RSS
 

Szűz Mária: Imádkozzatok, hogy azok a szegény lelkek, akik továbbra is keresztre feszítik Fiamat, elforduljanak a bűntől

23 nov

2012. november 21. szerda; 18.45

Gyermekem, minden gyermekemnek, akik szeretik Fiamat, imában kell egyesülniük, a világban lévő viszály eme idején.

Imádkozzatok, hogy azok a szegény lelkek, akik továbbra is keresztre feszítik Fiamat, elforduljanak a bűntől, és megbocsátásért esedezzenek Fiamhoz.

Az idő rövid, és csak a kegyelem állapotában lévők léphetnek be Fiam Királyságába.

Míg korábban hosszú évek teltek el imádsággal, áldozathozatallal és az irántam, Áldott Édesanyátok iránti áhítattal, már csak egy nagyon rövid idő marad számotokra, hogy keressétek az üdvösséget.

Kicsinyeim, imádkozzatok állhatatosan azokért, akik bántják Fiamat, és akik gyalázzák Atyámat, a Magasságos Istent.

Oly sokan fordítottak hátat Istennek. A gonosznak sikerült kővé változtatnia a szívüket.

Nagyon kevesen tisztelik az életet, mely Isten gyermekeinek adatott. Életetek Isten Kezében van. Bárki, aki beavatkozik Isten Teremtésébe, az meg lesz büntetve.

Gyermekem, mindenkit fel kell szólítanod, aki megkapta az Igazság Könyvét, hogy imádkozzanak hozzám, az Üdvösség Anyjához. Én azt a feladatot kaptam, hogy segítsek Fiamnak megmenteni az emberiséget.

Hadd segítselek benneteket, gyermekek, hogy meglássátok a Fiamhoz vezető utat, tisztasággal és szeretettel szívetekben.

Én segítek majd nektek legyőzni minden akadályt, melyek utatokat állják Fiam Irgalma felé.

Kérlek, ne feledjétek, hogy Fiam mindent megbocsát. Ő szereti Isten valamennyi gyermekét, függetlenül attól, hogy mennyi szenvedést okoznak Neki.

Mindössze oda kell fordulnotok Hozzá, és kérnetek kell az Ő Irgalmát, hogy közelebb vigyen Magához benneteket.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok mindazokért, akik megbántották Fiamat, és akik megszentségtelenítették az Ő Egyházait, mert nekik szükségük van a segítségetekre.

Ők elveszett lelkek, és vissza kell őket vinni Fiam Keblére. Máskülönben ez összetörné az Ő Szívét.

Köszönöm, hogy válaszoltok erre a Mennyből jövő hívásra.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért