RSS
 

Ha egyszer megérzi valaki Isten Szeretetét, akkor már nem tud a nélkül élni

05 okt

2012. október 1. hétfő, 16.30

Drága, szeretett leányom, fogadd el, hogy ha Követőim hisznek ezekben az Üzenetekben, az lelki gyötrődést okoz nekik időről-időre.

Sokan örvendezni fognak majd, amikor Szent Szavamat (Üzenetemet) olvassák, és úgy fogadják, mint egy csodát.

Lesznek mások, akik szintén elfogadják majd Üzeneteimet, de egyes napokon őrlődni fognak a bennük támadó kétségek miatt. Ezek a kétségek természetesek.

Mert egyesek újra és újra meg fogják kérdezni, hogy ezek az üzenetek tényleg a Mennyből jönnek-e. Aztán tele lesznek gyötrelemmel, mert tudják, hogy életük hamarosan meg fog változni, és tanúi lesznek a Második Eljövetelnek.

Ez azt jelenti, hogy az eddigi életük felismerhetetlenül meg fog változni.

Ez ijesztő sokak számára, mert ragaszkodni akarnak a korábbi önelégült életükhöz, jóllehet boldogtalanok voltak.

A jövőtől, Isten Kezétől, valamint a sátán seregétől való félelem gyötri őket. Annak ellenére, hogy bár Üzeneteim időnként félelmet keltenek szívükben, ezek vigaszt is nyújtanak.

Mert egy dolog biztos. Ők érezni fogják Szentlelkemet lelkükben, és ha ez egyszer megtörténik, akkor meg fogják ismerni Isten Szeretetét.

Ha egyszer megérzi valaki Isten Szeretetét, akkor már nem tud a nélkül élni. Ez békét hoz. Tehát, nem számít, hogy mennyire féltek esetleg, Követőim, emlékezzetek rá, hogy Én, a ti Jézusotok, soha nem foglak elhagyni benneteket.

Az Enyéim vagytok.

Én vagyok az Élet a lelketekben. Általam meg fogtok menekülni. Én tele vagyok Irgalommal azon lelkek iránt, akik Hozzám fordulnak segítségért. Én nem hagyom, hogy szenvedjetek a sátán követőinek kezétől. Be foglak borítani benneteket Drága Véremmel. Nincs mitől félnetek.

Ellenkezőleg, megkapjátok a kegyelmeket a felkészülésetekhez. Most bátornak kell lennetek, ne hagyjátok, hogy kétségeitek elhomályosítsák az Irántam való szereteteteket, vagy vakká tegyenek benneteket ezen Üzenetek Igazságára.

Ezek az üzenetek az Én Ajándékom nektek. Azért adatnak nektek, hogy védelmezve és biztonságban legyetek minden veszedelemtől.

Mindenkor kérjetek Engem, hogy oszlassam el félelmeiteket, mert ezeket – mint a zúgolódás csíráit – a gonosz ültette el elmétekben, hogy megzavarjon benneteket.

Megáldalak titeket. Békét adok nektek. Az Én Védelmemet adom nektek. Bízzatok Bennem mindenkor.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.