RSS
 

A pogányság rá lesz kényszerítve Isten minden Egyházára

15 okt

2012. október 10. szerda; 21.50

Drága, szeretett leányom, mondd el a világnak, hogy fel kell ébrednie szendergéséből. Ha nem teszi, nem fogja meglátni a gonosz tervek kibontakozását, melyet egy ideje Megjövendöltem.

A világméretű uralomról Beszélek, mely a Kereszténység elpusztítására szerveződik.

Egyházam lépésről lépésre megtizedelődik. Felszentelt szolgáimra szánt szándékkal elviselhetetlen nyomást gyakorolnak.

Egyházamat ugyanakkor meg is szentségtelenítik azok, akik a fenevad dicsőítését űzik.

Ezek a csalárd szélhámosok nem Keresztények. Ők titokban ügyködnek, és beszivárognak minden szervezetbe, beleértve a különböző egyházakat és vallásokat. A célpontjuk, főleg a Katolikus Egyház.

Ez az az Egyház, melyet a leginkább gyűlölnek. Hazugságaik oda vezettek, hogy a Katolikusok szégyellnek kiállni és megvédeni Egyházukat.

A pogányság rá lesz kényszerítve Isten minden Egyházára, és jaj annak, aki feláll, hogy megvédje Isten Igazságát.

Eljött az emberiség megosztottságának ideje. Én el fogok jönni, és kettéosztom a világot.

Azokat, akik hűségesek Tanításaimhoz, Keblemre vonom. Azok, akik ellenszegülnek Istennek, és az Igazság ellen káromolnak, száműzve lesznek.

A harc már megkezdődött. A bizonyíték bemutatásra kerül.

Még mindig van idő a választásra, ezen sátáni csoport – aki báránybőrbe öltözve jön – hazugságai, és az Igazság között, melyről azt mondják majd nektek, hogy hazugság.

Mindig ébernek kell lennetek. Tartsátok nyitva a szemeteket. Fordítsatok hátat, ha Nevemet, Testemet, Szavamat káromolják.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért