RSS
 

Szűz Mária: Az ébredés nemsokára eljön.

04 szept

2012. augusztus 30. csütörtök, 18.15

Gyermekem, a lelkek megújulása már megkezdődött, és a Béke Korszaka már nincs túl messze.

Ahogy Isten valamennyi gyermekére áldás kerül drága, szeretett Fiam Szavának Ajándéka által, a Szentlélek továbbra is terjedni fog minden nemzeten át.

Fiam Szavát semmi sem fogja megállítani, mert ez Atyám parancsa.

A megtérés lángra lobbantja majd az alázatos szíveket, és sokan fogják érezni az Isten, azaz az ő természetes Atyjuk Szeretetét, mely számukra meglepő és megdöbbentő módon fogja magával ragadni őket.

Ha egyszer ez az Isteni Szeretet átjárja őket, késztetést fognak érezni arra, hogy felkiáltsanak örömükben, mert ez semmilyen, ember által ismert szeretethez sem fogható.

Az ébredés hamarosan eljön.

Ahogy Isten Lelke továbbra is a Dicsőség Lángjaiban terül szét, a gonosz gyengülni fog, és a sátán serege katonáitól megfosztva marad majd.

Védtelenül marad majd, mert sok követője felett fog győzedelmeskedni majd Isten Irgalma, felére csökkentve a sátán seregét.

Kiábrándulva a sátán üres ígéreteiből, ők válaszolni fognak Fiam Isteni Irgalmának Világosságára.

Nemcsak a harc kezdődött el, hanem a Fiamat követő lelkek is megszaporodtak, kutatván az Örök Élet Igazságát.

Megáldalak téged, gyermekem.

A Menny örvendezik a lelkek megtérése, és a sötét lelkek megmenekülése miatt, mely a Fiamat szeretők imái által valósul meg.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért