RSS
 

A hűséges követők egyik fele nem fog eltérni az Igazságtól. A másik fele el fogja ferdíteni az Igazságot

26 nov

2012. november 21. szerda, 23.30

Drága, szeretett leányom, minden kemény hangvételű Üzenet ellenére, melyet Isten valamennyi gyermekének adok, ne feledd, hogy Szeretetem örökké Irgalmas.

Türelmem mindent elvisel, és Én meg fogok menteni minden egyes embert, akik Irgalmamért folyamodnak, függetlenül bűneik súlyosságától.

Mennyire vágyom arra, hogy kiszabadítsak mindenkit a csaló szorításából, aki fokozza szorítását minden egyes általa elcsábított lelken, így sokan tehetetlenek az ő erejével szemben.

Mindenkinek meg kell értenie a következőt. Ha eladtátok a lelketeket, önként, a sátánnak, ő nem fog szabadon engedni benneteket. Csak Én szabadíthatlak meg benneteket.

Amikor próbálnak megváltozni azok a lelkek, akik elvesztek Számomra az általuk folytatott bűnös élet miatt, akkor ők is küzdeni fognak a fenevad ellen. Mert ez egy bosszús és gonosz fenevad.

Mert sokaknak, még a Hozzám, az ő Jézusukhoz hűségeseknek is, ő bosszúságot fog okozni időről-időre. Nem fog megelégedni mindaddig, amíg nem engedtek az ő kísértésének, amely személyenként eltér.

Mivel mindannyian bűnösök vagytok, és továbbra is azok lesztek, amíg meg nem tisztultok a bűntől, fogadjátok el a bűnt tényként, de harcoljatok ellene.

Ti, akik bensőségesen ismertek Engem, ti tudjátok, hogy mindig bízhattok Irgalmamban.

Tudjátok, hogy mennyire fontos fenntartani a Velem való napi kommunikálást. Ez olyan egyszerű lehet, minthogy beszélgettek Velem munkaidőtök alatt. Ez tökéletes idő arra, hogy apró áldozatokat ajánljatok fel Nekem.

Ha valaki megbánt benneteket, ajánljátok fel ezt a megpróbáltatást Nekem, hogy Én lelkeket tudjak menteni e révén.

Ha nyugtalanítanak benneteket azok a küszködések, amelyekkel szembenéztek, és amelyek fölött nincs befolyásotok, engedjétek meg Nekem, hogy elvegyem terheteket.

Sokan dolgoznak hosszú kemény órákat, mind otthon, mind azon kívül. Csak azt kérem tőletek, hogy forduljatok Hozzám gondolataitokban, amikor támaszra és segítségre van szükségetek, mert Én válaszolni fogok imáitokra.

Soha ne kövessétek el azt a hibát, hogy azt gondoljátok, csak a Templomban beszélgethettek Velem, vagy csak a Szentáldozások előtt és után.

Én a nap minden pillanatában ott vagyok. Válaszolok minden kérésre, amennyiben az Szent Akaratom szerint való.

Szeretett Tanítványaim, ti mindannyian Isten gyermekei vagytok. Én egyesítelek benneteket, nemzetet a nemzettel, hogy így Én békét és egységet hozhassak az eljövendő káosz közepette.

Hadd vezesselek be benneteket Szent Családomba, és akkor meg fogtok erősödni.

Akkor majd felemelkedtek, és megújulva, új erőre kapva nekilendültök, hogy vezessétek Hadseregemet, mely még sok országban nem alakult meg.

Maradjatok hűek Útmutatásomhoz.

Kérlek, terjesszétek mindenütt az Élő Isten Pecsétjét. Tilos ezt árusítani. Elérhetővé kell tenni mindenki számára. Adjátok tovább a másolt példányokat azoknak, akiket meg kell védelmezni.

Hamarosan nagyobb lesz a szakadék a hűséges követők között, azok között, akik elfogadják Atyám Könyvét, a Legszentebb Bibliát, és azok között, akik meg akarják változtatni az Igazságot.

A hűséges követők egyik fele nem fog eltérni az Igazságtól.

A másik fele el fogja ferdíteni az Igazságot.

Azért teszik majd ezt, hogy az megfeleljen az ő saját politikai és személyes motivációiknak, melyek egy burkolt megfogalmazás mögé lesznek rejtve.

Az Igazságot hamarosan hazugságnak fogják nyilvánítani, és Istent okolják majd.

Ők tiszteletlenül azt fogják állítani, hogy az Én Szent helytartóm által lefektetett törvények ódivatúak, és nem illeszkednek a modern társadalomhoz.

Minden alattomos érvelés szöges ellentétben fog állni Isten Törvényeivel, melyek a következőhöz vezetnek.

Ezek az emberek olyan törvényeket akarnak bevezetni, melyek legalizálják a bűnt. Ők nem szeretik Istent. Azt mondják, hogy szeretik Istent, pedig közülük sokan – akik ilyen törvényeket pártolnak – ateisták, de nem fedik fel igazi hitvallásukat.

Sok tervük tartalmazza a Keresztény törvények betiltását.

Egyfelől, eltűrik azokat a törvényeket, melyek megengedik a nőknek, hogy elvetessék gyermekeiket, választott életmódjuk miatt. Ők a választás melletti érveket hozzák fel, de ez a választás az anya, és nem a gyermek szükségleteire vonatkozik.

Sok nő gyötrődik, miután kiolt egy életet ily módon. Sokan érzik a veszteséget, mert tudják a szívük mélyén, hogy az életet, melyet ők kioltottak, azt Isten teremtette.

Minden hathatós és meggyőző érvelést be fognak vetni, hogy az abortusszal kapcsolatos jogalkotást előidézzék. Minden trükköt bevetnek a támogatás megszerzéséért, ami annyit jelent, hogy az abortusz bevezetésre kerül mindenki számára.

Ezért a bűnért Én le fogom rombolni az országaikat.

Az abortusz bűne nagy fájdalmat okoz Atyámnak, és Ő nem fogja ezt engedni a továbbiakban.

Azok a nemzetek, amelyek folyamatosan próbálják ezt elérhetővé tenni még több nő számára, és akik ezt egy jó dologként hirdetik – ki lesznek emelve, és olyan büntetést fognak kapni, amelyből nem fognak tudni talpra állni.

Ők vétkesek lesznek a gyilkosság bűnében, és az első csoportok egyike lesznek, akik szenvedni fognak a Nagyfigyelmeztetés alatt.

Isten nem fogja hagyni nektek, hogy hozzányúljatok az Általa teremtett életekhez.

Földrengések formájában fogja kiszabni rátok az Ő büntetését, és sok nemzet továbbra is büntetést fog kapni, egyiket a másik után, az Úr napjáig.

Az abortusz és a gyilkosság az a két bűn, melyekért Atyám szigorú büntetéssel fog lesújtani erre a világra.

Tanítványaim, a bűn olyan, mint egy szennyfolt, mely megmételyezi lelketeket, minden nap. De amikor a kegyelem állapotában vagytok, a bűn elhalványul. Minél gyakrabban részesültök a Szentáldozásban és a Gyónás szentségében, annál nagyobb kegyelmeket kaptok.

Közületek azok, akik naponta vesztek részt Szentmisén, ti nagyon különleges kegyelmekben részesültök. Mert ti, hűséges Követőim, gyorsan be fogtok lépni Paradicsomom Kapuin.

Menjetek most, és töltsetek egy kicsivel több időt Velem. Beszélgessetek Velem. Én szeretem a könnyed beszélgetést, és ez Engem közelebb visz hozzátok. Vágyódom utánatok. Vágyom az Általam áhított bensőségességre, hogy Én közelebb tudjalak benneteket hozni Magamhoz.

Egy csodálatos kapcsolatot építhettek Velem, egyszerűen azáltal, hogy először barátokká válunk. Majd az egymás iránti szeretetünk addig épül, mígnem szívetek szeretettől fog repesni Értem, az Én szívem pedig értetek.

Ez nem bonyolult. Ahhoz, hogy egy teljesen új kezdet elinduljon, hogy felkészüljetek Királyságomra, kezdjétek el most: szólítsatok meg Engem.

Ha szerettek Engem, akkor hamar bízni fogtok Bennem, és ez vezet majd benneteket lelketek megtisztulása felé. Boldogabbak lesztek, békességben lesztek, nem fog semmit jelenteni a külvilág, kivéve a bűn fájdalmát, melynek tanúi lesztek.

Én itt vagyok. Várlak benneteket. Szeretném, ha az emberiség méltó módon tudna megismerni Engem.

Szeretlek benneteket.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.