért vívott csata sikerrel jár. A halál emberiség feletti hatalma véglegesen le lesz győzve. Ez az Én Ígéretem. Én be fogom teljesíteni az Atyám által meghatározott próféciákat.

Azok közöttetek, akik össze vagytok zavarodva, ne féljetek. Most már minden az Én Szent Kezemben van, de legyetek nyugodtak, csak a bűnbocsánat számít. Ez akkor lesz, amikor valamennyien kéritek Tőlem a Jóvátétel Ajándékát. Ez ilyen egyszerű.

Irántam való szeretetetek meg fogja hozni az Élet Ajándékát. A halálnak, mint tudjátok, nem lesz hatalma felettetek, és nem fog a markában tartani benneteket, soha többé. Jövőtök olyasvalami, amit szívetekben örömmel kell várnotok, mert ez Isten legnagyobb Ajándéka, és csak az arra méltó lelkekre hagyományozódik majd ilyen gazdagság. Legyetek nyugodtak. Bízzatok Bennem. Szeressetek Engem. Csak ez számít.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Én reményt, Irgalmat és üdvösséget hozok.

20 dec

2012. december 16. vasárnap, 23.20

Drága, szeretett leányom, fontos, hogy Tanítványaim ne keltsenek félelmet barátaik és családjuk szívében a jelenleg neked adott Üzeneteimmel.

Én azért jövök most mindannyiatokhoz, a Mennyből szólva hozzátok, hogy felkészítselek benneteket.  Én ezt szeretettel és örömmel a Szívemben teszem.

Én azért jövök, hogy segítsek azoknak, akik hisznek Bennem, hogy készek legyenek majd befogadni Engem a kegyelem állapotában, mely szükséges ahhoz, hogy Velem együtt uralkodhassanak Királyságomban.

Én azért is jövök, hogy kérjem azokat, akik nem tudják megérteni Isten Teremtésének értelmét, különösen azokat a lelkeket, akik az emberi érvelést használják minden meghatározására az életükben. Ők csak abban hisznek, amit látnak, vagy amit meg tudnak tapintani. Ezek a lelkek el fogják fogadni a hazugságokat azoktól, akikről azt vélik, hogy tiszteletben kell tartani őket társadalmaikban és nemzeteikben. Mily könnyen megtévesztik őket az emberek hazugságai, és mennyire gyarlóak a tekintetben, hogy nem fogadják el Teremtésük Igazságát.

Az Én feladatom az, hogy segítsek mindannyiatoknak. Nem az, hogy megfélemlítselek titeket, hanem hogy közelebb vonjalak Magamhoz benneteket, hogy megvigasztalódjatok majd.

Királyságom a ti otthonotok. Ne érezzetek semmiféle kényszert családotok elutasítására, hogy egyesíthessétek szíveteket az Én szívemmel. Inkább hozzátok Hozzám családotokat imáitok által. Sokan bántani fognak benneteket, amikor hirdetitek Szavam (Üzenetem) Igazságát. De ez rendjén is van. Ne provokáljátok őket, és ne próbáljátok kényszeríteni őket akaratuk ellenére.  Én Védelmem Fényébe vonom majd őket, amikor imádkozzátok a Védettség Kegyelme Litániámat.

Én tele Vagyok szeretettel irántatok. Második Eljövetelem nagyon meg fogja vigasztalni azokat, akik hisznek Bennem. A többi lélek pedig imáitok által meg tud menekülni. Ezért készítelek fel most Én benneteket. Hogy mindannyian megmeneküljetek, hogy élvezhessétek az Új Eget és az Új Földet.

Én reményt, Irgalmat és üdvösséget hozok. Én véghezviszem a végső szövetséget, a végső korszakot, amely Atyám Akaratának beteljesülése lesz.

Soha ne féljetek Tőlem, mert Én Vagyok a ti családotok, összeforrva Testemmel és Véremmel, Alázatosságommal, és Istenségemmel.

Legyetek nyugodtak, szeretett Követőim. Pihenjetek meg Vállamon, mert Szeretetem és Irgalmam nagyobb, mint ahogyan azt bármelyikőtök is gondolná. Ez az örvendezés, és nem a szomorkodás ideje, mert Én nektek adtam a Megváltás Ajándékát. Ez az Ajándék a tiétek, ahogyan a tévelygőké is. Mindenkié.

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy