RSS
 

Majd bevezetnek egy globális oltóanyagot, mely meg fog ölni benneteket, ha elfogadjátok azt.

16 okt

2012. október 13. szombat, 16.10

Drága, szeretett leányom, a Fatimában megjövendölt próféciák most kezdenek megnyilvánulni a világban.

Az egymással fáradhatatlanul együttdolgozó nemzetek alkotta egy-világ-kormányok csaknem befejezték munkájukat, melyet hamarosan bemutatnak a világnak.

Ezt követően lesz az új egy-világvallás, mely egy förtelem Atyám Szemében.

Egyházamat ellepte belül az ellenség, akik báránybőrbe bújt farkasok. Ők megtévesztenek mindenkit, akivel kapcsolatba kerülnek.

Majd bevezetnek egy globális oltóanyagot, mely meg fog ölni benneteket, ha elfogadjátok azt.

Ez az az időszak, amikor csak az ima, és a még több ima tudja enyhíteni ennek a szörnyű gonoszságnak a hatását, melyet egy – hatalomban lévő emberekből álló – elit csoport idézett elő.

Ők kormányaitok minden részében tevékenykednek, és azok, akik nap mint nap mellettük dolgoznak, tudják, hogy ők mit művelnek.

Olyan ravaszak, hogy minden gonosz tettet úgy fognak bemutatni, mintha azok nagyszerű dolgok lennének, egy nagy szolgálat az emberiségnek. Minden tőlük telhetőt meg fognak tenni, hogy meggyalázzanak mindent, aminek köze van Istenhez.

Terjeszteni és hirdetni fogják a pogányságot. Meg fogják fertőzni gonosz módszereikkel Isten azon gyermekeit, akik elfogadják az ő törvényeiket és tanításaikat.

Imádkoznotok kell a védelemért, de mindenekelőtt ezekért a lelkekért kell imádkoznotok. Mert Atyámnak szándékában áll megbüntetni őket. Ő majd kiválogatja őket egytől-egyig, és megsemmisíti őket. Imáitok nélkül ők el fognak veszni, és a tüzes tóba vettetnek majd.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért