RSS
 

A több milliárd lélek, akik már a Pokolban vannak, azok, akik életük során szégyentelenül elutasítottak Engem

25 okt

2012. október 20. szombat; 23.20

Drága, szeretett leányom, a látomás, melynek múlt éjjel Engedtem, hogy tanúja légy, lelki megerősödésedre volt, és hogy megmutassa neked a halál utáni élet Igazságát.

A halál utáni első órákban a sátán elküldi az ő démonait, hogy megkísértsék a lelkeket – még ebben a stádiumban is.

Arra csábítja őket, hogy utasítsák el a Tisztítótűz állapotát. Ő ugyanezt teszi azokkal is, akik a kegyelem állapotában haltak meg, akik a Mennyországra vannak rendeltetve.

Megmutattam neked, milyen sebességgel hullnak a lelkek a Pokolba, valamint a rémisztő üldöztetést, mellyel szembenéznek, mintegy figyelmeztetvén azokat, akik nem hisznek a Pokol létezésében.

Már több milliárd lélek van ott, és oly sokan kerülnek oda minden egyes másodpercben, hogy hullócsillagok záporának, a tüzes tóba hulló jégesőnek tűnt ez neked.

Megmutattam neked a rémületet és az örömet is a lelkek arcán, mikor az utolsó pillanatban elragadtattak és megmenekültek. Ez az áldozati lelkek által – az ilyen lelkek Pokoltól való megmentéséért – elfogadott szenvedéseknek köszönhető.

Először a rettegést láttad, majd a félelmet az arcukon, amint a végső nyughelyük Igazságára rádöbbennek. Aztán megláttad az örömet az arcukon, mikor rájöttek, hogy megmenekültek.

A több milliárd lélek, akik már a Pokolban vannak, azok, akik földi életük során szégyentelenül elutasítottak Engem. Sokan okos, intelligens emberek voltak, befolyásos pozíciókban, a világban, akik mindent elkövettek azért, hogy Isten Szava ne kerüljön meghallgatásra. Sokuk volt felelős ártatlan ezrek meggyilkolásának elrendeléséért. Ők, a bűntudat legcsekélyebb jele nélkül szívükben végezték ki Isten gyermekeit. Ők gonosz tetteket hajtottak végre, többek között szexuális perverzitásokat, melyek sértik Istent, és utálatosak a Számára.

Sokuk okozott – világi tevékenységek által – Isten Egyházai elleni üldözést, és bizonyos esetekben feketemiséken csatlakoztak az ellenséghez, ahol ők a fenevadat imádták.

Ezek azok a lelkek, akiket te mentesz meg, Leányom. A megfeketedett lelkűek és kőszívűek.

Tízszer annyi lélek van a Pokolban, mint a Tisztítótűzben. A Pokolban lévő több milliárd lélek, mind különböző szinteken, harmincháromszor több a Mennyben lévő lelkeknél.

Nem könnyű a Mennybe jutni, és nagyfokú elkötelezettséggel jár a lelketek felkészítése a kapukon való belépéshez.

Ez az Igazság ideje. Az Igazság nem mindig kellemes, de szükséges megértenie Isten valamennyi gyermekének.

Nagy az Én Irgalmam mindazonáltal. Ha kéritek azt, a magatok számára, imáitok megválaszolásra találnak.  Ha egy másik lélek megmentését kéritek, különösképpen halálukkor, kérésetek meghallgatásra lel.  Ha nem kéritek Irgalmamat, nem kaphatjátok meg azt.

A Nagyfigyelmeztetés idején Irgalmam az egész világra kiárad majd. Akkor majd kérnetek kell Nagy Irgalmamat, hogy megvédjen benneteket.

Azok, akik elutasítják Irgalmamat, ők szabad akaratukból teszik majd azt.

Irgalmam túláradó, mégis oly kevesen kérik azt.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért