RSS
 

Számos esemény kezd majd napvilágot látni azon Egyházakat érintően, melyek Engem tisztelnek a világban

20 nov

2012. november 14. szerda, 20.30

Drága, misztikus Hitvesem, drága, szeretett Leányom, megpróbáltatásaid új erőt adtak neked, és a szenvedés meg kellett, hogy érintse sokak szívét.

Ez az egyik módja annak, ahogyan Én meg fogom érinteni azok lelkét, akiknek szükségük van Kegyelmeimre. A Nekem végzett munkád által fogom Én ezt megtenni, hogy a megtérés gyorsan tudjon terjedni.

Eközben számos esemény kezd majd napvilágot látni azon Egyházakat érintően, melyek Engem tisztelnek a világban. Hamarosan nyilvánosságra kerül majd a Katolikus Egyházamban lévő szakadás. Amikor ez megtörténik, ovációval fogadják majd azokat, akik elszakították Tanításaim Igazságát az Atyám által megszabott Tízparancsolattól.

Némi időt vett igénybe ennek a nagyszabású tervnek a megtervezése és összehangolása, de hamarosan be fogják jelenteni az egyházszakadást a médiavilág előtt.

Sokuk, torkuk szakadtából üvöltve közlik a hazugságokat, nemcsak a Tanításaim által megszabott törvények ellen. Amit ők valójában akarnak: kreálni egy új istent. Egyházam új névleges vezetője úgy kerül majd kinevezésre, mint a politikai vezetők, bármely rangos választás alkalmával.

Ők el akarják majd hitetni veletek, hogy a régi Ige megtévesztő. Majd azt mondják nektek, hogy ne higgyetek a régi Igében. Ők meg fogják változtatni a módját annak, ahogyan élték Tanításaimat, és megváltoztatják a módját annak, ahogyan tisztelnek Engem.

Most félresöprik majd Törvényeimet, és az általuk készített törvényeket fogják imádni.

Meg fogják változtatni ünnepélyes fogadalmukat, hogy igazolják részvételüket egy új templom felépítésében, amely új templom a hamis próféta uralmának lesz szentelve. Akkor ők már nem lesznek többé az Én szolgáim, mert átváltanak a hamis próféta iránti hűségre és tiszteletre.

Akkor majd egy hamis istent fognak imádni, egy teljesen új elképzelést, amely lehetővé teszi majd, hogy Isten bizonyos törvényeit eltöröljék, és ocsmányságokkal váltsák fel a Szemem láttára.

Ez az Én figyelmeztetésem azon papoknak közületek, akik el fognak távolodni a Katolikus Egyháztól.

Ha már nem bíztok Bennem teljes mértékben, el fogják csavarni a fejeteket, hogy a hazugságokban higgyetek. Ha bíztok az álnok uralkodókban, akkor szörnyű bűnbe fogtok esni. A fenevadat fogjátok tisztelni, aki be fogja mocskolni Egyházamat azáltal, hogy belemélyeszti a töviskoronát Egyházam Fejébe, az Én igaz Szent Helytartóm, Benedek pápa fejébe.

Szörnyen fogtok szenvedni, ha a fenevadat szolgáljátok, mert meg fogjátok fosztani Istent az Ő gyermekeitől. Térjetek vissza igaz gyökereitekhez. Ne hagyjátok, hogy Egyházamat bemocskolják az azon emberek által tervezett bűnök, akik ki akarják irtani a Kereszténységet, más – Atyámat tisztelő – vallásokkal egyetemben.

Ti, felszentelt Szolgáim, akik megszegitek Papi Szentségeteket, elszakítjátok szíveteket Tőlem, miközben ezek a csalók ellopják majd lelketeket.

A legnagyobb bűn, amit készültök elkövetni, egy hamis isten tisztelete. Felékesítve a hamis próféta elbűvölő lesz, alattomos, és látszólag jó fogalmai lesznek az Atyám Könyvében lévő Tanításokról. A bűvöletébe fogtok esni. El fogja ferdíteni Tanításaimat, így azok eretnekséggé válnak.

Ez a vallás, mely egy alternatíva az Isten Igazsága helyett, haszontalan. Mégis ez látszatra vonzó, szeretetre- és csodálatraméltó lesz, és új arany- és drágakövekkel felékesítve, ez az új egy-világvallásként fog megjelenni minden oltáron.

Hűséges papok, nektek a következőt Mondom. Én megáldalak majd benneteket a Kegyelmekkel, hogy minden időben megértsétek az Igazságot.

Az ilyen – a számotokra az Igazságként bemutatott – bálványok, valójában csak agyagból vannak. Ezek fából készült tárgyak. Ezek semmik. Ezeknek nincs semmi értelme. Nem fognak Kegyelmeket árasztani. Egyszerűen nem lesz jelen templomaikban az Isten, az Egy Igaz Isten. Csak az Élő Isten lehet jelen Templomaimban.

Amikor Isten, az Atya tanúja lesz ennek a végső sértésnek, Ő száműzni fogja azokat, akik életre hívják ezeket a pogány gyakorlatokat. Akkor Ő majd magyarázatot követel azoktól, akik felelősek az Ő földi Szent Egyházában lévő szakadásért – azoktól a szolgáktól, akik arrogánsan elutasították Isten Szavát (Üzenetét), csak úgy nemtörődöm módon.

Amikor ők szembenéznek Velem a Nagyfigyelmeztetés alatt, akkor tudni fogják, hogy mennyire megbántották Atyámat. Egyetlen személy vagy felszentelt szolga sem ura magának, mert csak egyetlen egy Mester van. Csak egy Isten van. Ők egy ember alkotta istent vezetnek be, aki nem létezik, mégis ők ellopják majd Nyájamat Tőlem. Ők minden kegyelmet meg fognak kapni, és nagy türelem mutatkozik majd számukra. Ha nem bánják meg bűneiket, akkor el lesznek pusztítva.

Mindegyikőtök meg fog fizetni minden egyes lélekért, akiket elveszítettetek a Számomra.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Comments are closed.