RSS
 

Szűz Mária: Térjetek meg, és kérjétek Fiamat, hogy vezessen benneteket az Ő Nagy Irgalma felé

05 nov

2012. november 2. péntek; 14.00

Gyermekem, a világra ereszkedő sötétség sokféle módon lesz látható.

Azon bevezetett törvények, melyek megbontják a családi egységet, a gonosz befolyásáról tanúskodnak majd kormányaitokban.

Azon bevezetett törvények, melyek elnézőek az abortusszal szemben, összetörik Atyám Szívét. Senkinek sincs joga beavatkozni Isten Teremtésébe, mégis ezt teszi az emberiség, nap mint nap, mindennemű szégyenérzet vagy bűntudat nélkül.

Gyermekem, állhatatosan kell imádkoznotok az emberiség megmentéséért, mert hamarosan két részre különülnek el; azokra, akik hűek Istenhez, és azokra, akik elutasítják Őt. Testvér válik el testvértől, szomszédok különülnek majd el egymástól, és családok szakadnak kétfelé. Ez az idő meg lett jövendölve.

Annak érdekében, hogy Isten minél több lelket menthessen meg, Ő számos lehetőséget fog nekik adni, hogy visszatérjenek Hozzá.

Imádkozzatok most, családjaitokért, barátaitokért és felebarátaitokért, mielőtt a végső megosztottság kialakul. Akkor majd Fiam Második Eljövetelének napja közel lesz.

Gyermekeim, ti nagyon össze vagytok zavarodva. Ezt az összezavarodottságot, és a lélek ürességét az Istenbe vetett hit hiánya okozza. Egyetlen lélek sem képes életben maradni, ha szívében nincs jelen Isten Szeretete.

Ők a tengeren hánykódó üres hajóhoz hasonlítanak, végső úti cél nélkül. Ők céltalanul sodródnak a tágas ürességben, ahol semmi sem kielégítő; ahol semmi a világon nem hozhat nekik valódi békét.

Térjetek meg, és kérjétek Fiamat, hogy vezessen benneteket az Ő Nagy Irgalma felé, és Ő elhozza nektek az áhított békét. Csak kérnetek kell.

Kérjetek engem, szeretett Édesanyátokat, hogy Fiamhoz vigyelek benneteket. Én vezetni foglak benneteket, és védelmezlek titeket mindenkor, az út minden egyes lépésénél.

Szeretett Édesanyátok

A Béke Királynője

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért