RSS
 

Archive for december 7th, 2012

A szeretet lángja kioltja a gyűlölet tüzét

07 dec

2012. december 2. vasárnap, 17.40

Drága, szeretett leányom, csak akkor értitek meg igazán azt a hatalmat, amellyel a gonosz bír az emberiség fölött, amikor ti vagytok a gyűlölet célpontjai.

A gyűlöletet a sátán kelti, aki ezt használja fel, hogy rávegye az embereket arra, hogy forduljanak felebarátaik ellen.

A gyűlölet gyűlöletet szül, amikor is egyik ember gyűlöli a másikat, és ezt általában a düh váltja ki.

A düh a véleménykülönbség eredményeképpen alakulhat ki. Ha ez nincs kontrollálva, nagyon gyorsan gyűlöletté fajulhat.

Ha valaki támad egy másik személyt, egy szervezetet vagy egy nemzetet, a véleménykülönbség miatt, ez rövid időn belül gyűlöletáradatot gerjeszthet.

Ezért buzdítom Én mindazokat, akik ilyen gyűlölet célpontjaként találják magukat, hogy maradjanak méltóságteljesek mindenkor. Még ha valaki sérteget is benneteket, szemtől szemben, vagy a hátatok mögött, vigyázzatok, hogy ne foglalkozzatok velük. Ha foglalkoztok velük, akkor kísértésbe fogtok esni, hogy vétkezzetek.

A sátán biztatja az embereket, hogy legyenek dühösek. Majd ő arra használja a dühöt, hogy egy másik személyben dühöt váltson ki, és ez így folytatódik mindaddig, amíg a gyűlölet bele nem oltódik mindkét félbe.

Ő, a gonosz, gerjeszti a gyűlöletet, hogy megosztottságot idézhessen elő.

A megosztottság az egység ellentéte. Az egység az egy Isten adta Kegyelem. Amikor emberek egyként egyesülnek egymással, a szeretet van jelen.  A szeretet maga Isten, tehát Isten ihlette az egységet.

A sátán a gyűlöletet használja, hogy nemzetek szakadását, házasságok felbomlását, gyilkosságok bekövetkeztét, és gonosz bűncselekmények gyarapodását idézze elő. Ha legyőzetett a sátán, a gyűlölet végleg száműzve lesz, és nem fog létezni a világban soha többé.

A szeretet felemésztheti a gyűlöletet. Amikor valaki dühös rátok, próbáljatok meg szeretettel válaszolni. Lehet, hogy nagyon nehéz számotokra ezt megtenni, de – Segítségemmel – úgy fogjátok találni, hogy a gyűlölet gyorsan enyhülni fog.

A szeretet lángja kioltja a gyűlölet tüzét. Megsemmisíti azt. A szeretet Isten, és Istenként nagy Hatalma van a fenevad felett, így ez a megoldás, hogy kiűzzétek a fenevadat életetekből.

Nagy bátorságra van szükség, hogy – mint áldozatok – kiálljatok a gyűlölet ellen. Ha megteszitek, amit Én kérek tőletek, és hívtok Engem, hogy bátorságot adjak nektek, akkor le tudjátok győzni a gyűlöletet.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A világ összes nemzete egyként egyesül Istennel. Valamennyien ugyanahhoz a családhoz tartoznak.

07 dec

2012. december 1. szombat, 19.45

Drága, szeretett leányom, amikor Én szeretetet adok szüleid szívébe, ez csak betekintés lesz számodra abba a szeretetbe, melyet Én érzek irántatok a Szívemben.

Áldott az a gyermek, akit szülei tiszta szeretete táplál, mert ez ízelítő abból a Szeretetből, melyet Isten érez valamennyi Gyermeke iránt.

Szeretetem különösen a család szívében van jelen, mert a családot képező szeretet, a Szent Család szeretetét idézi.

A világ összes nemzete egyként egyesül Istennel. Valamennyien ugyanahhoz a családhoz tartoznak. Egyes családokban sok szeretet van, és az összes gyermek harmóniában él szüleikkel.

Más családokban megosztottság van, tévelygő és kétségbeesett gyermekekkel.

Amikor egy gyermek letér az Igazság ösvényéről, és csínytevésekbe keveredve találja magát, akkor ő komoly szakadást okoz a családjában.

Ha szenved, és a test bűnös élvezeteinek rabja, szörnyű kínt okoz ezzel szüleinek.

Ha nem engedi a szüleinek, hogy segítsenek neki, akkor a szülők nemcsak, hogy szomorúak és csalódottak, de még bele is betegednek az aggodalomba.

Ha hátat fordít testvéreinek, fájdalmat és gyötrelmet okozva nekik, és elutasítja őket, ezzel ő az egész csáládját elutasítja.

Az ilyen felbomlott család – annak ellenére, hogy egyben marad a tévelygő fiút leszámítva – nem lelhet békére.

Ők mindent feláldoznának, csakhogy megóvják szegény, zavarodott gyermeküket attól, hogy tönkretegye a boldogságra való esélyét az életben.

Ugyanez igaz Isten gyermekeire, akik elutasítják az Ő Szeretetteljes és Irgalmas Kezét. Mily szomorú sírásra fakasztja ez Őt.

Azon Követőim is bánatot éreznek szívükben, akik tanúi az ilyen elveszett lelkeknek, akik tévelyegnek a világban, vigaszt keresvén a nem Istentől való dolgokban. Sőt aggódnak is, mert tudják, hogy ha ezek a szegény lelkek nem kérnek Engem, az ő Jézusukat, hogy mentsem meg őket, akkor máskülönben örökre elvesznek.

Élő földi Egyházamnak, beleszámítva valamennyi Követőmet, segítenie kell Nekem megmenteni minden egyes lelket.

Isten teljes Családja nélkül ez egy fájdalmas újraegyesülés lesz, ha csak egy lélek is elveszne a Számomra.

Mi, Isten valamennyi gyermeke, egyek vagyunk. Imáitok által Hozzátok Hozzám azokat a köztetek lévő lelkeket – beleértve azokat is, akik nem akarják elfogadni Isten Létezését, és akik ilyen bűnös életbe sodródtak -, akik nem tudnak egykönnyen kiutat találni.

Aztán hozzátok Elém azon megtévesztett bűnös lelkeket, akik beleesnek – a gonosz által eléjük helyezett – minden egyes csapdába.

Ahol Tanítványaim részéről van akarat, segíteni a lelkek mentésében, Én megezerszerezem majd ezeket a lelkeket.  Ezt Én megígérem nektek. Erőfeszítéseitek nem mennek majd veszendőbe. Szenvedésetek minden egyes morzsája – amit az Én nevemben viseltek el, önként felajánlva Nekem – fel lesz használva az emberiség nagy részének megmentésére.

Szeressétek családotokat, ahogy Én szeretlek titeket. Úgy szeressétek testvéreiteket, mint ahogy saját családotokban szeretnétek, és Én elhalmozlak majd benneteket kegyelmekkel.

Szeressétek ellenségeiteket, és tegyetek bizonyságot erről azáltal, hogy imádkoztok értük, és Én meg fogom menteni az ő lelküket.

Jézusotok

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy