RSS
 

Archive for december 3rd, 2012

Szűz Mária: Egy Szerető Isten nem generálna konfliktust vagy okozna szakadást

03 dec

2012. november 29. csütörtök, 15.20

Drága Gyermekeim, imádkozzatok Isten valamennyi – jelenleg a világban lévő – látnokáért. Ők nagyon szenvednek, és sok viszály alakult ki, küldetésük ideje alatt és azon kívül.

Sokan elutasítják őket. Még inkább elutasítják azokat a látnokokat és prófétákat, akik tudatták a világgal küldetésüket.

Egy emberként kell egyesülnötök, ha igazán szeretitek Fiamat. Nincs helye a féltékenykedésnek, a rágalmazásnak, és a gyűlöletnek köztetek. Ha ez mégis megtörténik, akkor a gonosz vett rá benneteket, hogy ne a prófétát, hanem Fiam Szent Szavát (Üzenetét) utasítsátok el.

Ez az az időszak, amikor semmilyen megosztottságot sem szabad megengedni, hogy válaszfalakat képezzen azok között, akik Fiam Tanításait követik.

Ahol megosztottság van, ott zaklatottság van. Ez gátolja az ima áramlását, és feltartóztat benneteket a lelkek megmentésében való segédkezésben.

Egy Szerető Isten nem generálna konfliktust vagy okozna szakadást. Isten Nevében másokat rágalmazni, bűn Atyám Szemében.

Ha ezt teszitek, bántjátok Fiamat, aki mindig azt mondta nektek, hogy testvérként szeressétek egymást.

Ha Fiam Nevét arra használjátok, hogy kárt tegyetek mások jóhírében, könyörögnötök kell Fiamhoz, hogy bocsásson meg nektek.

Itt az ideje gyermekek, hogy erősek legyetek, és hogy tiszteljétek Fiamat, felidézvén mindazt, amit Ő tanított nektek.

Sok megjövendölt esemény most hamarosan látható lesz a világban.

Nincs idő a megosztottságra azok között, akik tisztelik Fiamat.

Hamarosan a megosztottság rá lesz kényszerítve a Keresztényekre. Ezért egyesülve váltok majd egy erős hadsereggé, mely méltó hirdetni Isten Igéjét.

Megosztottan, egy légüres tér fog beszippantani benneteket, ahol pogány törvényeket fognak rákényszeríteni Egyházatokra.

Ha megosztottságot idéztek elő, akkor nem lehet egység.

Csak az erős hitűek – Fiam Szívében egyesülve – fognak előrehaladni Fiam hadseregében.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Nem számít, hogy földi javaitok mennyire fontosak számotokra, azok semmit sem érnek

03 dec

2012. november 28. szerda; 19.40

Drága, szeretett leányom, a világban hamarosan kitörő változások során senkinek sem szabad elfelejtenie, hogy Isten teremtette a világot, és kizárólag az Ő Keze és Hatalma által fog az véget érni, oly módon, ahogyan azt tudjátok.

Sem kormány, sem vezető, sem ember nem irányíthatja az emberiség létezését, vagy a halált, melyről csak Isten dönthet, hogy mikor hagyhatják el a lelkek a testet.

Nem számít, hogy földi javaitok mennyire fontosak számotokra, azok semmit sem érnek. Mégis sokan töltik életük java részét egy álom hajszolásával a hírnévről, a gazdagságról, az anyagi javak felhalmozásáról, amelyek bármelyik pillanatban elvételre kerülhetnek tőlük.

Ezért vesztik el vagyonukat azon lelkek, akik iránt Én mély könyörületet érzek.  Megengedem, hogy ők mindentől meg legyenek fosztva annak érdekében, hogy Én meg tudjam tisztítani őket.

A világban sokan vesztettek el sok mindent a korrupció és a kapzsi szervezetek keze által. Habár nekik enniük kell, és otthonra van szükségük, amelyben élhetnek, Én mégis megengedem ezt a szenvedést.

Mert csak akkor fognak az ilyen lelkek Hozzám fordulni segítségért. Ez a megtisztulás egyik formája, hogy aztán az ember olyan alázattal tudjon Elém járulni, amilyennel elengedhetetlenül rendelkeznie kell ahhoz, hogy Királyságomba léphessen.

Ne féljetek, ha ilyen helyzetben találjátok magatokat. Ez csak egy ideig tart, és saját magatoknak okozzátok. Idővel minden rendben lesz. Ez a jövőtökön, és az Új Paradicsomomban számotokra fenntartott helyen való elmélkedés időszaka lesz.

El kell nyernetek a jogot, hogy Velem jöhessetek. Földi időtök átmeneti. Sok léleknek, akik a világot az anyagi csodák helyének tekintik, meg kell érteniük, hogy ez csupán betekintés azon bőséges és dicsőséges ajándékokba, melyek mindazokra várnak közületek, akik az Új Dicsőséges Korszakban fognak élni.

Itteni időtöket áthatja a szenvedés, az elégedetlenség, a gyűlölet és a kétségbeesés, a sátán jelenléte miatt.

Nem látjátok őt, de ő és az ő bukott angyalai mindenütt jelen vannak, piszkálván, szorongatván és kísértvén az emberiséget egész nap.

Sokan nem tudják elfogadni az ő létezésének tényét, és ez nagyon aggasztó. De sokan nem fogják tagadni, hogy gyűlöletet éreznek, amikor valaki más dühének az áldozatává válnak. A gyűlölet egyetlen forrásból fakadhat. Ez nem olyasvalami, ami önmagában létezik. Ez a fenevad szájából tör elő.

Mert azok a lelkek, akik nyitottak maradnak, mert nem akarják elfogadni, hogy a bűn létezik; ők könnyű célpontjai lesznek a gonosznak. Ők beleesnek a kísértésekbe, melyeket a gonosz helyez eléjük, rendszerint a test bűne által. Ezek a lelkek könnyű prédák, és nem fognak úgy szenvedni, mint azok a lelkek, akik ellenállnak neki. Azokra a lelkekre összpontosít leginkább a gonosz, akik szeretnek Engem, az ő Jézusukat, és akik alázatos szívvel követik Tanításaimat.

Ezek azok a lelkek, akik felett különösen nehezen győzedelmeskedik a sátán. Ugyanezen lelkek, imáikkal és Értem való szenvedésükkel arra kényszerítik őt, hogy kínjában üvöltve meghunyászkodjon.

Ti, akik szerettek Engem, kizárólag állhatatosságotok és kitartásotok által lesztek úrrá az ő szorításán, mely óráról-órára gyengül ezen Küldetés révén.

Ha és amennyiben, ismeretlen okból, szóbeli támadás ér benneteket, vagy ha az Én Nevemben rágalmaznak titeket, akkor tudnotok kell, hogy imáitok lelkeket mentenek.

Kérlek, maradjatok csendben ezen támadások során, mert ha foglalkoztok a támadóitokkal, akkor nagy hatalmat adtok a gonosznak.

Legyetek erősek, szeretett Tanítványaim, az Én kedvemért. Én támogatlak majd benneteket, és szenvedésetek hamarosan véget ér.

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy