RSS
 

Archive for december 13th, 2012

Én Megítélem majd az Élőket és Holtakat, és csak az arra méltók léphetnek be Királyságomba

13 dec

2012. december 10. hétfő; 22.22

Drága, szeretett leányom, kérlek, mondd el mindazoknak, akik követik Tanításaimat, hogy emlékezzenek Ígéretemre.

Világossá tettem, hogy Én újra eljövök, megmenteni Királyságomat.

Második Eljövetelemet várják, és azok, akik azt vallják, hogy ismerik az Atyám Könyvében foglalt Igazságot, ők tudni fogják, hogy az nem tartalmaz valótlanságokat.

Én el fogok jönni újra, a megjövendöltek szerint, és ennek ideje csaknem elérkezett hozzátok.

Én Megítélem majd az Élőket és Holtakat, és csak az arra méltók léphetnek be Királyságomba.

Az is meg lett jövendölve, hogy a gonosz egy háborút fog előkészíteni a földön, hogy Atyám ellen harcoljon a lelkekért.

Ez az a háború, melyet ő nem nyerhet meg, és mégis, sokan azok közül, akik életüket a hamis ígéretekre alapozva élik, azt hiszik, hogy kizárólag a földi életük számít. A megtévesztés lesz a vesztük, mely sokakat tart a markában.

Ó mennyire vágyom Én ezekre a lelkekre, hogy időben felnyissák szemüket az Igazságra, még mielőtt túl késő lenne számukra.

Fájdalmam és kínszenvedésem most sosem látott méreteket ölt, ahogy Én előre látom azokat a szegény megtévesztett lelkeket, akik el fognak veszni Számomra. Emiatt éreznek oly nagy fájdalmat most az áldozati lelkek, a kiválasztott lelkek, és azok, akik Szent Szívemhez közel állnak. Én bennük szenvedek, ahogy az idő közeledik.

Atyám minden terve – mely szerint körülöleli Gyermekeit, és Védelmi Pecsétjével burkolja be őket – elkészült.

Neki minden egyes lélek kell. A Szentlélek nagyon sok lelket beborít a történelem eme pillanatában, hogy Szent Karjaimba csalogassa őket.

Kérlek, ne tagadjátok meg Ígéretemet. Fogadjátok el, hogy Második Eljövetelemnek ti – ezen nemzedék – tanúi lesztek.

Ez jó hír. Visszatérésem lesz Megdicsőülésem pillanata, mely megújítja mindazokat, akik szeretnek Engem, és ők egy új életet kezdenek majd, a tündöklő ragyogás idejét, ahol is ők Világosságban és Szeretetben fognak örvendezni.

Kérlek, ne legyetek megrémülve.

Én Nagy Szeretettel jövök.

Én egy Nagy Ajándékot hozok.

Elvitettek igazi otthonotokba, és egyesülni fogtok saját családotokkal.

Isten valamennyi gyermeke, azon kiváltságosok, akik bebocsátást nyernek ezen új Dicsőséges Létezésbe, eggyé válnak majd.

Szeretet lesz mindenütt. Béke, öröm, nevetés, baráti kapcsolat, csodák és Isten-imádás lesz jelen minden pillanatban.

Nem létezik majd halál. Meghal a gyűlölet.

A gonosz száműzve lesz.

Az egész emberiség nem fog többé szenvedni, sem fájdalmat, sem bárminemű hiányt megélni. Ez az Én Új Paradicsomom. Nem lesznek többé könnyek.

Bízzatok Bennem, Követőim, mert az általatok megélt fájdalom és szenvedés csaknem véget ért. Tudom, mennyire szenvedtek az igazságtalan rendszer miatt, melyben élnetek kell. Ez a végső szakasz, mert Atyám Keze most fog beavatkozni.

A világ meg fog változni. A régi száműzve lesz, és Isten teljes Dicsőségében Új Hajnal virrad majd, melynek során az Ő Hatalma fog Uralkodni, ahogy annak lennie kellett volna a világ Teremtése óta.

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy