RSS
 

Azok, akik a végidőket túlélik, nem fognak fizikai halált halni

19 okt

2012. október 15. hétfő; 23.30

Drága, szeretett leányom, fontos megérteni a holtak feltámadásával kapcsolatos titkot.

Amikor Én hús-vér emberként meghaltam, Én eltöröltem a halandóságotokat. Halálom nemcsak a haláltól szabadított meg benneteket, de a bűntől is, a halál után. Kereszthalálom az Új Királyságomban való halhatatlanság ajándékát adta nektek.

Mivel Én emberként haltam meg, így halandó halált haltam. Mikor valaki meghal, halhatatlanná válik, ha a kegyelem állapotában van.

Mikor a halálból Feltámadtam, ezt az Ajándékot Adományoztam azoknak, akik most a Mennyben vannak, akik a kegyelem állapotában haltak meg. Az Én Új Paradicsomomban ők tökéletes halhatatlan testűvé válnak majd. A földön élők egy szempillantás alatt halhatatlanokká válnak majd a Második Eljövetelkor.

Amint az Én Hírnököm harsonája megszólal, a holtak feltámadnak majd, csakúgy, mint akiknek neve benne foglaltatik az Élet Könyvében, hogy élvezzék az Örök Életet az Én Ezeréves Új Királyságomban, melyet Atyám ígért meg Nekem. Ezt nevezik az Új Paradicsomnak, és mindaz, ami halandó, a végéig már nem lesz az.

Ti egyesülni fogtok Velem, a ti Jézusotokkal.

A halál többé már nem fog számítani, mivel nem is fog létezni.

Most, hogy az Én Ajándékomat, a végső üdvösség Ajándékát hozom el nektek, meg kell hallgatnotok Engem.

Figyeljetek, és buzdítsátok azokat, akik ma – csakúgy, mint a Noé idejében élők -, elmerültek szórakozással teli törtető életükben, hogy ostobaság lenne figyelmen kívül hagyniuk a jeleket. Mint Noé idejében, ők rettegés közepette elsodródtak, mikor az áradások jöttek. Ezúttal ne hagyjátok, hogy ez történjen.

Követőim minden részletre kiterjedő figyelmeztetéseket kaptak, de mind hasztalan. Az a probléma, hogy azok, akik elfogadják az Igazságot, vegyülnek azokkal, akik nem fogadják el az Igazságot, és ez befolyásolja őket.

Távol kell tartanotok magatokat a pogányoktól, és imádkoznotok kell értük. Ha nem tartjátok magatokat távol, akkor a hazugságok és a tisztátalan lelkek megrontanak majd benneteket.

Azok, akik ellenállnak Nekem, eltávolodnak majd Védelmemtől. Hamarosan úgy találják majd, hogy életük romlottsága eluralkodik majd rajtuk, eleinte csak lassan. Majd kizárnak Engem, és a hazugságok rabszolgájává válnak. Ha a társaságukban maradtok, benneteket is támadás fog érni.

Majd azon kapjátok magatokat, hogy mentegetőztök, mert az Igazságot, az Isten Szavát szóljátok. Ezen a ponton tisztán fogjátok látni a világotokban lévő megosztottságot. A Szentlélektől kapott Ajándék révén fel fogjátok ismerni azonnal a veszélyt, melyben ők vannak.

Ha ők ismernék az Igazságot, hozzátok futnának. Mert minden hamis isten, amit ők bálványoznak, az Isten által teremtett anyagi dolgokból készült, így ők ugyanazt a klasszikus hibát követik el. Ők az anyagi dolgok csodáját imádják, de figyelmen kívül hagyják az ő Teremtőjüket.

Az Új Béke-Korszakban ők sokkal több mindennel, sokkal nagyobb tökéletességgel rendelkeznek majd. Mégis hátat fordítanak.

Én mindig szeretni fogom őket, de az, hogy nincs bennük szeretet Irántam, oda vezet, hogy ők nem fognak belépni az új életbe, melyet Én teremtettem nekik.

Ez az új élet két okból teremtetett és vált lehetővé.

Amikor Én testben meghaltam, Én eltöröltem a halált. Mikor Én holtamból feltámadtam, Én Örök Életet adtam nektek, mikor is a testnek nincs többé hatalma felettetek.

Ez az Én Ígéretem Isten minden gyermekének. Azok, akik túlélik a végidőket, nem fognak fizikai halált halni. Ők áldottak. Ők azonnal tökéletes fizikai testté válnak, misztikus egyesülésben az Én Dicsőséges Testemmel.

Akkor fognak majd ők találkozni azokkal, akik az Én oltalmamban haltak meg, akik feltámadnak majd halottaikból. Ők mind az Én Új Paradicsomomban fognak élni.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Comments are closed.