RSS
 

Azok, akik hidegvérrel gyilkosságot követnek el, imáitok által megmenthetőek

17 okt

2012. október 14. vasárnap; 18.10

Drága, szeretett leányom, soha, egyetlen pillanatra se hidd, hogy azok, akik szörnyű bűnöket követnek el, és akiknek a gonosz cselekedeteik kegyetlen rémtetteket okoznak a világban, nem menthetőek meg.

Azok, akik hidegvérrel gyilkosságot követnek el, kivégzik honfitársaikat, vagy saját – még az anyaméhben lévő – gyermeküket ölik meg, imáitok által megmenthetőek.

Sok ilyen lélek nem fogja – az Én Szememben való – megmenekülését keresni, mivel nem látnak semmi rosszat abban, amit tesznek. Az ő üdvösségük a ti imáitokon múlik.

Ezek azok a lelkek, akik után a legjobban Vágyódom.

Ezek az elveszett lelkek olyannyira eltávolodtak Tőlem, hogy csak az áldozati lelkek szenvedése, és Tanítványaim imái révén menthetőek meg.

Még azok is megmenthetőek az örök kárhozattól, akik tudatosan imádják a sátánt, és akik tudják, hogy Én létezem, de továbbra is kigúnyolnak Engem.

Buzdítalak mindannyiatokat, hogy hívjatok Engem az Imahadjárat ezen imájával, hogy üdvösséget nyerjetek a halálos bűnben lévő lelkek számára, akik gyilkosságot követnek el.

Imahadjárat (80) Ima a gyilkosságot elkövetők lelkéért

„Ó, drága Jézus
Könyörgök, irgalmazz a gyilkosságot elkövetőknek.
Kérlek, kegyelmezz a halálos bűnben lévőknek.
Felajánlom saját szenvedésemet és nehézségeimet Neked, hogy meg tudd nyitni a Te Szívedet, és meg tudd bocsátani nekik az ő vétkeiket.
Kérlek, borítsd be Drága Véreddel mindazokat, kiknek lelkében gonosz szándék lakozik, hogy tisztára moshassák bűneiket.
Ámen.”

Ne feledjétek, hogy még ha az ő bűneik ellenszenvet keltenek is bennetek, Követőim, ezeknek a lelkeknek szükségük van a segítségetekre.

Őket megfertőzte a gonosz, és sokan közülük nem tudják a jó és gonosz közti különbséget.

Ezek azok a lelkek, akik Nekem a legnagyobb gyötrelmet és fájdalmat okozzák. Szenvedésem folytatódik, hogy mindegyiküket meg lehessen menteni.

Menjetek Tanítványaim, és engedjétek, hogy Szeretetem és az alázat betöltse szíveteket, hogy – nagylelkű szenvedésetek által – segíthessetek Isten eme szegény elveszett lelkeinek megmentésében.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Comments are closed.