RSS
 

A bejelentés, mely hírül adja Második Eljövetelemet, hirtelen lesz

13 okt

2012. október 8. hétfő, 19.00

Drága, szeretett leányom, arra buzdítom valamennyi Követőmet, hogy legyenek erősek most.

Szent Szavam – az emberiségnek szánt Ajándékom, mely ezen üzeneteken keresztül adatik – sok bírálat tárgyát fogja képezni.

Erősnek kell maradnotok, amikor Szavamat (Üzenetemet) ízekre szedik, és lebecsülik. Ez nagyon nehéz lesz, de el kell viselnetek ezt a gyötrelmet, mert ez csak a kezdet.

Az ellenség fel fog emelkedni, és lerombolja Üzeneteimet, melyek mindannyiatoknak adatnak, hogy a lelkek megmenekülhessenek.

Ő számít minden lélekre, akiket ő elcsábít, majd aztán eltávolítja őket Üzeneteimtől, azáltal, hogy ő először a híveket kísérti meg, hogy ne akarjanak Velem együttműködni felebarátaik megmentésében. Ő nem akarja, hogy imádkozzatok a lelkük megmentéséért.

Egyházam bármely szolgája, aki megtiltja nektek, hogy imádkozzátok az Imahadjárat imáit, nekik szükségük van a ti imáitokra. Ők nem akadályozhatják meg Imáim terjesztését. Ha ezt teszik, akkor szükségük van a ti segítségetekre. Sajnos sok lélek lesz eltérítve Küldetésemtől, amely küldetés a maga nemében az utolsó a földön.

Ezek az idők tanúi lesznek az egyre nagyobb megosztottságnak Egyházamban. Az egyik oldal Evangéliumom védelmezése miatt szenved, a másik próbálja újra feltalálni Egyházamat, modernizálni Tanításaimat, és próbál obszcén törvényeket behozni Egyházamba.

Álljatok fel bátran, és egyesüljetek, mert ez az idő csaknem elérkezett hozzátok, és ti hallani fogtok ezekről az új gyakorlatokról, melyek egyike sem követi az Én igaz Evangéliumomat, Tanításaimat vagy az Igazságot.

Ezek a megpróbáltatások nagy akadályokként fognak kiemelkedni. Ti, Tanítványaim, csapdába ejtve fogjátok érezni magatokat. Tehetetlennek fogjátok érezni magatokat, és könnyeket fogtok ontani.

Gyengeségetek lesz a ti erőtök. Amikor szenvedésetek által tanúi lesztek ennek a szörnyű sanyargatásnak, akkor váltok erősekké.

Mert minden, a Nevemben elszenvedett megpróbáltatásért, Én még erősebbé teszlek benneteket. Tartsatok ki, és Én megáldalak benneteket az erő, a bátorság és a hit kegyelmével.

Ti vagytok az Én hadseregem, Fényem sugara a világban. Mindent meg fognak tenni, hogy kioltsák ezt a fényt, de hasztalan.

Fénysugaratok, az Irántam való szeretetetek, kigyullad majd egy jelzőfénnyé, később egy hatalmas tűzzé válva. A Szentlélek tüze, mely megragad majd mindegyikőtöket, szét fogja terjeszteni lángjait a világ minden szegletébe.

Ti lesztek azok, drága Hadseregem, akik ezt majd megteszik. A Menny vezetése alatt álltok majd. Menetelni fogtok tovább. El fogjátok taposni a gonosz sereget – mely azon szegény lelkekből áll, akiknek a sátán parancsol -, és ők tehetetlenek lesznek veletek szemben.

Röviddel ezt követően Nagy bejelentésem Dicsősége megnyilvánul majd a világban.

A bejelentés, mely hírül adja Második Eljövetelemet, hirtelen lesz. Ugyanakkor váratlan is lesz, annak ellenére, hogy jól felkészültek lesztek. Addigra megkapjátok majd az Örök Élet nagy Ajándékát.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.