RSS
 

A Töviskoronázás Keresztre feszítésem során szimbolikus

18 nov

2012. november 13. kedd; 17.00

Drága, szeretett leányom, a töviskoronázás Keresztre feszítésem során szimbolikus a végidőkre vonatkozóan.

Mivel az Egyház az Én Testem a földön, ezért majd az is meg lesz koronázva a megpróbáltatás töviseivel, amint az a Kálváriára vezető Utam során történt. A Töviskorona jelképezi az Én földi Szent Egyházam Fejét. Benedek pápa sokat fog szenvedni, mivel üldözni fogják, mert az Igazságot szólja.

Eltiporják majd Benedek pápát, mint Egyházam Fejét, és nem fognak irgalmat gyakorolni felette. Az ellenzék gyorsan fog növekedni, amint Benedek pápát jelentőségét vesztettnek nyilvánítják majd.

Azok, akik modernebb szemléletmódúnak tartják majd magukat az apostoli módszereket tekintve, elsöprik majd őt, és kigúnyolják az ő szavait. Majd Egyházam Fejét felváltja a Kígyó Feje.

A Keresztre feszítésem során elszenvedett ostorozás most majd újra lejátszódik Katolikus Egyházamban. A kígyó most gyorsan mozog, amint megpróbálja majd elnyelni Testemet – azaz földi Egyházamat. Majd minden Keresztény Egyházat bekebeleznek, és azok arra kényszerülnek, hogy a hamis prófétát tiszteljék, mint a fenevad jobbkezét.

Habár sokan közületek rémültek lehettek, ne feledjétek, hogy imáitok késleltetik mindezeket, és sok esetben enyhítik az ilyen körülményeket.

Az elegendő ima késlelteti és gyengíti majd a gonosz munkálkodását a földön.

Ez a sátán vezette gonosz csoport által tervezett üldöztetés ellenszere. A megtéréssel és az imáitokkal, Tanítványaim, sok minden legyőzhető. Az ima el tudja pusztítani ezt a gonoszságot. Az ima megtérítheti, és meg is téríti majd az emberiséget. Aztán ha elegendő lélek követ Engem, minden könnyű lesz majd. Akkor majd az Új Paradicsomomba való átmenet könnyebb lesz.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért