RSS
 

Szükségem van a segítségetekre. Mint ahogy szükségem volt Apostolaimra és Tanítványaimra, amikor a földön jártam

12 nov

2012. november 8. csütörtök, 15.50

Drága szeretett leányom, Tanítványaim, felszentelt Szolgáim és az egyház tagjai most egybegyűlnek az egész világon, válaszolva erre a Mennyei hívásra.

Én, az ő szeretett Jézus Krisztusuk, jelen vagyok a szívükben az Én különleges kegyelmeimmel. Ők felismerik ezt az Isteni hívást, mert a Szentlélek betöltötte őket azzal a tudással, hogy valóban Én vagyok az, Jézus Krisztus, az Emberfia, Aki kommunikál velük.

Ti, az Én szeretett és becses gyülekezetem, egybefonódtok most Szent Szívemmel. Én vezetlek benneteket az úton, hogy az Igazságot tudjátok szólni azon elveszett lelkeknek, akik rászorulnak az Én nagy Irgalmamra. Az Én Ajándékom nektek a következő. Én oly módon fogom megérinteni szíveteket, hogy azonnal tudni fogjátok, hogy ez Isteni Sugallat. Hát nem tudjátok, hogy mennyire szeretlek benneteket? Hogy mily nagyon oltalmaz benneteket a ti Isteni Megváltótok Hatalma, aki üdvösséget ígért a világnak?

Második Eljövetelem közel van, és szeretnék megmenteni minden bűnöst, függetlenül attól, hogy mennyire megfeketedett a lelkük.

Ne feledjétek, hogy elkötelezettségetek által – miszerint engeditek Nekem, hogy vezesselek benneteket – szabadulhatnak majd meg az ilyen szegény lelkek a gonosz szorításából.

Ne vonakodjatok válaszolni Hívásomra, de tudnotok kell, hogy óvatosnak kell lennetek abban, ahogyan ezt teszitek. Oly módon kell felépítenem Hadseregemet, hogy az titokban gyülekezhessen, hogy egyként csatlakozva mutathassák be imáikat Előttem. Gyorsan kell cselekednetek, és azok a lelkek, ha egyszer elimádkozzák Imahadjáratom imáit, közeledni fognak hozzátok.

Szükségem van a segítségetekre. Mint ahogy szükségem volt Apostolaimra és Tanítványaimra, amikor a földön jártam. Jöjjetek most. Ne féljetek.

Ne hallgassatok azokra, akik provokálnak benneteket, akik kigúnyolnak benneteket, vagy akik gyalázzák Szent Szavamat (Üzenetemet). Eljött az ideje annak, hogy Engem szolgáljatok.

Álljatok fel bátorsággal, és kövessetek Engem. Én örömmel és szeretettel töltelek el majd benneteket szívetekben. Hamarosan nem lesznek kétségeitek a tekintetben, hogy ki kéri ezt tőletek. Köszönöm, hogy válaszoltok Hívásomra. Megáldalak benneteket, és folyamatosan vezetlek titeket.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért