RSS
 

Szűz Mária: A Fiam Testének magatokhoz vételekor nektek adományozott kegyelmek

23 okt

2012. október 19. péntek; 09.06

(A Boldogságos Szűz Mária jelenése közben kapott üzenet, mely 20 percig tartott, miközben a Szent Eucharisztia képe jelent meg az ő homlokán)

Gyermekem, az ostya, melyet homlokomon látsz, egy jelkép, mely bizonyítja Isten valamennyi gyermekének Fiam valós Jelenlétét a Szent Eucharisztiában.

Fiam jelen van a világban, és ott áll Isten minden egyes gyermeke mellett minden nap, abban a reményben, hogy ők érezni fogják az Ő Jelenlétét.

Gyermekek, kizárólag Fiam, Jézus Krisztus, az emberiség Megváltójának valódi Testének magatokhoz vételével lesztek különleges kegyelmekkel megáldva.

Amikor Fiam meghalt a ti bűneitekért, hogy Isten minden egyes gyermeke képes legyen szembeszállni a halállal, Ő egy fontos örökséget hagyott hátra.

Krisztus Jelenléte a Szent Eucharisztiában valóságos, és amikor magatokhoz veszitek, különleges védelmet nyújt nektek. Közelebb visz benneteket a Vele való egységhez.

Ő az Élet Kenyere. Ezt a nektek, gyermekeknek adott Ajándékot soha nem szabad megkérdőjelezni, vagy elutasítani.

Az azoknak adományozott kegyelmek, akik az Ő Testében és Vérében részesülnek, magukban foglalják a Tisztítótűztől való megmentést, ha mindennap magukhoz veszik. A halál pillanatában Fiam Karjaiba véve fog elvinni benneteket a Tisztítótűz lángjaitól.

A Szentmise, amely Fiam Valódi Testét ajánlja fel Atyám tiszteletére, szintén nagymértékben szolgálja a javatokat.

Ha minél gyakrabban vesztek részt napi Szentmisén, és veszitek magatokhoz Fiam Testét és Vérét a Szent Eucharisztiában, mentességet fogtok kapni a Tisztítótűz lángjaiban való megtisztulástól.

Ti, akik elutasítjátok Fiam létezését a Szent Eucharisztiában, megtagadtok magatoktól egy nagy Ajándékot. Ti nem lesztek elítélve azért, amiért visszautasítjátok az Ő Testét a Szentmisében, de nem fogjátok megkapni azon kegyelmeket, melyeket Ő Isten minden gyermekének szeretne adományozni.

A Szentáldozásban magatokhoz vett Szentostyát megfelelően kell átváltoztatni. Amikor ti magatokhoz veszitek az Ő Testét, akkor Ő eltölt majd benneteket egy mély és alázatos szeretettel, mely megerősíti majd hiteteket, és Örök Életet ad nektek.

A Szent Eucharisztia az Ajándék, amely Örök Életet adományoz nektek. Ezt soha ne feledjétek.

Fiam keservesen szenvedett azért, hogy a világnak adja ezt a nagy Ajándékot, az útlevelet a Mennyországba. Ne utasítsátok ezt vissza. Ne tegyétek próbára az Ő nagylelkűségét. Ne becsüljétek alá a Szentostya Erejét.

Kérlek, imádkozzátok az Imahadjárat ezen (81)-es imáját: Ima a Szentáldozás Ajándékáért

“Ó, Mennyei Ostya, töltsd el testemet a szükséges táplálékkal.
Töltsd el lelkemet Jézus Krisztus Isteni Jelenlétével.
Add meg nekem a kegyelmeket, Isten Szent Akaratának teljesítéséhez.
Tölts el engem a Te Szent Jelenlétedből áradó békével és nyugalommal.
Soha ne engedj kételkednem a Te Jelenlétedben.
Segíts elfogadnom Téged Testben és Lélekben, és segíts elfogadnom, hogy a Szent Eucharisztia által nekem adományozott Kegyelmek segítenek majd hirdetnem a mi Urunk, Jézus Krisztus Dicsőségét.
Tisztítsd meg szívemet.
Nyisd meg lelkemet, és szentelj meg engem, mikor a Szent Eucharisztia nagy Ajándékát magamhoz veszem.
Add meg nekem a kegyelmeket, melyeket a Szent Eucharisztia adományoz Isten minden gyermekének, és adj nekem mentességet a Tisztítótűz lángjaitól. Ámen.”

Gyermekeim, imádkoznotok kell, hogy minden Keresztény elfogadja és megértse a Szent Eucharisztia Erejét. Ez a fegyverzet szükséges valamennyi gyermekem lelkének megmentéséhez.

Fogadjátok ezt kegyesen és nagylelkű szívvel.

Áldott Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Comments are closed.