RSS
 

Soha ne utasítsátok el a magán-kinyilatkoztatásokat, kellő tudás vagy kellő alázat nélkül

27 okt

2012. október 24. szerda, 21.11

Drága, szeretett leányom, fontos, hogy ne hallgassatok azokra, akik támadják Szent Szavamat.

Ne hallgassatok azokra a próbálkozásokra – különösen azokra ne, amit most fognak tenni a magukat Katolikus teológusoknak vallók -, miszerint utasítsátok el az Én Legszentebb Üzeneteimet.

Amint már mondtam nektek, a legnagyobb támadások azon Katolikus Egyházbéliektől fognak jönni, akik azt állítják, hogy ismernek Engem, de nem értik a Jelenések Könyvét, sem a benne foglalt titkokat.

Ők nem ismerhetik ezeket, mert Én, az Isten Báránya, még nem nyilatkoztattam ki nekik azokat mind.

Mily nagy csalódást okoznak ők Nekem. Mily nagyon bántanak ők Engem. Minden egyes – Üzeneteim ellen irányuló – kegyetlen tiltakozásukkal és kételkedésükkel, egy újabb szöget vernek Testembe.

Mert minden egyes – Általam, az összes lélek javára adott – útmutatás vehemens visszautasításával, ők újra keresztre feszítenek Engem.

Mégsem számít, mennyire bántanak Engem, mert Én ezerszer meghalnék, ha ezzel csak még egy lelket megmenthetnék.

Lehet, hogy elutasítják Üzeneteimet; lehet, hogy kigúnyolnak téged, leányom, és elutasítanak Engem, de ők nem fogják megakadályozni, hogy Atyám Akarata végül beteljesüljön.

Ezek a szegény lelkek olykor azt hiszik, hogy ők felelősségteljesen viselkednek azáltal, hogy azt mondják az embereknek, hogy ne fogadják el Üzeneteimet.

Amit ők tesznek, az az, hogy megakadályozzák, hogy Isten Szava (Üzenete) bemutatásra kerüljön Isten gyermekeinek. Ha továbbra is ezt teszik, el lesznek hallgattatva Atyám Keze által.

Senki sem fog megállítani Engem azon Küldetésemben, hogy megmentsem a lelkeket.

Azon felszentelt szolgáknak, akik rendületlenül gátolják, hogy Szavam (Üzenetem) meghallgatásra kerüljön, nekik tudniuk kell a következőt.

Változatlan szövegeitek és istenkáromló vádjaitok megfosztanak majd titeket a hivatásotokban nektek adományozott kegyelmektől. Amíg nem hívtok Engem imában a számotokra szükséges válaszokért, addig Én nem tudok segíteni nektek.

Soha ne utasítsátok el a magán-kinyilatkoztatásokat, kellő tudás vagy kellő alázat nélkül. De még akkor sem ítélhetitek el soha az ilyen állításokat. Maradjatok csendben.

Imádkozzatok a megkülönböztetés és tisztánlátás ajándékáért, minden időben. Máskülönben bűnösnek találtattok majd az – Atyám Szemében – legrosszabb bűntettben – annak bűntettében, hogy megakadályozzátok Őt abban, hogy az Ő Fiának Szent Szava (Üzenete) által megmentse a lelkeket.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért