RSS
 

Ünnepélyesen Megígérem nektek, hogy gyors lesz az átmenet

15 nov

2012. november 11. vasárnap; 18.00

Első rész

Drága, szeretett leányom, mindig fontos emlékezni arra, hogy amikor szenvedtek, az nem a ti fájdalmatok csak, amit éreztek. Az Én fájdalmam az, amelyet elszenvedtek. A fájdalom, amelyről beszélek, nem az, melyet Keresztre feszítésem során szenvedtem el, hanem az, amellyel ma kell szembenéznem, ahogy nézem és érzem az emberiség fájdalmát.

Az emberek a lelkük sötétsége miatt szenvednek a világban. Még azok is szenvednek, akik egyszerű életet élnek, és próbálják Tanításaimat követni. Nyomorultul érezhetik magukat, ahogy igyekeznek egymást szeretni. A kételyek miatt is szenvednek, melyeket hitükben tapasztalnak.

Oly sokan nem értik az örök élet értelmét, vagy azt a tényt, hogy az élet nem ér véget, amikor valaki meghal ezen a földön. Emiatt oly sokan nem készülnek fel az elkövetkező életre.

A múltban sokan nem készültek fel megfelelően, és vagy a pokolban, vagy a Tisztítótűzben vannak.

Ez a nemzedék egy Ajándékot kap, melyben más nemzedék nem részesült. Sokan egyszerűen átmennek majd ebből az életből azonnal, anélkül, hogy meg kellene tapasztalniuk a halált, amint azt tudjátok.

Második Eljövetelem magával hozza majd ezt a rendkívüli Ajándékot. Ne féljetek hát. Örvendezzetek, mert Én azért jövök hozzátok, hogy virágzó jövőt hozzak nektek.

Gondoljatok erre a következőképpen. Habár keresztülmentek majd némi nehézségen, és tanúi kell, hogy legyetek majd annak, ahogyan Létezésemet el fogják utasítani, de ez nem fog sokáig tartani.

Tisztában vagyok vele, hogy sokan közületek aggódtok, de ünnepélyesen Megígérem nektek, hogy gyors lesz az átmenet. Amikor majd tanúi lesztek az Új Jeruzsálemnek, amint az az Új Földre, az Új Paradicsomra ereszkedik, akkor elragadtatásba fogtok esni.

Nem lehet szavakkal leírni ezt a csodálatos Alkotást. Szívem repes a Szeretettől, mikor arra Gondolok, milyen csodálattal fogtok reagálni ti és szeretteitek. Ez akkor lesz, amikor a végső szövetség misztériuma világossá válik majd számotokra.

Világos Ígéretemet – miszerint eljövök újra – végre valóban meg fogják érteni.

A világ egy szent családdá válik, és egy Atyám Isteni Akaratával összhangban és egységben lévő létet fog élni.

Ez az újraegyesülés ideje lesz, amint a holtak első feltámadása megtörténik majd. Azok, akik a megtisztulás során tisztává váltak ezen a földön, csatlakozni fognak azokhoz, akik szintén megtisztultak a Tisztítótűzben, hogy az Új Paradicsomban éljenek.

Sok minden fog változni, de lelki békére lelnek majd mindazok, akik követnek Engem, és csatlakoznak Hozzám az Én Új Békekorszakomban, melyben Én fogok uralkodni lelki Vezetésem által.

Végre a sátán evilági uralma alatt tapasztalt szenvedés nem lesz többé.

Megér majd minden fájdalmat, minden szenvedést, minden imát, minden erőfeszítést, melyet megéltek, hogy egybegyűjtsétek a lelkeket, akik ellankadva lemaradnak, és akik rúgkapálva küzdenek egész úton.

Az Új Paradicsom készen áll. Csak fel kell készítenetek a lelketeket, és odasétálnotok a kapukhoz. Azok közületek, akik az Én Szememben megmentik magukat, megkapják majd a kulcsot a kapuk kinyitásához.

Tartsatok ki az eljövendő szorongattatás alatt, mert ez olyasvalami, aminek meg kell történnie, amint ez meg lett jövendölve Atyám Könyvében.

Imáitok ennek nagy részét enyhítik majd, és Atyám minden lehetséges szakaszban be fog avatkozni, megakadályozandó, hogy gonosz tetteket hajtsanak végre az Ő drága gyermekein.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Comments are closed.