RSS
 

Fájdalmában fog nyögni a föld, ahogy az Antikrisztus készíti elő az ő színre lépését

07 nov

2012. november 5. hétfő; 18.50

Drága, szeretett leányom, a világnak most fel kell készülnie azokra a nagy változásokra, amelyeket Én engedek meg azért, hogy felkészítsem az emberiséget a Második Eljövetelre.

Szeretett Követőim sokat tettek az Általam nekik adott imák révén a lelkek millióinak megmentéséért.

Irántam, a ti Jézusotok iránti hűségetek, szeretett Követőim, azt jelenti, hogy ti lelkeket engedtetek át Nekem, akik már biztonságban vannak, és akik máskülönben a pokolba vettettek volna.

Oly hathatósak az imáitok, hogy idővel – ahogy milliókkal többen fogadják el Üzeneteimet, a szeretet és a remény üzeneteit – lelkek milliárdjai fognak megmenekülni.

Művem – rajtatok keresztül, Tanítványaim – emberek ezreit menti meg naponta. Ezért nektek soha nem szabad engednetek a kételyeknek, melyek természetesen időről-időre támadnak majd bennetek, és melyek akadályozhatnak benneteket az imádkozásban.

Most hallgassatok meg.

Sok minden fog történni most. Gyarapodni fognak a viharok az egész világon, és fájdalmában fog nyögni a föld, ahogy az Antikrisztus készíti elő az ő színre lépését. Ő hamarosan megjelenik.

Leányom, koncentrálj Szavam (Üzenetem) terjesztésére, annak ellenére, hogy sok akadállyal kerülhetsz szembe. Semmi se késleltesse Üzeneteimet abban, hogy mindenkihez eljussanak.

Nem az fog számítani, hogy hány emberhez jut el az Igazság Könyve vagy jutnak el Üzeneteim, hanem az, hogy hányan imádkozzák az Imahadjárat imáit.

Az imák fogják gyengíteni az Antikrisztus hatalmát.

Az Atyám által a földre küldött büntetések lesznek azok, amelyek meg fogják semmisíteni azokat a vezetőket és csoportokat, akik bántani merészelik az Ő gyermekeit. 

Isten Hatalma beburkolja majd azokat, akik szeretik Őt.

Isten Hatalma meg fogja oltalmazni azokat, akik megtérnek.

Isten, az Én Örök Atyám, folyamatosan ki fogja árasztani az Ő Kegyelmeit, amíg az Ő hatalma be nem burkolja, és meg nem oltalmazza valamennyi Gyermekét a földön.

Menjetek békével, reménnyel és szeretettel. Bízzatok Bennem, és minden rendben lesz.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért