RSS
 

Archive for október 26th, 2012

Szeretném felszólítani Isten valamennyi – Amerikai Egyesült Államokban élő – gyermekét

26 okt

2012. október 23. kedd, 20.30

Drága, szeretett leányom, Szeretném felszólítani Isten valamennyi – Amerikai Egyesült Államokban élő – gyermekét, hogy imádkozzanak a hitükért.

Ahogy ez más Keresztény országokban is lesz, támadni fogják hiteteket, és mindent meg fognak tenni, hogy eltöröljenek a föld színéről minden – Velem, a ti Jézusotokkal kapcsolatos – nyomot.

Alakítsatok annyi Imacsoportot, amennyit csak tudtok, hogy – Szent Szívemmel egyesülve -, megkapjátok majd a kegyelmeket, hogy ellenálljatok az ilyen üldöztetésnek.

A Keresztény hit be lesz tiltva idővel, más vallásokkal együtt, melyek tisztelik Atyámat.

Ti, szeretett Követőim, védelmezve lesztek a Mennyből, de imádkoznotok kell erőért, mert a demokrácia hamarosan a feje tetejére fog állni.

Mint a legnagyobb nemzet a világon, mely a szabadságot hirdeti a demokrácia által, hamarosan megtagadják tőletek a Kereszténységhez való jogotokat.

Annak ellenére, hogy megtagadják tőletek ezt a jogot, ez mégis egy demokratikus lépésnek fog tűnni. Ezek, az országotokban hamarosan bevezetésre kerülő új törvények, látszólag mindenre kiterjedő törvények lesznek, hogy mindenki az egy-világvallás védelme alatt álljon.

Ezek a törvények meggyalázzák majd az Én Szent Nevemet, de Én nem foglak elhagyni benneteket. Én minden szükséges segítséget meg fogok adni nektek. Csak kérnetek kell Engem.

Én őrizlek, és védelmezlek benneteket, mivel közel van a Keresztény Egyházak megbuktatásának ideje.

Lehet, hogy beszüntetik, Gyermekek; meghamisítják Szentségeimet, hogy így azok hiábavalóvá váljanak; elijesztik felszentelt Szolgáimat, és megfélemlítenek benneteket, de hasztalanul. Az ő erejük nem versenyezhet a ti hitetek egyszerűségével, lelketek alázatosságával, és az Irántam, Jézusotok iránti szeretetetekkel.

A ti szeretett Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Ne engedjétek, hogy a jövőtől való félelem eluralkodjon rajtatok, mert nem ez az Én óhajom

26 okt

2012. október 21. vasárnap; 17.50

Drága, szeretett leányom, oly sokan, akik elfogadják Üzeneteimet, feleslegesen aggódnak a világ jövője miatt. Ez érthető.

Soha ne érezzék úgy, hogy mindent félre kell dobniuk, és figyelmen kívül kell hagyniuk mindennapi életüket, el kell hanyagolniuk a munkájukat, a családjukat vagy szeretteiket, a lelkek megmentése érdekében.

Én, a ti Jézusotok, mindig gondoskodni fogok az Enyéimről. Nincs semmi félnivalótok Tőlem. Csak azt Kérem tőletek, hogy imádkozzatok a lelkek megmentéséért.

Ne engedjétek, hogy a jövőtől való félelem eluralkodjon rajtatok, mert nem ez az Én óhajom.

Ugyanakkor Én elvárom tőletek, hogy szánjatok időt az imádkozásra és az áldozathozatalra, amint arra Én ezekben az Üzenetekben tanítottalak benneteket. Folytassátok mindennapi életeteket, habár az Én Szent Szavam (Üzenetem) örökre meg fogja változtatni, hogy hogyan tekintetek az életre.

Soha többé nem fogtok ugyanúgy érezni a világi javakkal kapcsolatban; ahogyan azokra korábban tekintettetek. Miközben azok továbbra is részei lesznek az életeteknek, többé már nem lesznek urai életeteknek.

Ne feledjétek, nem szolgálhattok két úrnak, mert csak egy van, és az az Isten.

Nem várom el Tanítványaimtól, hogy mindent feladva kövessenek Engem. Nem várom el Követőimtől, hogy hátat fordítva napi kötelezettségeiknek kövessék Üzeneteimet. Nem, Én csak a szereteteteket kérem. Követnetek kell Isten Törvényeit. Éljétek az életeteket Tanításaimnak megfelelően. Tiszteljétek a Szentségeket. Szeressétek egymást, és imádkozzatok azok lelkéért, akik nem fognak saját magukon segíteni.

Menjetek békében, annak tudatában, hogy nagy az Én Irgalmam, és az emberiség iránti Szeretetem le fogja győzni a fenevad cselekedeteit, és a szörnyű szenvedést, melyet ő okoz ebben a világban.

Legyetek nyugodtak. Megáldalak benneteket.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Amikor ők egy förtelemből próbálnak létrehozni egy Szentséget az Én Egyházaimban, majd azt fogják mondani, hogy ez az azonos nemű párok jogai miatt történik

26 okt

2012. október 21. vasárnap; 10.05

Drága, szeretett leányom, a látomások, melyeket Én engedtem megjelenni neked a Pokolba hulló lelkekről, nem azért voltak, hogy megrémisszenek téged. Hanem hogy megmutassák neked a valóságot. Ily módon most meg fogod érteni, Én mennyire szenvedek, minden nap, amint Nézem a Pokol mélyére hulló lelkeket.

Ó, ha az emberek ismernék a félelmet a Pokolban, és hogy milyen módon gyötri a fenevad az ilyen lelkeket, akkor mindenáron elkerülnék a bűnt.

Ezek a lelkek még megmenthetőek, Leányom, a Védettség Kegyelméért való ima imádkozásával. Ha ezt teszitek, ti, Tanítványaim, megszabadítotok Engem ettől a szörnyű, szívet tépő csapástól.

Azok számára, akik halálos bűnben halnak meg, a Pokol tüze rendeltetik. Sokan abban a hitben követik el ezeket a bűnöket, hogy ha valóban létezik Isten, akkor Ő Irgalmas. Ezért tehát továbbra is vétkeznek, mígnem igazolják bűneiket, így bűneik végül a saját szemükben jelentéktelenekké válnak.

Ők majd azt fogják mondani, hogy nem volt választásuk, mert bűnük szükséges volt ahhoz, hogy mások javát szolgálja.

A gyilkosság bűnét elkövetvén, majd azt fogják mondani, ez más halálának a megtorlását szolgálta.

A prostitúció bűnét elkövetvén, majd azt fogják mondani, ez a családjuk megsegítését szolgálta, hogy ételt tegyenek az asztalra.

Az abortusz bűnét elkövetvén, azt fogják mondani, hogy ez az anya életének javát szolgálta, és hogy az ő életét megkönnyítse. Szexuális eltévelyedés esetén majd azt fogják mondani, hogy ez csak egy természetes dolog volt.

Azok esetében, akik okkult gyakorlatokat végeznek, majd azt fogják mondani, hogy ez ártatlan szórakozás, holott ők a fenevadat tisztelik, mikor ezt teszik.

Amikor ők üldöznek másokat, és tönkreteszik nemcsak a nevüket, hanem még a megélhetésüket is, ők majd azt fogják mondani, hogy ez egy – a mások bűneiért való – szükséges büntetés volt.

Amikor ők tönkretesznek egy másik személyt szellemileg, testileg és lelkileg a diktatúra által, azt fogják mondani, ez saját érdeküket szolgálta.

Amikor ők egy förtelemből próbálnak létrehozni egy Szentséget az Én Egyházaimban, majd azt fogják mondani, ez az azonos nemű párok jogai miatt történt, akiknek ugyanolyan jogaik vannak, mint másoknak.

Amikor ők belülről elpusztítják Egyházamat, majd azt fogják mondani, hogy minden egyház egyenlő. Azt fogják majd felhozni mentségül, hogy csak egy Isten van, így egy pogány egyházat tudnak bevezetni.

Ezek a bűnösök azok az elveszett lelkek, akikről Én beszélek.

Hogy segítsetek nekik, először is a szemükbe kell néznetek. Úgy tekintsetek rájuk, mint gyermekeitekre, vagy testvéreitekre.  Isten Szemén keresztül lássátok őket. Akkor szeretetet fogtok érezni. De rémület fog eltölteni benneteket, mert a szívetekben ti tudjátok, hogy milyen rettegés vár majd rájuk.  Mily nagyon is kell imádkoznotok, hogy ők hamarosan meglássák majd az Igazságot.

Mily nagyon is kell imádkoznotok ezen lelkek üdvösségéért.

Isten valamennyi gyermeke – beleértve azokat is, akiknek fekete a lelke – szeretve van.

El kell pusztítani az ő bűneiket, mielőtt Isten valamennyi gyermeke egy családként egyesülhetne az Én Új Királyságomban.

Te, Leányom, megkaptál minden kegyelmet és muníciót, hogy elpusztítsd a bűnt, és hogy ne csak a saját lelkedet, hanem a mások lelkét is megmentsd.

Köszönöm Leányom, hogy válaszoltál Hívásomra.

Sok dolgot kell még megtenned.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy