RSS
 

Örök Atyám Ajándéka, hogy minden egyes Gyermekének a legtökéletesebb életet adja, a legtökéletesebb világban

17 szept

2012. szeptember 13. csütörtök; 10.45

Drága, szeretett leányom, Szent Szavam (Üzenetem) gyors terjesztésére irányuló Küldetésem túljutott egy mérföldkövön, mások imáinak köszönhetően.

Az Én drága és hőn szeretett követőim által szorgalmasan mondott imák nagyon hathatósak, mert szívből mondták azokat.

Nagy Kegyelmeket adományozok valamennyi tanítványomnak, hogy haladhassanak előre, ledöntve bármilyen esetlegesen szembekerülő akadályt azon igyekezetük során, hogy megmentsék a lelkeket ezen Küldetés által.

Drága, szeretett tanítványaim, tudnotok kell, hogy a Mennyben az angyalok mutatják az utat nektek, védelmeznek benneteket és vezetnek titeket az Én célom felé, amely cél nem más, mint a világ megtérítése.

Sokan közületek, akik számára újak az Üzeneteim, azon tűnődnek majd, hogy vajon ezek a Szavak (Üzenetek) pusztán útmutatást adnak, vagy az emberek megtérítését célozzák.

Ezek azért adatnak, hogy mindkettőt tegyék, de legfőképpen, hogy mindenkit megmentsenek, hogy mindenki élhessen az Új Béke Korszakban a földön. Mert ez az Én ígéretem. Ez a nagy Ajándék.

Örök Atyám Ajándéka, hogy minden egyes Gyermekének a legtökéletesebb életet adja, a legtökéletesebb világban, oly módon, ahogyan annak a kezdetektől lennie kellett.

Semmi sem akadályozhatja meg, és nem is fogja megakadályozni ezen földi Új Paradicsom felemelkedését.

Ez abból a szürke, örömtelen világból fog felemelkedni, melyben éltek, és amelyet beszennyezett a sátán által előidézett rothadtság.  Olyannyira rothadt a fertőzés, hogy nem sok ember ismeri az Igazságot.

Ők nem tudják a különbséget jó és gonosz között. Sokan összekeverik a kettőt.

Amikor az emberek elfogadják a gonoszt az életük részeként, és igazolják annak jelenlétét, akkor ők megtagadják az Isten Igéjét. Pedig kizárólag az Isten Igéjének Igazságának elfogadásával teljesedhet be a Szövetség, a végső Szövetség.

Az emberiség végső megmentésének terve sikeres, de még mindig egy kis időbe telik, míg meg tudom menteni mindazokat a lelkeket, akik még mindig elérhetetlenek Számomra.

Csak az Igazság fogja felnyitni a szemüket.

Csak az Igazság – ha ők elfogadják – fogja szabaddá tenni őket, hogy  beléphessenek az Új Paradicsom kapuin.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért