RSS
 

A zűrzavar a föld minden szegletében nyilvánvaló lesz, és csak a vak nem veszi majd észre a változásokat

22 nov

2012. november 19. hétfő; 9.00

Drága, szeretett leányom, csak egyetlen út visz az Örök Élethez, és az Rajtam, Jézus Krisztuson keresztül vezet. Ugyanakkor sok út vezet Hozzám.

Sokan, akik az Én Igazságomat követik, ezt könnyebbnek találják majd, mint azok, akik ismerik az Igazságot, de mégsem hódolnak az Istennek.

Követőim, meg kell értenetek, hogy közületek azok, akik ismeritek az Igazságot, de hátradőltök, és engeditek, hogy hazugságnak tartsák Isten Szavát (Üzenetét), ti felelősséggel tartoztok Nekem, a ti Jézusotoknak.

Soha ne fogadjátok el azokat a törvényeket, melyek a sátánt tisztelik. A szívetekben tudni fogjátok majd, hogy mely törvényekre Gondolok, mikor azokat felvonultatják előttetek. Mert akkor azok majd undorítani fognak benneteket, mint ahogy Engem is undorítanak.

Hadd tudja meg mindenki, hogy kezdetét vette az Isten Szava (Üzenete) elleni küzdelem. Világossá válik majd számotokra, hogy mily módon fog ez történni.

Sok változás földi Egyházaimban; sok megpróbáltatás felszentelt Szolgáim körében; nemzetek közötti viták; és a konfliktus Izraelben – mindezek fokozódni fognak, és mind egyidőben.

A zűrzavar a föld minden szegletében nyilvánvaló lesz, és csak a vak nem veszi majd észre a körülöttetek zajló változásokat. Mindannyian érintve lesztek valamilyen módon, de tudnotok kell a következőt.

Megígértem nektek, hogy veletek leszek, vezetve benneteket minden lépésnél, enyhítve fájdalmatokat minden kőnél, melyre ráléptek, a béke, a szeretet és a harmónia utáni keresésetek során.

Maradjatok Mellettem. Maradjatok Szent Szívem közelében, és engedjétek Nekem, hogy megerősítselek benneteket.

Ha szívetekben hittel, és Irántam, Jézusotok iránti bizalommal mentek át ezen a fájdalom-, és zűrzavar-dzsungelen, akkor túl fogjátok élni.

Soha ne engedjétek, hogy bárki is kibillentsen benneteket az Isten Igazsága iránti lelkiismeretességetekből vagy elköteleződésetekből, bármilyen meggyőzőnek is hangozzanak ők. Nem számít, mennyi úgynevezett toleráns törvényt is kényszerítenek rátok, hogy fogadjátok el majd azokat.

Szívetekben tudni fogjátok az igazság és a valótlanság közti különbséget.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért