RSS
 

Meg fogják kérdőjelezni, és elemezni fogják Szavamat (Üzenetemet) attól félve, nehogy egy szörnyű hibát kövessenek el.

30 okt

2012. október 26. péntek, 11.06

Drága, szeretett leányom, még oly sok munkát kell elvégezniük Követőimnek, hogy megtisztítsák a földet a fertőzéstől, mely – mint egy takaró – ráterül sok emberre, akik nem hisznek Istenben.

Oly sokan tévelyegnek a világban mindennemű irányérzék nélkül. Nincsenek lelki érzéseik, és nem tudnak semmit Isten Szeretetéről. Ezekre a lelkekre Szomjazom, és őket Szeretném az Igazsággal átölelni.

Ti, Követőim, menjetek el hozzájuk, és mondjátok el nekik, hogy Én – Jézus Krisztus, az Emberfia, A Messiás – hamarosan el fogok jönni. Nekik tudniuk kell, hogy nem lesznek száműzve, mert miattatok – ezen nemzedék miatt – jövök ezúttal.

Sokan mások – akik lelkileg tudatában vannak Isten létezésének – érdeklődőek lesznek, mégis bizonytalanok Üzeneteim elfogadását illetően.

Megint mások, akik hirdetik Szavamat (Üzenetemet), és akik hithű Keresztények, óvatosak lesznek, és lassan fogadják be mindazt, amit Mondok.

Ők meg fogják kérdőjelezni, és elemezni fogják Szavamat (Üzenetemet) attól félve, nehogy egy szörnyű hibát kövessenek el. Félnek attól, hogy hazugsággal etetik őket.

Aztán ott lesznek a Keresztény egyházak papjai, akik felkelnek majd, és válaszolnak Hívásomra. Némelyek gyorsan fognak válaszolni, mert érezni fogják, ahogy Szeretetem átjárja ereiket Üzeneteim olvasásakor.

Mások egy azonnali hívást fognak érezni Szentlelkem Ajándéka révén, melyet Szent Szavam (Üzenetem) tartalmaz. Egyesek óvatosabbak lesznek, mint mások, de számuk idővel milliókra fog nőni.

Ezért nektek, Követőim, ki kell tartanotok. Míg kezdetben sokan el fognak utasítani titeket az Én Nevemben, ez változni fog. Amikor az Igazság széles körben ismert és üdvözölt lesz, ti keresettek lesztek. Szavammal (Üzenetemmel) szeretettel és tisztelettel bánnak majd, de annak ellenére, hogy ezt teszik, ezek a lelkek szenvedni fognak.

Nem számít, mekkora ellenállás lesz Velem szemben, mert Küldetésem nem fog meghiúsulni.

Viseljétek el az ilyen ellenállást. Fogadjátok el, hogy a rátok mért gyalázkodás ezen üzenetek miatt lesz.

Ez akkor várható, amikor Isten Szava kiárad a világra. A sötétségben lévők nem fogják elfogadni Szavamat, mivel ez fel fogja kavarni az életüket.

Ez arra fogja késztetni őket, hogy újraértékeljék hitüket, mellyel nem akarnak majd szembenézni.

Szavam (Üzenetem) elfogadása azt jelentené, hogy változtatniuk kellene magukon. Ők, sajnos, nem óhajtanak változtatni magukon, mert ez nem tetszik nekik.

Én nem nyugszom addig, amíg fel nem nyitom szemüket az Igazságra. Sőt, tőletek is azt várom, Tanítványaim, hogy ne álljatok meg, amíg a lehető legtöbb ember egyként nem egyesül Isten Szemében.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért