RSS
 

Archive for november, 2012

Akik Isten Törvényeit követik, azokat ördögien veszélyesnek fogják beállítani, és fel fogják kutatni őket

30 nov

2012. november 25. vasárnap; 18.45

Drága, szeretett leányom, Tanítványaimnak meg kell érteniük, hogy az Én Nevemben elviselt megpróbáltatások csak erősebbé teszik majd őket.

Nektek mind, akik ezen Szent üzeneteket követitek, soha nem szabad engednetek, hogy mások támadásai letörjenek benneteket.

Még amikor ezt is teszik, amikor teljesen eltipornak benneteket, majd belétek rúgnak, miközben védtelenül hevertek ott, tudnotok kell, hogy akkor Én felemellek majd benneteket. Ti minden egyes alkalommal erősebbekké váltok, és akkor félelmetek csökkenni fog.

Imádkozzatok ezekért az emberekért, mert ez nem az ő hibájuk. Őket felhasználja a csaló, hogy elfordítson benneteket ettől a Küldetéstől.

Most meg kell tudnotok, hogy Irgalmam hamarosan, mint a tűz lángja, végigsöpör az emberiségen, és elárasztja minden ember lelkét. Mikor ez megtörténik, a világ egy nyugodtabb hely felé lesz kormányozva. Oly sokan meg fognak térni, és ez jó. De mint a vihar éjszaka, úgy fog az Antikrisztus megérkezni, és lerombolja ezt a nyugalmat.

Ő megzavarja majd az emberek életét, jóllehet ők először nem fogják észrevenni. A világ egyik nagyon befolyásos vezetőjévé válik majd, és soha nem szabad a szemébe néznetek. Süssétek le szemeteket. Helyezzétek bizalmatokat Belém, és imádkozzatok, hogy meg lehessen menteni azokat, akiket ő megfertőz.

Épp úgy, mint bármely várható vihar esetében, jól fel kell készülnötök. Ne hagyjátok házatok egyetlen szegletét sem védelem nélkül. Deszkázzátok be a nyílásokat. Szigeteljétek el magatokat és családotokat az ártalmaktól. Ez az ember nagy hatalmat kapott a fenevadtól, ezért meg kell védenetek magatokat tőle, máskülönben el fogja érni, hogy beszennyezzétek lelketeket.

Gonoszsága gondosan rejtve lesz előttetek, és ha nem készültök fel, a csapdájába eshettek.

A jó és a gonosz közötti harc mind a földön, mind azon kívül fog folyni, mind egyidőben.

Az a baj ezzel a háborúval, hogy akik az Antikrisztus és a hamis próféta oldalán állnak, olyan színben tűnnek majd fel, mintha nagy jót cselekednének a világban.

Akik Isten Törvényeit követik, azokat ördögien veszélyesnek fogják beállítani, és fel fogják kutatni őket.

Az Én Menedékembe kell menekülnötök. Vérem minden egyes cseppjével ontom ki rátok Szent Szívemet, hogy megoltalmazzalak benneteket.

Soha ne legyetek kiábrándultak. Soha ne érezzétek magatokat egyedül. Egyesítettelek benneteket ezen és más küldetések által. Idővel mindazok, akik követik valamennyi hiteles próféta és látnok által adott Útmutatásaimat, ők lelkek milliárdjainak megmentésében segítenek majd.

Akár már húsz millióan közületek – állhatatosságotok, megpróbáltatásaitok, szenvedéseitek és imáitok által – megmenthetitek az emberiség többségét.

Ez az Én ígéretem nektek.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok minden testvéretekért. Mert egyesülvén, mi mindannyian részeseivé válunk majd Új Királyságomnak, és minden rendben lesz.

Ugyanakkor ne legyen kétségetek afelől, hogy még sok feladatot el kell végezni az emberiség megtérítéséhez.

Ez nem lesz könnyű, de az Általam – ezen Küldetéshez – majdan adott erő és kegyelmek biztosítani fogják, hogy Atyám Szent Akarata oly módon teljesülhessen, ahogyan annak teljesülnie kell.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Ők nem az Én Fejemre fognak smaragd-, vagy drágakő koronát helyezni

30 nov

2012. november 25. vasárnap; 17.25

Drága, szeretett leányom, Én Vagyok Krisztus, az emberiség Megváltója, és Én hamarosan felveszem Koronámat, és végre uralkodni fogok a világ felett.

Azonban a Töviskorona marad még a helyén, Szent Fejemen, addig, míg el nem jön a nagy nap, amikor Én végül az Atyám által Számomra megígért trónra ülök.

Én Vagyok az egy Igaz Király, az egy Igaz Isten, mégis Töviskoronát viselek, melyet hálátlan emberek keze helyezett Rám oly kegyetlenül.

Ők nem az Én Fejemre fognak smaragd-, vagy drágakő koronát helyezni. Még ma sem. Nem. Ehelyett ők továbbra is bántanak Engem, kegyetlenül elutasítva az üdvösséget, melyet Én akkor vívtam ki számukra, amikor ők keresztre feszítettek Engem.

Én csak vártam és vártam az emberiségre, hogy felemelje tekintetét és kinyissa szemét, hogy meglássa az Igazságot.

Mégis oly kevés Keresztény követi Tanításaimat. Ők meggyengültek a külső nyomás hatására, és nem szólnak semmit, miközben a világ üdvözli a bűnt, mint valami jó dolgot.

Koronám elkészült, és Én Dicsőségben érkezem majd meg. Minden ember látni fog Engem, amint eljövök a Mennyből.

Ez az esemény órákon át fog tartani, és csak az erős hitűek fognak ujjongani és örvendezni.

Oly sokan fognak majd szégyenkezni és félni, mikor meglátnak Engem. Én még akkor is, ha kérnek Engem, hogy bocsássak meg nekik, azonnal megteszem, egészen a legutolsó másodpercig.

Óvakodjatok azoktól, akik azt állítják magukról, hogy Én vagyok. Ez nagyon fontos, mert Én csak azon az egy bizonyos napon fogok eljönni.

Nem fogok emberként a földön járni, mert Atyám ezt nem engedélyezte. Senki ne tévesszen meg benneteket.

Hadd tudják meg mindazok, akik nem ismernek el Engem, az Én Létezésemet, vagy az Atyám Könyvében lévő próféciákat, hogy Uralkodásom közel, és ezt nem lehet megakadályozni.

A sátánnak és az ő követőinek nincs hatalmuk Felettem. Az egyetlen hatalom, amely számít, az Isten Hatalma, aki valamennyi Gyermekét szereti.

Készüljetek fel Új Királyságomra, és örvendezzetek. Örömmel várjátok a napot, mert ez lesz az a nap, amikor minden emberi szenvedés örökre véget ér.

Csak azok fogják megtapasztalni Új Paradicsomomat, akik követik Tanításaimat.

Tanítványaimnak imakört kell alakítaniuk, hogy megvédjék azok lelkét, akik még az utolsó napon sem fognak Hozzám jönni.

Kérlek, imádkozzátok a Litániát a Védettség Kegyelméért, azokért, akiknek nincs erejük, hogy önmagukon segítsenek.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Szeretett papjaim és felszentelt szolgáim, ne tartsatok Szavamtól (Üzenetemtől)

28 nov

2012. november 23. péntek; 21.45

Drága, szeretett leányom, ahogy nő az ellenállás az üzenetekkel szemben, úgy fokozódik most az üldözés, Prófétáim és Látnokaim ellen.

Én mondom nektek, különösen az Én szeretett papjaimnak és felszentelt szolgáimnak, ne tartsatok Szavamtól (Üzenetemtől). A félelem és a bizonytalanság, amit átéltek, nem Tőlem jön. Ha pedig ez nem Tőlem jön, akkor kérdezzétek meg magatoktól: ez honnan való?

Mindig ellenállnak Szent Szavamnak (Üzenetemnek).

A földön töltött Időm során, az akkori papok, a Farizeusok, minden tőlük telhetőt megtettek, hogy vitatkozzanak Velem. Minden lehetőséget megragadtak, hogy csapdába csaljanak Engem, hogy kérdéseket tegyenek fel Nekem azzal a céllal, hogy ellene Mondjak Isten Igéjének, de nem sikerült nekik.

Én hallgattam, amikor ők megpróbáltak rávenni Engem arra, hogy feleljek a kérdésekre, melyekről tudták, hogy Én nem vagyok hajlandó válaszolni azokra.

Látjátok, habár gyakorolták a vallásukat, számos gondosan megtervezett szertartást tartottak, drága ruhákban pompáztak, egy dolognak híján voltak. Egy fikarcnyi alázat sem volt bennük, mert ők tévesen azt hitték, hogy - az ő felszentelt szolgai szerepük miatt – ők testvéreik felett állnak.

Ők – a prófétákhoz hasonlóan – Atyám Szent Igéjét szólták, tanították, és mutatták be nyílt tereken. Mégsem értették igazán az Atyám által tett ígéretet, sem a tanításokat, melyeket Atyám adott nekik a próféták által. Nem voltak hajlandók elfogadni, hogy a megígért Messiás eljövetele történik éppen, az ő saját idejükben.

Ők azt hitték, hogy ez az esemény majd a jövőben fog bekövetkezni.

Ők összezavarodtak Válaszaimtól, Tanításaimtól, és az egyszerű Életvitelemtől. Ennek ellenére Én vonzottam őket, újra és újra visszajöttek, hogy próbára tegyenek Engem.

Aztán ők megrettentek a szellemi, lelki dolgokat illető Tudásomtól, a ténytől, melyet nem tudtak tagadni.

Ők gyötörtek Engem. Én válaszoltam a kérdéseikre Atyám Szent Akarata szerint. Aztán csendben maradtam, amikor dühösen ujjal mutogattak Rám.

Mert minden, fennen hirdetett – az Isten Igéjét illető – tudásuk ellenére, beleestek a csaló által állított csapdába. Ők azt hitték, hogy tudásuk magasabb rendű az Én tudásomnál.

Az általuk alkotott lépcsőzetes egyházi hierarchia a királyi monarchiához volt hasonló. Ők nem Istent tisztelték, hanem a királyokat, mégpedig saját királyaikat, akiket ők választottak meg. A felső szint keveset kommunikált az egyszerű szolgákkal, akik igazgatták az ő nemzetségeiket. Csakúgy, mint a szegény, alázatos emberekre, Istenre is kevés idejük volt.

Mennyire bántották ők Atyámat. Mennyire gyötörtek ők Engem. Sokak vére tapadt az ő kezükhöz, mégis sikerült tisztán tartaniuk a nyilvánosság előtt.

Képzettségük azt jelentette, hogy ők úgy vélték, hogy csak ők tudják helyesen értelmezni a Szentírást. Igémet Eretnekségként kezelték.

Ma ugyanez a helyzet. Nagyon kevés felszentelt Szolgám van felkészülve Második Eljövetelemre. Papsági felhatalmazásuk – miszerint ők Egyházam Felszentelt Papjai – megosztottságot idézhet elő, melyet Én nem hagytam jóvá.

Ezek a tanult teológusok, sok éves gyakorlattal, nem értik meg Tanításaimat, a próféciákat vagy azt, ahogyan Én beszélek.

Ti, akik megkérdőjelezitek Szavamat (Üzenetemet) vagy megpróbáltok egyenlőtlenséget előidézni azáltal, hogy összehasonlítjátok Szavamat (Üzenetemet) a ti saját téves Szentírás-ismeretetekkel, most azonnal hagyjátok abba.

Semmit sem tanultatok? Nem fogadjátok el, hogy közel az idő, és hogy Én felkészítelek benneteket?

Sok ellensége van ezen Szent Küldetésemnek, mely Második Eljövetelemre való felkészítésetekre irányul.

Ezek alattomos támadások. Minden – ezen üzenetek révén – Általam tett változás, fordulat és lépés, akadályokba ütközik.

Ha nem fogadjátok el azon Ígéretemet, miszerint eljövök újra, akkor tegyétek fel magatoknak a kérdést: Mi az én – Isten Nevében való – szerepem? Egyszerűen csak kiszolgáltatni a Szentségeket? Nem, nemcsak ezért a szerepért lettetek elhívva.

Amikor támadjátok Üzeneteimet, úgy, ahogyan azt ti teszitek, akkor sírva fakadok a szomorúságtól és a csalódottságtól.

Hát nem lettetek figyelmeztetve, hogy legyetek éberek, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát, amikor Én visszatérek? Itt az ideje, hogy felébresszétek lelketeket, hogy olvassátok az Atyám Könyvében foglalt Igéket, és kérjétek, hogy Áldjalak meg benneteket a tisztánlátás adományával.

Ti, akik azért utasítotok el Engem, mert óvatosak vagytok, és aggódtok, hogy nem Én, a ti Jézusotok vagyok az, aki beszél, Én megbocsátok nektek. Én megértem, hogy milyen nehéz ez, de idővel érezni fogjátok, ahogy Szeretetem körbeölel benneteket.

Ti, akik nem vagytok hajlandóak meghallgatni Engem, vétkesek vagytok a gőg bűnében.

Ti, akik nyilvánosan elítélitek Szavamat (Üzenetemet), ízekre szeditek, és azt állítjátok, hogy Üzeneteim a gonosztól valók, ti elvesztetek a Számomra. Oly nagyon eltávolodtatok Tőlem, ennek ellenére öntelten azt hiszitek, hogy a könyvekből vett, szellemi, lelki dolgokkal kapcsolatos tudásotok méltóbbá tesz benneteket arra, hogy az Én Nevemben beszéljetek, ezért nektek tudnotok kell a következőt.

Hozzatok Hozzám egy egyszerű, tiszta szívű lelket, aki azért szeret Engem, aki Vagyok, és akkor csatlakozni fog Hozzám a Paradicsomban.

Hozzatok Elém egy gőgös lelket, aki torkaszakadtából ordítja Isten Igéjét, és Én félrevetem majd őt.

Alázatos szívvel bízzatok Bennem, és Én kiárasztom rátok Kegyelmeimet.

Ha feltétel nélkül szerettek Engem, fel fogjátok ismerni Hangomat, ebben az időben. Ti vagytok a szerencsés lelkek. Mégis azon lelkek után Vágyódom a leginkább, akik eltávolodtak Tőlem.

Ó, jöjjetek Hozzám, felszentelt Szolgáim. Én nektek adom az Igazságot, mert Én azt akarom, hogy megújítsátok Irántam való hűségeteket. A Tanításaimmal szembeni engedetlenség, és az, hogy nem vagytok hajlandóak elismerni gyengeségeiteket, éket ver közénk.

Azon felszentelt szolgák, akik súlyos testi bűnöket követtetek el, jöjjetek Hozzám, hogy Megölelhesselek benneteket. Ismerjétek el bűneiteket, és Én megújítom majd lelketeket, hogy alkalmassá váljatok segíteni más lelkek megmentésében, mielőtt Én eljövök újra.

Figyeljetek. Én megértem, ha kétségeitek vannak. Ugyanakkor, ha ti ártani próbáltok Prófétáimnak, szenvedni fogtok ezért. Sokkal jobb, ha csendben maradtok. Vállalnotok kell, hogy meghallgattok, és megalázkodtok Előttem. Csak akkor lesztek alkalmasak arra, hogy képviseljétek Testemet a földön.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten, az Atya: Én a legtökéletesebb jövőt kínálom nektek.

27 nov

2012. november 22. csütörtök; 19.00

Legdrágább leányom, Szeretetem Fénye ereszkedik ma a földre, abban a reményben, hogy talán felpezsdül Gyermekeim szíve.

Azok, akik nem ismernek Engem, és azon sokak, akik félnek közeledni Hozzám, nektek tudnotok kell, hogy Én Fiam Királyságába szeretnélek vinni benneteket.

Én Vagyok a Szeretet Istene, és az Isten, aki örökül hagyta nektek az Üdvösség Ajándékát.

Nem mondhattok le erről az Ajándékról, mert ezt azért kapta az emberiség, hogy újra egyesülhessen, élvezvén a Paradicsomot, melyet elsőként Teremtettem a számukra.

Ez az Úr napjának ideje, és nektek, Gyermekeim, erre a nagyszerű napra való felkészítésetek zajlik.

Hamarosan sor kerül Isteni Beavatkozásomra, annak érdekében, hogy megmenekülhessetek, és beléphessetek Fiam Királyságának kapuin.

Amikor a Szent Könyvemben megjövendölt próféciák kezdenek beteljesedni, akkor végül elfogadjátok majd az Igazságot.

Az Igazság, melyet megígértem az emberiségnek, ezekre az időkre, most adatik nektek.

Azt kérdezhetitek, miért szükséges, hogy Szent Szavam (Üzenetem) Igazságát ismét Gyermekeimnek Adjam.

Ez azért van, mert oly kevesen hisznek Létezésemben ma a világon. Ők már nem tartják be Tízparancsolatomat.

Az alázatosságot felváltotta a gőg Gyermekeim körében, beleértve sok felszentelt szolgát, akik az Igazság átadására lettek kijelölve. Sokan figyelmen kívül hagyják Szavam (Üzenetem) Igazságát, sőt mi több, soha nem tanították azok világon való létezésének értelmét.

Oly sok lélek menekülhet meg most Szeretetem révén, és ezért Adtam nektek szeretett Fiam által útmutatásokat, hogy mi az elvárás felétek.

Fogadjátok be az Igazságot. Emlékeztessétek a hozzátok közel állókat, a Gyermekeim iránti Nagy Szeretetemre.

Mint bármely jó Édesapa, figyelmeztetni fogom Gyermekeimet a veszélyekre, melyekkel szembekerülnek.

Sosem fogom engedni, hogy vakon belesétáljanak a megtévesztés hálójába, mely úgy ereszkedett rá az emberiségre, mint egy halász hálója a gyanútlan halrajra.

Nem fogom megengedni azoknak, akik próbálják megakadályozni, hogy Szent Szavam (Üzenetem) meghallgatásra kerüljön, vagy azoknak, akik próbálnak gáncsot vetni Fiam Szavának (Üzenetének). Sőt azon Kötelességemet sem fogom elmulasztani, hogy figyelmeztessem Gyermekeimet a büntetésekre, melyek rájuk várnak majd, ha továbbra is megbántanak Engem azzal, ahogyan másokkal bánnak.

Én Vagyok a ti Atyátok. Én felelős Vagyok Gyermekeim ismételt egybegyűjtéséért, és Én felhasználok majd minden szükséges dolgot, hogy megmentsem Gyermekeimet a bajtól.

A sátán és hűséges követői minden taktikát, minden trükköt bevetnek majd, hogy megakadályozzanak benneteket abban, hogy meghalljátok az Igazságot.

Én ünnepélyesen megígérem a következőt. Gyorsan Karjaimba, és Fiam Nagy Irgalmának védelmébe vétettek majd.

Kezdetét vette a lelkekért vívott csata, habár sokatok számára ez talán nem nyilvánvaló.

Azért, hogy Új földi Paradicsomomat élvezzétek, el kell fogadnotok Kezemet, amint azt felétek Nyújtom. Ne féljetek, mert Én mindazokat védelmem alá veszem, akik tisztelnek Engem, Örök Atyjukat, és Drága Fiamat, Pecsétemmel egyetemben.

Szívleljétek meg Hívásomat. Legyetek erősek. Ne hallgassatok a fenevad suttogására, amint ő felhasználja a gőg bűnével beszennyeződött lelkeket, hogy elvegyen benneteket Tőlem.

Én a legtökéletesebb jövőt kínálom Nektek. Ne utasítsátok vissza ezt a Paradicsomot, mert ez a ti örökségetek. A világban hányan utasítanának vissza közületek egy gazdag örökséget? Nagyon kevesen. Ne kövessétek el azt a hibát, hogy hátat fordítotok ennek az Ajándéknak.

Bárki, aki próbál megállítani benneteket, annak szüksége van a ti imáitokra, mert Én valamennyi Gyermekemet szeretem.

Én, a ti Atyátok, biztosítani fogom, hogy Fiam Második Eljövetelének beharangozására irányuló nagy Tervem, ne késsen majd.

Jöjjetek Hozzám, Fiam által, és semmiben nem szenvedtek majd hiányt. Szeretlek benneteket. Sokatokért Sírok, akik túl makacsak vagytok, hogy lássátok, hogy ez valóban Mennyből jövő hívás, mely meg lett ígérve, hogy felkészítsen benneteket az Új Békekorszakra.

Szeretett Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A hűséges követők egyik fele nem fog eltérni az Igazságtól. A másik fele el fogja ferdíteni az Igazságot

26 nov

2012. november 21. szerda, 23.30

Drága, szeretett leányom, minden kemény hangvételű Üzenet ellenére, melyet Isten valamennyi gyermekének adok, ne feledd, hogy Szeretetem örökké Irgalmas.

Türelmem mindent elvisel, és Én meg fogok menteni minden egyes embert, akik Irgalmamért folyamodnak, függetlenül bűneik súlyosságától.

Mennyire vágyom arra, hogy kiszabadítsak mindenkit a csaló szorításából, aki fokozza szorítását minden egyes általa elcsábított lelken, így sokan tehetetlenek az ő erejével szemben.

Mindenkinek meg kell értenie a következőt. Ha eladtátok a lelketeket, önként, a sátánnak, ő nem fog szabadon engedni benneteket. Csak Én szabadíthatlak meg benneteket.

Amikor próbálnak megváltozni azok a lelkek, akik elvesztek Számomra az általuk folytatott bűnös élet miatt, akkor ők is küzdeni fognak a fenevad ellen. Mert ez egy bosszús és gonosz fenevad.

Mert sokaknak, még a Hozzám, az ő Jézusukhoz hűségeseknek is, ő bosszúságot fog okozni időről-időre. Nem fog megelégedni mindaddig, amíg nem engedtek az ő kísértésének, amely személyenként eltér.

Mivel mindannyian bűnösök vagytok, és továbbra is azok lesztek, amíg meg nem tisztultok a bűntől, fogadjátok el a bűnt tényként, de harcoljatok ellene.

Ti, akik bensőségesen ismertek Engem, ti tudjátok, hogy mindig bízhattok Irgalmamban.

Tudjátok, hogy mennyire fontos fenntartani a Velem való napi kommunikálást. Ez olyan egyszerű lehet, minthogy beszélgettek Velem munkaidőtök alatt. Ez tökéletes idő arra, hogy apró áldozatokat ajánljatok fel Nekem.

Ha valaki megbánt benneteket, ajánljátok fel ezt a megpróbáltatást Nekem, hogy Én lelkeket tudjak menteni e révén.

Ha nyugtalanítanak benneteket azok a küszködések, amelyekkel szembenéztek, és amelyek fölött nincs befolyásotok, engedjétek meg Nekem, hogy elvegyem terheteket.

Sokan dolgoznak hosszú kemény órákat, mind otthon, mind azon kívül. Csak azt kérem tőletek, hogy forduljatok Hozzám gondolataitokban, amikor támaszra és segítségre van szükségetek, mert Én válaszolni fogok imáitokra.

Soha ne kövessétek el azt a hibát, hogy azt gondoljátok, csak a Templomban beszélgethettek Velem, vagy csak a Szentáldozások előtt és után.

Én a nap minden pillanatában ott vagyok. Válaszolok minden kérésre, amennyiben az Szent Akaratom szerint való.

Szeretett Tanítványaim, ti mindannyian Isten gyermekei vagytok. Én egyesítelek benneteket, nemzetet a nemzettel, hogy így Én békét és egységet hozhassak az eljövendő káosz közepette.

Hadd vezesselek be benneteket Szent Családomba, és akkor meg fogtok erősödni.

Akkor majd felemelkedtek, és megújulva, új erőre kapva nekilendültök, hogy vezessétek Hadseregemet, mely még sok országban nem alakult meg.

Maradjatok hűek Útmutatásomhoz.

Kérlek, terjesszétek mindenütt az Élő Isten Pecsétjét. Tilos ezt árusítani. Elérhetővé kell tenni mindenki számára. Adjátok tovább a másolt példányokat azoknak, akiket meg kell védelmezni.

Hamarosan nagyobb lesz a szakadék a hűséges követők között, azok között, akik elfogadják Atyám Könyvét, a Legszentebb Bibliát, és azok között, akik meg akarják változtatni az Igazságot.

A hűséges követők egyik fele nem fog eltérni az Igazságtól.

A másik fele el fogja ferdíteni az Igazságot.

Azért teszik majd ezt, hogy az megfeleljen az ő saját politikai és személyes motivációiknak, melyek egy burkolt megfogalmazás mögé lesznek rejtve.

Az Igazságot hamarosan hazugságnak fogják nyilvánítani, és Istent okolják majd.

Ők tiszteletlenül azt fogják állítani, hogy az Én Szent helytartóm által lefektetett törvények ódivatúak, és nem illeszkednek a modern társadalomhoz.

Minden alattomos érvelés szöges ellentétben fog állni Isten Törvényeivel, melyek a következőhöz vezetnek.

Ezek az emberek olyan törvényeket akarnak bevezetni, melyek legalizálják a bűnt. Ők nem szeretik Istent. Azt mondják, hogy szeretik Istent, pedig közülük sokan – akik ilyen törvényeket pártolnak – ateisták, de nem fedik fel igazi hitvallásukat.

Sok tervük tartalmazza a Keresztény törvények betiltását.

Egyfelől, eltűrik azokat a törvényeket, melyek megengedik a nőknek, hogy elvetessék gyermekeiket, választott életmódjuk miatt. Ők a választás melletti érveket hozzák fel, de ez a választás az anya, és nem a gyermek szükségleteire vonatkozik.

Sok nő gyötrődik, miután kiolt egy életet ily módon. Sokan érzik a veszteséget, mert tudják a szívük mélyén, hogy az életet, melyet ők kioltottak, azt Isten teremtette.

Minden hathatós és meggyőző érvelést be fognak vetni, hogy az abortusszal kapcsolatos jogalkotást előidézzék. Minden trükköt bevetnek a támogatás megszerzéséért, ami annyit jelent, hogy az abortusz bevezetésre kerül mindenki számára.

Ezért a bűnért Én le fogom rombolni az országaikat.

Az abortusz bűne nagy fájdalmat okoz Atyámnak, és Ő nem fogja ezt engedni a továbbiakban.

Azok a nemzetek, amelyek folyamatosan próbálják ezt elérhetővé tenni még több nő számára, és akik ezt egy jó dologként hirdetik – ki lesznek emelve, és olyan büntetést fognak kapni, amelyből nem fognak tudni talpra állni.

Ők vétkesek lesznek a gyilkosság bűnében, és az első csoportok egyike lesznek, akik szenvedni fognak a Nagyfigyelmeztetés alatt.

Isten nem fogja hagyni nektek, hogy hozzányúljatok az Általa teremtett életekhez.

Földrengések formájában fogja kiszabni rátok az Ő büntetését, és sok nemzet továbbra is büntetést fog kapni, egyiket a másik után, az Úr napjáig.

Az abortusz és a gyilkosság az a két bűn, melyekért Atyám szigorú büntetéssel fog lesújtani erre a világra.

Tanítványaim, a bűn olyan, mint egy szennyfolt, mely megmételyezi lelketeket, minden nap. De amikor a kegyelem állapotában vagytok, a bűn elhalványul. Minél gyakrabban részesültök a Szentáldozásban és a Gyónás szentségében, annál nagyobb kegyelmeket kaptok.

Közületek azok, akik naponta vesztek részt Szentmisén, ti nagyon különleges kegyelmekben részesültök. Mert ti, hűséges Követőim, gyorsan be fogtok lépni Paradicsomom Kapuin.

Menjetek most, és töltsetek egy kicsivel több időt Velem. Beszélgessetek Velem. Én szeretem a könnyed beszélgetést, és ez Engem közelebb visz hozzátok. Vágyódom utánatok. Vágyom az Általam áhított bensőségességre, hogy Én közelebb tudjalak benneteket hozni Magamhoz.

Egy csodálatos kapcsolatot építhettek Velem, egyszerűen azáltal, hogy először barátokká válunk. Majd az egymás iránti szeretetünk addig épül, mígnem szívetek szeretettől fog repesni Értem, az Én szívem pedig értetek.

Ez nem bonyolult. Ahhoz, hogy egy teljesen új kezdet elinduljon, hogy felkészüljetek Királyságomra, kezdjétek el most: szólítsatok meg Engem.

Ha szerettek Engem, akkor hamar bízni fogtok Bennem, és ez vezet majd benneteket lelketek megtisztulása felé. Boldogabbak lesztek, békességben lesztek, nem fog semmit jelenteni a külvilág, kivéve a bűn fájdalmát, melynek tanúi lesztek.

Én itt vagyok. Várlak benneteket. Szeretném, ha az emberiség méltó módon tudna megismerni Engem.

Szeretlek benneteket.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Szűz Mária: Imádkozzatok, hogy azok a szegény lelkek, akik továbbra is keresztre feszítik Fiamat, elforduljanak a bűntől

23 nov

2012. november 21. szerda; 18.45

Gyermekem, minden gyermekemnek, akik szeretik Fiamat, imában kell egyesülniük, a világban lévő viszály eme idején.

Imádkozzatok, hogy azok a szegény lelkek, akik továbbra is keresztre feszítik Fiamat, elforduljanak a bűntől, és megbocsátásért esedezzenek Fiamhoz.

Az idő rövid, és csak a kegyelem állapotában lévők léphetnek be Fiam Királyságába.

Míg korábban hosszú évek teltek el imádsággal, áldozathozatallal és az irántam, Áldott Édesanyátok iránti áhítattal, már csak egy nagyon rövid idő marad számotokra, hogy keressétek az üdvösséget.

Kicsinyeim, imádkozzatok állhatatosan azokért, akik bántják Fiamat, és akik gyalázzák Atyámat, a Magasságos Istent.

Oly sokan fordítottak hátat Istennek. A gonosznak sikerült kővé változtatnia a szívüket.

Nagyon kevesen tisztelik az életet, mely Isten gyermekeinek adatott. Életetek Isten Kezében van. Bárki, aki beavatkozik Isten Teremtésébe, az meg lesz büntetve.

Gyermekem, mindenkit fel kell szólítanod, aki megkapta az Igazság Könyvét, hogy imádkozzanak hozzám, az Üdvösség Anyjához. Én azt a feladatot kaptam, hogy segítsek Fiamnak megmenteni az emberiséget.

Hadd segítselek benneteket, gyermekek, hogy meglássátok a Fiamhoz vezető utat, tisztasággal és szeretettel szívetekben.

Én segítek majd nektek legyőzni minden akadályt, melyek utatokat állják Fiam Irgalma felé.

Kérlek, ne feledjétek, hogy Fiam mindent megbocsát. Ő szereti Isten valamennyi gyermekét, függetlenül attól, hogy mennyi szenvedést okoznak Neki.

Mindössze oda kell fordulnotok Hozzá, és kérnetek kell az Ő Irgalmát, hogy közelebb vigyen Magához benneteket.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok mindazokért, akik megbántották Fiamat, és akik megszentségtelenítették az Ő Egyházait, mert nekik szükségük van a segítségetekre.

Ők elveszett lelkek, és vissza kell őket vinni Fiam Keblére. Máskülönben ez összetörné az Ő Szívét.

Köszönöm, hogy válaszoltok erre a Mennyből jövő hívásra.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A befolyásos nemzeteket képviselő tizenkettők csoportja, egy sértés tizenkét Apostolom létezésével szemben

23 nov

2012. november 20. kedd; 23.50

Drága, szeretett leányom, jelenleg sok sértés ér Engem, az emberiség Megváltóját, és azokat a megtévesztés leplével palástolják.

A sátán különösen a Keresztényeket fertőzte meg most szerte az egész világon. Ő ezt a legalattomosabb módon teszi. Meggyőzi őket, hogy mutassanak hűséget testvéreik iránt, azáltal, hogy ráveszik őket, hogy higgyenek a hazugságokban. Az embereknek, természetüknél fogva van egy gondoskodó oldaluk, mások iránti természetes szeretetükből fakadóan. Ez egy ajándék Istentől. A sátán ezt az érzelmet kihasználva csalja az embert a megtévesztés hálójába, mely fölött az ember kevés befolyással bír. A sátánnak sikerül rávennie őket, hogy olyan törvényekben higgyenek, melyek az Isten elleni súlyos bűnökhöz vezetnek.

Sokan hiszik azt, hogy helyesen cselekednek azáltal, hogy támogatnak másokat abbéli igyekezetükben, hogy olyan törvényeket hozzanak, melyek elnézőek a gyilkossággal, a háborúval és az Isten elleni káromlásokkal szemben.

Ha azt hiszitek, hogy a bűn elfogadható és igazolt azért, mert az mások javát szolgálja, akkor ti egy gondosan előkészített csapdába estetek.

Nem véletlen, hogy megszaporodtak a mentegetőzések a Keresztény Egyházakban lévő megosztottság miatt. Nem véletlen, hogy mindenféle mentséget hoznak fel most nektek, hogy szemet hunyjatok az abortusz felett.

Minden nemzet kapcsolatban áll egymással, és az abortusz bevezetésének, a háború jóváhagyásának, és a Keresztény Egyházakban való változások eszközölésének mindennemű nyilvános hirdetését egyetlen szervezet tervezi. Ez a csoport már évek óta tervezi ezen eseményeket. Pontosan tudják, hogy kik ők, és hogy mit tesznek. Ők nagyon befolyásosak és veszélyesek.

Álljatok meg, figyeljetek és hallgassatok, mert mostanra már bizonyára elfogadjátok, hogy amit Én mondok, azt Isten Nevében mondom. Mindezeket a gyalázatos és visszataszító intézkedéseket, melyeket meggyőzőnek tűnő és gondoskodó társadalmi változásokként mutatnak be nektek, globális alapon tervezte el és koordinálta a tizenkettők csoportja.

Ez a csoport, a befolyásos nemzeteket képviselő tizenkettők csoportja, egy sértés tizenkét Apostolom létezésével szemben.

Ők fogják bemutatni és támogatni majd az Antikrisztust a világban, mint ahogyan tizenkét Apostolom mutatott be Engem a nyilvánosság előtt, az Én időmben a földön.

Az ő hatalmuk azt jelenti, hogy minden egyes befolyásos nemzet egymást támogatja a bűnös törvények alkotásában, annak érdekében, hogy azok elfogadásra kerüljenek majd.

Szeretett Tanítványaim, mennyire fogtok ti szenvedni, amikor megtudjátok az Igazságot. Az Igazság majd felnyitja a szemeteket a körülöttetek lévő gonoszságra. Soha nem szabad félnetek az Igazságtól. Csak ha elfogadjátok az Igazságot, akkor tud az megvédeni benneteket ezektől a gonosz törvényektől, tettektől és cselekedetektől.

Tudnotok kell, hogy azok a nemzetek, amelyek részt vesznek a gonosz törvények bevezetésében, ők fognak a legjobban szenvedni a végső megtisztulás során.

Azt hihetik, hogy feddhetetlenek, de csak egyetlen dolog elérésében fognak sikerrel járni. Hogy a büntetés oly szigorú lesz, hogy azt elkerülendő, nem lesznek képesek elrejtőzni, vagy az arcukat elfedni. Elsősorban Előttem kell majd felelniük. Sokan még akkor is arcul köpnek majd Engem. Majd aztán csatlakoznak az Antikrisztushoz, a fenevadhoz, és valamennyi bukott angyalhoz az örökké tartó kínszenvedésre.

Figyelmeztetlek most benneteket.  Ti, akik próbáljátok bevezetni az abortuszt nemzeteitekben; ti, akik bemocskoljátok az Én Keresztény Egyházaimat, és ti, akik a fenevadnak hódoltok; a ti napjaitok meg vannak számlálva. Számotokra nem lesz jövő, nem lesz örök élet, nem lesz belépés az Én Királyságomba.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A zűrzavar a föld minden szegletében nyilvánvaló lesz, és csak a vak nem veszi majd észre a változásokat

22 nov

2012. november 19. hétfő; 9.00

Drága, szeretett leányom, csak egyetlen út visz az Örök Élethez, és az Rajtam, Jézus Krisztuson keresztül vezet. Ugyanakkor sok út vezet Hozzám.

Sokan, akik az Én Igazságomat követik, ezt könnyebbnek találják majd, mint azok, akik ismerik az Igazságot, de mégsem hódolnak az Istennek.

Követőim, meg kell értenetek, hogy közületek azok, akik ismeritek az Igazságot, de hátradőltök, és engeditek, hogy hazugságnak tartsák Isten Szavát (Üzenetét), ti felelősséggel tartoztok Nekem, a ti Jézusotoknak.

Soha ne fogadjátok el azokat a törvényeket, melyek a sátánt tisztelik. A szívetekben tudni fogjátok majd, hogy mely törvényekre Gondolok, mikor azokat felvonultatják előttetek. Mert akkor azok majd undorítani fognak benneteket, mint ahogy Engem is undorítanak.

Hadd tudja meg mindenki, hogy kezdetét vette az Isten Szava (Üzenete) elleni küzdelem. Világossá válik majd számotokra, hogy mily módon fog ez történni.

Sok változás földi Egyházaimban; sok megpróbáltatás felszentelt Szolgáim körében; nemzetek közötti viták; és a konfliktus Izraelben – mindezek fokozódni fognak, és mind egyidőben.

A zűrzavar a föld minden szegletében nyilvánvaló lesz, és csak a vak nem veszi majd észre a körülöttetek zajló változásokat. Mindannyian érintve lesztek valamilyen módon, de tudnotok kell a következőt.

Megígértem nektek, hogy veletek leszek, vezetve benneteket minden lépésnél, enyhítve fájdalmatokat minden kőnél, melyre ráléptek, a béke, a szeretet és a harmónia utáni keresésetek során.

Maradjatok Mellettem. Maradjatok Szent Szívem közelében, és engedjétek Nekem, hogy megerősítselek benneteket.

Ha szívetekben hittel, és Irántam, Jézusotok iránti bizalommal mentek át ezen a fájdalom-, és zűrzavar-dzsungelen, akkor túl fogjátok élni.

Soha ne engedjétek, hogy bárki is kibillentsen benneteket az Isten Igazsága iránti lelkiismeretességetekből vagy elköteleződésetekből, bármilyen meggyőzőnek is hangozzanak ők. Nem számít, mennyi úgynevezett toleráns törvényt is kényszerítenek rátok, hogy fogadjátok el majd azokat.

Szívetekben tudni fogjátok az igazság és a valótlanság közti különbséget.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Üzenetek e-mailben

21 nov

Kedves Testvérek,

Az eddigiekben sosem tapasztalt módon, az üzenetek e-mailben való kiküldésének legutóbbi alkalmával nagyon sok levél “hibás e-mail cím” miatt visszajött, így nem került kézbesítésre.

Sajnos arra nincs lehetőségünk, hogy megtudjuk, hogy valóban a hibás e-mail címmel való feliratkozás ennek az oka, vagy a rendszer hibásodott meg, de kénytelenek vagyunk törölni ezeket az e-mail címeket.

Azért, hogy biztosan eljussanak Hozzátok az üzenetek, kérünk Benneteket, hogy

  • feliratkozáskor gondosan ügyeljetek az e-mail címetek helyes megadására;
  • amennyiben a fentiek miatt valakit esetleg tévesen törlünk a listából, és várakozása ellenére nem kapja meg az üzeneteket, legyen kedves újra feliratkozni, vagy jelezni felénk;
  • amennyiben egy várt üzenet e-mailben nem érkezik meg Hozzátok, úgy ellenőrizzétek a levelezőrendszeretek “Spam” vagy “Kéretlen levelek” mappájában is, mert elképzelhető, hogy a levelet a rendszer tévesen oda irányította.

 

Köszönjük, hogy kitartóan követitek és terjesztitek az üzeneteket, mert az, hogy napról napra bővül a feliratkozók listája, ez Nektek is köszönhető.

Imáinkban hordozunk Benneteket.

Szeretettel,
A szerkesztők

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Hírek-Információk

 

Imahadjárat (85)-ös imája, hogy megmeneküljön az Amerikai Egyesült Államok a csaló kezétől

21 nov

2012. november 17. szombat, 19.00

Íme az Imahadjárat (85)-ös imája, hogy megmeneküljön az Amerikai Egyesült Államok a csaló kezétől

“Ó drága Jézus, borítsd be nemzetünket a Te legdrágább védelmeddel. Bocsásd meg az Isten Tízparancsolata ellen elkövetett bűneinket. Segítsd meg az amerikai népet, hogy visszatérjen Istenhez. Nyisd meg értelmüket az Úr Igaz Útjára.

Nyisd meg megkeményedett szívüket, hogy örömmel fogadják majd Irgalmas Kezedet. Segítsd meg ezt a nemzetet, hogy szembeszálljunk az istenkáromlásokkal, melyeket ránk erőszakolhatnak, kényszerítve bennünket, hogy tagadjuk meg a Te Jelenlétedet.

Könyörögve kérünk Téged, Jézus, ments meg minket, oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, és öleld a mi népünket a Te Szent Szívedre. Ámen.” 

Kapcsolódó link:
Teljes üzenet: Van egy Üzenetem, melyet Közölnöm kell az Amerikai Néppel

 

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat