RSS
 

Szűz Mária: A Fiam Testének magatokhoz vételekor nektek adományozott kegyelmek

23 okt

2012. október 19. péntek; 09.06

(A Boldogságos Szűz Mária jelenése közben kapott üzenet, mely 20 percig tartott, miközben a Szent Eucharisztia képe jelent meg az ő homlokán)

Gyermekem, az ostya, melyet homlokomon látsz, egy jelkép, mely bizonyítja Isten valamennyi gyermekének Fiam valós Jelenlétét a Szent Eucharisztiában.

Fiam jelen van a világban, és ott áll Isten minden egyes gyermeke mellett minden nap, abban a reményben, hogy ők érezni fogják az Ő Jelenlétét.

Gyermekek, kizárólag Fiam, Jézus Krisztus, az emberiség Megváltójának valódi Testének magatokhoz vételével lesztek különleges kegyelmekkel megáldva.

Amikor Fiam meghalt a ti bűneitekért, hogy Isten minden egyes gyermeke képes legyen szembeszállni a halállal, Ő egy fontos örökséget hagyott hátra.

Krisztus Jelenléte a Szent Eucharisztiában valóságos, és amikor magatokhoz veszitek, különleges védelmet nyújt nektek. Közelebb visz benneteket a Vele való egységhez.

Ő az Élet Kenyere. Ezt a nektek, gyermekeknek adott Ajándékot soha nem szabad megkérdőjelezni, vagy elutasítani.

Az azoknak adományozott kegyelmek, akik az Ő Testében és Vérében részesülnek, magukban foglalják a Tisztítótűztől való megmentést, ha mindennap magukhoz veszik. A halál pillanatában Fiam Karjaiba véve fog elvinni benneteket a Tisztítótűz lángjaitól.

A Szentmise, amely Fiam Valódi Testét ajánlja fel Atyám tiszteletére, szintén nagymértékben szolgálja a javatokat.

Ha minél gyakrabban vesztek részt napi Szentmisén, és veszitek magatokhoz Fiam Testét és Vérét a Szent Eucharisztiában, mentességet fogtok kapni a Tisztítótűz lángjaiban való megtisztulástól.

Ti, akik elutasítjátok Fiam létezését a Szent Eucharisztiában, megtagadtok magatoktól egy nagy Ajándékot. Ti nem lesztek elítélve azért, amiért visszautasítjátok az Ő Testét a Szentmisében, de nem fogjátok megkapni azon kegyelmeket, melyeket Ő Isten minden gyermekének szeretne adományozni.

A Szentáldozásban magatokhoz vett Szentostyát megfelelően kell átváltoztatni. Amikor ti magatokhoz veszitek az Ő Testét, akkor Ő eltölt majd benneteket egy mély és alázatos szeretettel, mely megerősíti majd hiteteket, és Örök Életet ad nektek.

A Szent Eucharisztia az Ajándék, amely Örök Életet adományoz nektek. Ezt soha ne feledjétek.

Fiam keservesen szenvedett azért, hogy a világnak adja ezt a nagy Ajándékot, az útlevelet a Mennyországba. Ne utasítsátok ezt vissza. Ne tegyétek próbára az Ő nagylelkűségét. Ne becsüljétek alá a Szentostya Erejét.

Kérlek, imádkozzátok az Imahadjárat ezen (81)-es imáját: Ima a Szentáldozás Ajándékáért

“Ó, Mennyei Ostya, töltsd el testemet a szükséges táplálékkal.
Töltsd el lelkemet Jézus Krisztus Isteni Jelenlétével.
Add meg nekem a kegyelmeket, Isten Szent Akaratának teljesítéséhez.
Tölts el engem a Te Szent Jelenlétedből áradó békével és nyugalommal.
Soha ne engedj kételkednem a Te Jelenlétedben.
Segíts elfogadnom Téged Testben és Lélekben, és segíts elfogadnom, hogy a Szent Eucharisztia által nekem adományozott Kegyelmek segítenek majd hirdetnem a mi Urunk, Jézus Krisztus Dicsőségét.
Tisztítsd meg szívemet.
Nyisd meg lelkemet, és szentelj meg engem, mikor a Szent Eucharisztia nagy Ajándékát magamhoz veszem.
Add meg nekem a kegyelmeket, melyeket a Szent Eucharisztia adományoz Isten minden gyermekének, és adj nekem mentességet a Tisztítótűz lángjaitól. Ámen.”

Gyermekeim, imádkoznotok kell, hogy minden Keresztény elfogadja és megértse a Szent Eucharisztia Erejét. Ez a fegyverzet szükséges valamennyi gyermekem lelkének megmentéséhez.

Fogadjátok ezt kegyesen és nagylelkű szívvel.

Áldott Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért