RSS
 

Azok, akik megalázzák Szavamat (Üzenetemet), mely neked adatik, Leányom, csontig hatoló kínzó fájdalommal hasítanak Belém.

30 okt

2012. október 26. péntek, 18.00

Drága, szeretett leányom, földi Királyságom hamarosan valósággá válik.

Mert a szeretett Örök Atyám által oly régóta megígért Új Királyság – az Új Paradicsom – a legnagyobb ajándék.

Új Királyságom megértésének titka, a Getszemáni Kertben való Szenvedésem misztériumában rejlik. Amikor a fájdalomtól sírva leborultam Atyám előtt, ez azon lelkek jövőbeni elvesztése miatt volt, akik – Keresztáldozatom ellenére - a pokol tüzében fognak égni.

Megaláztatásom Poncius Pilátus kezében nem a nyilvános megvetés miatt volt fájdalmas Számomra, hanem mert tudtam, hogy ugyanezen lelkek el fognak veszni a Számomra. És így a szomorúság könnyeit ontottam, látván, hogyan tévesztette meg őket a sátán, egy általuk nem látható gonosz erő, aki elárasztotta lényük minden porcikáját.

Leányom, amikor te aggódni látsz Engem, ez az aggódás jó okkal történik. Én azon lelkekért is sírok, akik megvetést zúdítanak ezekre az üzenetekre. Ők nincsenek a Velem való teljes egység állapotában. Gőgjük és önteltségük bűne, ismeretük és alázatuk hiánya miatt támadják Szavamat (Üzenetemet).

Ők majd próbálják megakadályozni, hogy azok a szívek, akiket Én szeretnék elérni, befogadják Szent Szavamat (Üzenetemet).

Őértük is sírok, mert ők nincsenek tudatában cselekedeteik súlyos következményeinek, amikor ők elárulják Igaz Szavamat (Üzenetemet), amint az, Isten minden egyes gyermekének bemutatásra kerül jelenleg.

Oly sok lélek fog elveszni, akik meg vannak fosztva Szavamtól (Üzenetemtől) azok tettei által, akik azt mondják, hogy Engem képviselnek a világban.

Ma is ugyanazt a szörnyű kínt szenvedem el, mint amit akkor szenvedtem el, amikor szembenéztem a Poncius Pilátus arany trónja mellett állók gúnyolódásaival. A kín, melyet általad szenvedek el, Leányom, ma sem más, mint akkor volt.

Azok, akik megalázzák Szavamat (Üzenetemet), mely neked adatik, Leányom, csontig hatoló kínzó fájdalommal hasítanak Belém.

Ők verték az utolsó szögeket szenvedő Lelkemen át, miközben Én próbálom még egyszer megmenteni az emberiséget a pusztulástól.

Imádkozzatok, hogy Atyám – az Ő Irgalma által – türelmes legyen azon lelkekkel, akik a csaló keze által igyekeznek Isten Szavát (Üzenetét) hatástalanítani.

Legyetek óvatosak Gyermekeim azokkal szemben, akik vehemensen ellenzik ezen üzenetek általi Szavamat. Imádkoznotok kell az ő lelkükért.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért