RSS
 

Megkaptátok a fegyverzetet. Használjátok azt

04 nov

2012. november 1. csütörtök; 18.00

Drága, szeretett leányom, most keljetek fel, és gyűljetek egybe szeretetben egyesülve, hogy felkészüljetek az előttetek álló nehéz időkre.

Én erős hadseregem, ti áldottak vagytok, és Atyám Pecsétjének, az Élő Isten Pecsétjének védelme alatt álltok.

Mert mindenfélével fognak támadni benneteket, minden oldalról, de ne feledjétek, hogy Én veletek vagyok.

Sok esemény, beleértve az ökológiai megbolydulásokat, a háborúkat, a földi Egyházamban való szakadást, a diktatúrákat minden egyes nemzetetekben – egyként összekapcsolódva, magánál a gyökerénél –, ezek mind egy időben fognak megtörténni.

Az oly sok rombolás sok könnyet és fogcsikorgatást fog okozni, de egy dolog érintetlenül marad majd. Mégpedig az Isten Hatalma, és az Ő valamennyi gyermeke iránt érzett Szeretete.

Ez a csata a világ szeme láttára fog kibontakozni, és nektek, Hadseregem, nem szabad reszketnetek a félelemtől. Királyságomban minden rendben van, és a ti helyetek biztosított ott. Nektek most másokkal kell törődnötök.

Megkaptátok a fegyverzetet. Használjátok azt. Az Imahadjáratom imái segítenek majd enyhíteni a sok szörnyűséget, melyeket az emberiség bűnei okoztak. Kérlek, imádkozzátok ezt az imát a büntetések enyhítéséért.

Imahadjárat (83) Ima a büntetések enyhítéséért

„ Ó drága Atya, Magasságos Isten, mi, a te szegény gyermekeid, leborulunk a Te Mennyei Dicsőséges Trónod előtt.

Könyörögve kérünk Téged, szabadítsd meg a világot a gonosztól.

Irgalmadért esedezünk azon lelkek számára, akik rettentő nehézségeket okoznak Gyermekeidnek a földön.

Kérünk, bocsáss meg nekik.

Kérünk, távolítsd el az Antikrisztust, amint ő felfedi magát.

Kérünk Téged, drága Urunk, csillapítsd le büntető Kezed.

Könyörögve kérünk Téged, inkább fogadd el imáinkat és szenvedéseinket, Gyermekeid szenvedéseinek enyhítésére, ebben az időben.

Bízunk Benned.

Tisztelünk Téged.

Hálát adunk Neked az Általad hozott nagy áldozatért, mikor elküldted egyetlen Fiadat, Jézus Krisztust, hogy megváltson bennünket a bűntől.

Örömmel fogadjuk a Te Fiadat, újra, mint az emberiség Megmentőjét.

Kérünk, oltalmazz meg minket. Óvj meg bennünket minden veszedelemtől. Segítsd meg családjainkat. Irgalmazz nekünk.

Ámen.”

Ti, Hadseregem, minden módon felkészültetek. Mindössze annyit kell tennetek, hogy bíztok Bennem. Amikor teljesen megbíztok Bennem, képesek lesztek minden szereteteteket, szenvedéseteket, aggodalmatokat és fájdalmatokat átadni Nekem, a ti Jézusotoknak.

Amikor ez megtörténik, akkor mindent az Én Szent és Könyörületes Kezembe kell helyeznetek.

Köszönöm, hogy válaszoltatok Hívásomra.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért