RSS
 

Archive for december 5th, 2012

Imahadjárat (87) Védelmezd meg Nemzetünket a gonoszságtól

05 dec

2012. november 30. péntek, 15.55

Enyhítendő a gonosz törvényeket, melyeket be fognak vezetni országaitokban, ahol az Igazság rejtve marad majd előttetek, imádkoznotok kell az Imahadjárat ezen, (87)-es imáját, hogy megvédelmezzétek a nemzeteket a gonoszságtól.

Imahadjárat (87) Védelmezd meg Nemzetünket a gonoszságtól

„Ó Atya, Fiad nevében ments meg bennünket a kommunizmustól.
Ments meg bennünket a diktatúrától. 
Védelmezd meg nemzetünket a pogányságtól.
Oltalmazd meg gyermekeinket minden veszedelemtől.
Segíts, hogy meglássuk Isten Világosságát. 
Nyisd meg szívünket Fiad Tanításaira. 
Segíts meg minden Egyházat, hogy hűek maradjanak Isten Igéjéhez.
Könyörögve kérünk, óvd meg nemzetünket az üldöztetéstől. 
Legdrágább Urunk, tekints reánk Irgalommal, függetlenül attól mennyire bántunk Téged. 
Jézus, Emberfia, boríts be minket Drága Véreddel. 
Oltalmazz meg minket a gonosz kelepcéitől. 
Esedezve kérünk, Édes Istenünk, avatkozz be, és akadályozd meg a gonoszt abban, hogy elnyelje most a világot. Ámen.”

Jézusotok

Teljes üzenet - Amikor megszűnik a szólásszabadság, az Igazság rejtve marad

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Amikor megszűnik a szólásszabadság, az Igazság rejtve marad

05 dec

2012. november 30. péntek, 15.55

Drága, szeretett leányom, hamarosan kibontakoznak azok a próféciák, miszerint véget ér a nemzetek azon szabadsága, mely lehetővé teszi számukra, hogy szabadon, korlátok nélkül beszéljenek.

A 2011. január 1-jén nektek adott Üzenetemben Én megmondtam nektek, hogy a média által a nép hangja rejtve marad majd, és el fog sikkadni.

Amikor a média szabad hangját elnémítják, akkor tudjátok, hogy egy diktatúrában éltek.

Jelenleg sok változást kényszerítenek a nemzetekre a média irányítása és ellenőrzése révén. Amikor megszűnik a szólásszabadság, az Igazság rejtve marad. Majd egyik nemzetet a másik után fogják megetetni a pogányok által diktált hazugságokkal.

Az Igazság Könyve azért adatik a világnak, hogy az emberiség érezze Isten szeretetét, és hogy az Igazság felé legyen vezetve, hogy megtalálja majd a szabadságot.

A szabad választást meg fogja szüntetni az elit csoport. Ti olyanok vagytok, mint a vágóhídra terelt bárányok, és sokatokat fognak félrevezetni, illetve sokatok fog vakká válni az Igazságra.

A szabadság egy Ajándék, mely minden embernek adatott Isten által, aki tiszteli Gyermekei szabad akaratát.

Szabad akaratotok által sok döntést fogtok meghozni. Ezen döntések némelyikét helyteleníti Atyám, mégis, Ő sosem avatkozik be a ti szabad akaratotokba, mert Ő nem tudná, és soha nem is fogja ezt elvenni tőletek.

A sátán rabszolgái folyamatosan támadni fogják szabad akaratotokat. Ők ezt azáltal teszik, hogy ráveszik a nemzeteket, hogy fosszák meg azok szabadságát, akik felett ők uralkodnak. Ők ezt több okból kifolyólag teszik.

Ennek egyik oka, hogy rabszolgává tegyenek benneteket az ő saját önző hasznuk érdekében. A másik oka, hogy szabályozzák népességük gyarapodását. A harmadik oka, hogy eltöröljék a föld színéről Isten minden nyomát.

Ennek a tervnek sok ország szemtanúja Kereszthalálom óta. Mégis a nyugati világnak, amennyire csak lehetséges, sikerült mentesnek maradnia a diktatúrától. Ez most teljesen meg fog változni.

Minden nemzet fölött egy másik nemzet fogja átvenni a hatalmat. Egymással fognak harcolni a hatalomért. Sok nemzet olyan törvényeket kezd majd bevezetni, melyek kommunizmushoz vezetnek.

Majd eljön az idő, amikor a Vörös Sárkány és a Medve fog irányítani mindent, de sokan nem fogják ezt észrevenni, mert sok ilyen diktatúra rejtve marad majd a nyilvánosság előtt.

Tudnotok kell a következőt. Amikor gyökeret vernek azok a próbálkozások, hogy eltöröljék Isten Nevét, és amikor ti a hazugságok rabszolgáivá váltok, akkor Atyám Keze le fog sújtani.

A világ egyharmada el lesz törölve a föld színéről, és az isteni beavatkozás folytatódni fog egészen az utolsó napig.

Enyhítendő a gonosz törvényeket, melyeket be fognak vezetni országaitokban, ahol az Igazság rejtve marad majd előttetek, imádkoznotok kell az Imahadjárat ezen, (87)-es imáját, hogy megvédelmezzétek a nemzeteket a gonoszságtól.

Imahadjárat (87) Védelmezd meg Nemzetünket a gonoszságtól

„Ó Atya, Fiad nevében ments meg bennünket a kommunizmustól.
Ments meg bennünket a diktatúrától.
Védelmezd meg nemzetünket a pogányságtól.
Oltalmazd meg gyermekeinket minden veszedelemtől.
Segíts, hogy meglássuk Isten Világosságát.
Nyisd meg szívünket Fiad Tanításaira.
Segíts meg minden Egyházat, hogy hűek maradjanak Isten Igéjéhez.
Könyörögve kérünk, óvd meg nemzetünket az üldöztetéstől.
Legdrágább Urunk, tekints reánk Irgalommal, függetlenül attól mennyire bántunk Téged.
Jézus, Emberfia, boríts be minket Drága Véreddel.
Oltalmazz meg minket a gonosz kelepcéitől.
Esedezve kérünk, Édes Istenünk, avatkozz be, és akadályozd meg a gonoszt abban, hogy elnyelje most a világot. Ámen.”

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, mert Atyám Szíve meghasad azért, amilyen gyorsasággal hozzák a bűnös törvényeket minden földi nemzetben, jelenleg a világban. Bizakodjatok. Imádkozzatok, és bízzatok Bennem, hogy ezt a pusztítást enyhíteni lehessen.

Imádkozzatok, hogy Isten minél több gyermeke nyitva tartsa majd a szemét minden időben, és hűségesek maradjanak Tanításaim Igazságához.

Jézusotok

 

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy