RSS
 

Imahadjárat (75) Átadom Neked Fájdalmamat, drága Jézus

08 szept

2012. szeptember 4. kedd; 23.05

Legközelebb, ha valaki gyötör benneteket, kegyetlenül bánik veletek és mentálisan bántalmaz titeket gyermekek, ha eszetekbe jut ez, akkor felül fogtok emelkedni fájdalmatokon.

Imádkozzátok Hozzám az Imahadjárat ezen (75) imáját: Átadom Neked Fájdalmamat, drága Jézus

Jézus, átadom fájdalmamat és szenvedésemet annak, amit Te szenvedtél el a Kálvárián való Haláltusád során.

Minden általam elszenvedett becsmérlést és szóbeli támadást felajánlok a Töviskoszorúd iránti tiszteletből.

Minden engem ért jogtalan kritizálást felajánlok a Pilátus előtti Alázatosságod iránti tiszteletből.

Minden, mások kezétől általam elszenvedett testi kínt felajánlok az Oszlopnál való Ostoroztatásod iránti tiszteletből.

Minden általam elszenvedett támadást felajánlok a Töviskoszorúval való Megkoronázásodkor Általad elszenvedett borzalmas testi gyötrelem iránti tiszteletből, mikor a tövisek átszúrták Szemedet.

Minden alkalommal, amikor Téged követlek, amikor Tanításaidat adom tovább, és amikor a Te Nevedben kigúnyolnak engem, hadd segítsek Neked a Kálváriához vezető úton.

Segíts, hogy megszabaduljak a gőgtől, és hogy soha ne féljek megvallani, hogy szeretlek Téged, drága Jézus.

Majd ha minden reménytelennek tűnik az életemben, drága Jézus segíts, hogy bátor legyek, emlékezvén arra, hogy Te hogyan engedted át Magadat önként, az oly aljas és kegyetlen módon való Keresztre feszítésnek.

Segíts, hogy felálljak, és igaz Kereszténynek számítsak, igaz katonának Hadseregedben, aki alázatos és töredelmes szívű, emlékezvén az értem hozott Áldozatodra.

Fogd a kezem, drága Jézus, és mutasd meg nekem, hogy szenvedésem hogyan tud másokat ösztönözni a Hadseregedhez való csatlakozásra, a hasonló gondolkodású lelkekhez, akik szeretnek Téged.

Segíts, hogy elfogadjam a szenvedést, és felajánljam Neked ajándékként, a lelkek megmentésére, a gonosz zsarnoksága elleni végső csatában. Ámen.

 

Kapcsolódó link: 

Teljes üzenet- Nevemet már nem tisztelik. Átkozzák a Nevemet.

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért