RSS
 

Ez az új egy-világvallás a fenevadnak fog hódolni

14 okt

2012. október 9. kedd; 21.31

Drága, szeretett leányom, sok lélek óvatos most, mert tanúi a Katolikus Egyházamban végbemenő gyors változásoknak, melyek most kezdenek megnyilvánulni.

A jelek kezdik megmutatni mindazt, amit Én általad prófétáltam. Láthatóan egyre kevesebb a Szentmise. A Szent Eucharisztiához már nem könnyű hozzájutni. A Gyónás Szentsége sok Templomomban korlátozott.

Sok Templomomnak nincs papja, aki vezetné. Oly sokan hagyják el Egyházaimat, a szorongattatás eme idején, hogy hamarosan ezek a templomok kereskedelmi tulajdonosok kezére kerülnek.

Mivel a Keresztények hitét folyamatosan próbára teszik, ezért fontos továbbra is imádkozni Imahadjáratom imáit. Hamarosan új szolgálók kerülnek bemutatásra Katolikus és más Keresztény Egyházaimban.

Először csak a vallási különbözőségek határai mosódnak el. Majd, rövid időn belül, már nem fogjátok felismerni Tanításaimat, mert azok észrevétlenül eltűnnek. A helyükbe homályos, de költői kijelentések sora lép, melyek a bűn elfogadását hirdetik.

A hazugságok, melyeket a gyanútlan templomba járóknak mutatnak be, eleinte nem lesznek észrevehetőek. Majd egy mély, nyugtalanító érzés keríti hatalmába Követőimet, miszerint valami nincs rendben.

A végső megtévesztés az lesz, mikor a Szentségeket pogány utánzatokkal váltják fel.

Minden felett a hamis próféta uralkodik majd, aki a főpapi rangot követeli magának a minden vallást egyesítő vallás felett. Ez az új egy-világvallás a fenevadnak fog hódolni.

Mindazokat, akik vakon követik, felfalja majd a fenevad, és Számomra örökre elvesznek.

A sebesség, ahogyan mindez megtörténik majd, meg fogja döbbenteni Követőimet. A tervet gondosan irányítják. A kampány, hogy a Keresztények ellenségeskedését a világi törvények elfogadására fordítsák át, szakszerűen van a háttérből irányítva. 

Ezt sok nemzeten belül tervezi jelenleg egy csoport, aki a többség által tisztelt személyiségeket, hírességeket és névleges vezetőket használja fel arra, hogy támogassák gonosz hazugságaikat.

Legyetek óvatosak. Ne fogadjátok el a hazugságokat. Ne váljatok részeseivé a Szent Nevem megszentségtelenítésére irányuló tervnek.

Jézusotok

Az egész emberiség Királya és Megváltója

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért