RSS
 

Archive for december 17th, 2012

Az alázatosság több mint pusztán a szenvedés elfogadása. Ez a gonosz legyőzésének egy hathatós eszköze

17 dec

2012. december 13. csütörtök; 18.11

Drága, szeretett leányom, az alázatosság adományát ki kell érdemelni. Sosem szabad összetéveszteni a gyávasággal.

Az Én Alázatosságom megtévesztette a sátánt, és emiatt vesztette el a jogot arra, hogy minden lelket elnyerjen, valamint hogy örök kárhozatot hozzon rájuk.

A sátán öntelt, hencegő, csaló, önimádattal és gyűlölettel teli. A lelkekért vívott csata az Alázatosság Cselekedete révén győzedelmeskedett, amikor Én, az emberiség Királya, hagytam magam becsmérelni, megkínozni, megvetni, kigúnyolni és gyötörni, a sátán gyűlöletével elárasztott lelkek által.

A fenevad képtelen alázatot érezni. Ő tudatában volt az Isten Hatalmának, és annak, hogy Isten gyermekei elleni harca milyen kemény lesz.  A fenevad arra számított, hogy Én nemcsak Isten Igéjét hirdetem, hanem Tekintélyemet is bizonyítom az emberek között, magasztos állapotban kinyilvánítván Magamat előttük. Még akkor is magabiztos volt Küldetésem megdöntését illetően.

Arra azonban nem számított, hogy Én nem vagyok hajlandó elítélni hóhéraimat, és az Általam mutatott Alázatra sem számított. Az, hogy nem foglalkoztam kínzóimmal, ahhoz vezetett, hogy nem volt Felettem hatalmuk. Az, hogy eltűrtem az ostorozást, a gúnyolódást és az üldöztetést, csak tovább gyengítette a gonosz hatalmát. Ő nem számított erre, és mindent megpróbált, beleértve a fizikai kínzást is, hogy rávegyen Engem arra, hogy lemondjak az emberiségről.

Halálom elfogadása révén – az Atyám által hozott áldozattal, miszerint megengedte Keresztre feszítésemet -, szabadult meg a bűntől az ember.

Ez volt az első megvívott és megnyert csata. Így lesz megvívva a második csata is, hogy visszahozzam az emberiséget Királyságomba, hogy élvezhessék az örök életet.

Ő, a fenevad, és valamennyi bukott angyala, sok lelket megkísértenek, hogy sokan meg legyenek tévesztve, és ne fogadják el Létezésemet. Hogy sokan azok közül, akik valóban keményen küzdenek az eléjük helyezett kísértések miatt, semmibe vegyék jelen Mennybéli Hívásomat.

Aztán ott vannak azok, akik szolgálókként pózolnak Egyházamban, akik az elit csoporttal egyetemben milliók elpusztítását tervezik. Ők ezt Szavam akadályoztatásával teszik majd, majd fizikai üldözéssel. Isten gyermekei elleni végső árulásuk mindenki szeme láttára történik majd.

A lelkek, akikért a leginkább aggódom, azok az ateisták, és a fiatalok, akiknek nem tanították az Igazságot. Kérlek benneteket, mind, akik elismertek Engem, a ti Jézusotokat, hogy hozzátok őket Hozzám. Én körülveszem őket Világosságommal és Védelmemmel, és Én harcolni fogok a gonosz ellen, ezekért a lelkekért, egészen az utolsó pillanatig.

Meneteljetek előre, bátor Tanítványaim, és próbáljátok meg kizárni a benneteket körülvevő gonoszságot. Ha azokkal foglalkoztok, akik mindenáron meg akarják akadályozni ezt a Küldetést, akkor cserbenhagytok majd Engem.

Azt kérdezhetitek, miért oly elszántak Szavam akadályozásában ezek az emberek. A válasz az, hogy ez mindig is így volt, bármerre is Járjak, bárhol is Beszéljek, bárhol is Legyek jelen.

Menjetek, és maradjatok a Közelemben. Hatalmam kiterjed majd rátok, és védelmezve lesztek. De ne vegyétek le Rólam a szemeteket, mert sokan lesznek, akik veszélyt jelentenek rátok, támadnak benneteket, és próbálnak elgáncsolni titeket. Ha arrogáns, de zavaros, fellengzős szónoklatokat zúdítanak rátok, tudni fogjátok, mit kell tennetek.

Ha minél eltökéltebben próbálnak ellenfeleitek meggyőzni benneteket, hogy nem Én, Jézus Krisztus, az emberiség Királya szólok most hozzátok, akkor tudni fogjátok, hogy Én valóban jelen Vagyok köztetek.

Kísérlek benneteket, ha Mellettem maradtok. Az, hogy csendben maradtok, és nem vagytok hajlandóak foglalkozni a gúnyolódásokkal erőssé tesz majd benneteket. Hadd tegyék, amit tesznek, azok, akik hangosan becsmérlik és gúnyolják Szent Szavamat (Üzenetemet). Imádkozzatok értük állhatatosan, mert nekik szükségük van a segítségetekre. Gondoljatok erre a következőképpen.

Tekintsetek mindezen emberekre úgy, mintha össze lennének gyűjtve egy szobában, és csak kisgyermekek lennének. Amikor kisgyermekekre néztek, mély szeretetet éreztek sebezhetőségük miatt. Látjátok a szüleik és gondviselőik iránti bizalmukat, és elönt benneteket a – szívetekben irántuk érzett – szeretet.

Ezen gyermekek közül néhányan aszerint fognak viselkedni, amit a helyes viselkedésről mondtak nekik. Mások kegyetlenséget mutatnak a többi gyermek iránt. És bár lehet, hogy megdöbbentek a viselkedésükön, tudjátok, hogy rendre kell utasítanotok, és meg kell büntetnetek őket, ha továbbra sem viselkednek rendesen. Mindezeken túl továbbra is szeretitek őket, nem számít, mit tesznek, mivel ők szerető szülők drága gyermekei.

Ily módon érez Atyám minden Gyermeke iránt. Nem számít, mit tesznek, mert Ő akkor is szereti őket. De Atyám nem fogja hagyni, hogy egyes Gyermekei elpusztítsák az Ő többi gyermekét, és Atyám majd megbünteti őket, de csak hogy újraegyesíthesse az Ő Családját.

Mikor azokért imádkoztok, akik Istent bántják, és akik az Ő gyermekeit bántják, akkor borzasztó szenvedést okoztok a sátánnak, aki enged azon, a markában lévő személynek a szorításán, akiért imádkoztok.

Az alázatosság több mint pusztán a szenvedés elfogadása. Ez a gonosz legyőzésének egy hathatós eszköze. Azáltal, hogy imádkoztok azokért, akik gyötörnek benneteket, egy nagy ajándékot hoztok Nekem, az őszinte szeretetet. Egy különleges szeretetet Irántam, a ti Jézusotok iránt.

Továbbra is tanítalak majd benneteket, Tanítványaim, hogy erősek és hűek maradjatok Tanításaimhoz. A nagy hitehagyás (aposztázia) ezen idejében, Szent Evangéliumomat és Üzeneteimet – melyeket most kaptok, hogy felkészítsenek benneteket -, terjeszteni kell az egész világon, a lelkek megmentésére irányuló Hadjáratom részeként.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy