RSS
 

Szűz Mária: Ragadjátok meg a Védettség Kegyelmének Ajándékát, gyermekek. Méltányoljátok ezt, mert ez egy ritka Mennyei ajándék.

02 szept

2012. augusztus 25. szombat, 12.00

Gyermekem, örvendezik a Menny. Az Angyalok Kórusa a lehető leghangosabban zeng dicsőítést Atyámnak.

Az Ő Dicsőséges Irgalmát, melyet a Védettség különleges Kegyelme által adományoz, nagy szeretettel és örömmel ismerik el az összes angyalok és szentek a Mennyben.

Gyermekeim a mai napig nem értik az Atya, a Magasságos Isten általi Irgalom eme nagy Ajándékának jelentőségét.

Nektek, gyermekeim, most megvan az a hatalmatok, hogy megmentsétek a többieket, az elveszett lelkeket.

Ez azt jelenti, hogy a gonosz hatalmát le lehet győzni oly módon, ami eddig még nem volt lehetséges.

A hazugságok, a megtévesztés és a gyűlölet – melyeket a gonosz ültet el Isten gyermekeinek elméjében – hasztalanná tehetők, ha a Fiamat szeretőknek adott imák bemutatásra kerülnek Atyám Trónja előtt.

Ragadjátok meg a Védettség Kegyelmének Ajándékát, gyermekek.

Méltányoljátok ezt, mert ez egy ritka Mennyei ajándék.

Ez bizonyítja nektek a Szeretetet, melyet Atyátok érez minden egyes szeretett Gyermeke iránt.

Ez egyike a nagy csodáknak, mely odaajándékozásra kerül Isten minden gyermekének a végidőkben.

Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

Mária, a Mennyek Királynője

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért