RSS
 

Ne engedjétek, hogy a jövőtől való félelem eluralkodjon rajtatok, mert nem ez az Én óhajom

26 okt

2012. október 21. vasárnap; 17.50

Drága, szeretett leányom, oly sokan, akik elfogadják Üzeneteimet, feleslegesen aggódnak a világ jövője miatt. Ez érthető.

Soha ne érezzék úgy, hogy mindent félre kell dobniuk, és figyelmen kívül kell hagyniuk mindennapi életüket, el kell hanyagolniuk a munkájukat, a családjukat vagy szeretteiket, a lelkek megmentése érdekében.

Én, a ti Jézusotok, mindig gondoskodni fogok az Enyéimről. Nincs semmi félnivalótok Tőlem. Csak azt Kérem tőletek, hogy imádkozzatok a lelkek megmentéséért.

Ne engedjétek, hogy a jövőtől való félelem eluralkodjon rajtatok, mert nem ez az Én óhajom.

Ugyanakkor Én elvárom tőletek, hogy szánjatok időt az imádkozásra és az áldozathozatalra, amint arra Én ezekben az Üzenetekben tanítottalak benneteket. Folytassátok mindennapi életeteket, habár az Én Szent Szavam (Üzenetem) örökre meg fogja változtatni, hogy hogyan tekintetek az életre.

Soha többé nem fogtok ugyanúgy érezni a világi javakkal kapcsolatban; ahogyan azokra korábban tekintettetek. Miközben azok továbbra is részei lesznek az életeteknek, többé már nem lesznek urai életeteknek.

Ne feledjétek, nem szolgálhattok két úrnak, mert csak egy van, és az az Isten.

Nem várom el Tanítványaimtól, hogy mindent feladva kövessenek Engem. Nem várom el Követőimtől, hogy hátat fordítva napi kötelezettségeiknek kövessék Üzeneteimet. Nem, Én csak a szereteteteket kérem. Követnetek kell Isten Törvényeit. Éljétek az életeteket Tanításaimnak megfelelően. Tiszteljétek a Szentségeket. Szeressétek egymást, és imádkozzatok azok lelkéért, akik nem fognak saját magukon segíteni.

Menjetek békében, annak tudatában, hogy nagy az Én Irgalmam, és az emberiség iránti Szeretetem le fogja győzni a fenevad cselekedeteit, és a szörnyű szenvedést, melyet ő okoz ebben a világban.

Legyetek nyugodtak. Megáldalak benneteket.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért