RSS
 

Ha a hamis isteneket dicsőítitek, és nagy vagyont, gazdagságot és egyéb ajándékokat kértek, pusztán a vágyaitok kielégítésére, akkor vonzani fogjátok a Sötétség Hercegét

04 szept

2012. augusztus 28. kedd; 19.30

Drága, szeretett leányom, a világ és a benne élő emberek tagadásban vannak.

Ők nem hisznek az Igaz Istenben, Örök Atyámban.

Ők, többmilliárdnyian, összezavarodottan fel-alá rohangálnak, és zsákutcákba futnak,  keresvén egy istent, akinek hűséget fogadhatnak.

Az a probléma az istenekkel, a hamis istenekkel, akiket piedesztálra állítanak, hogy ezeket a bálványokat ők maguk gyártják. Úgy készült az ő saját alkotásuk, hogy az megfeleljen azon értelmezésüknek, hogy kinek is kell lennie az Istennek.

Ezek az istenek, melyekből százakat alkottak, Leányom, a saját képzeletükből lettek megalkotva.

Ugyanezek az istenek csak egyetlen célt szolgálnak, mégpedig azt, hogy önzésből fakadóan alakítsák az elvárásokat atekintetben, hogy milyennek kell lennie az ő ideális istenüknek.

Az általuk alkotott istenek alaposan kidolgozottak, melyek azt az érzetet keltik bennük, hogy lelkük isteni joggal van felruházva. Ezek a lelkek azt hiszik, hogy az általuk alkotott istenek támogatják a csodálatos dolgokhoz való jogaikat.

Közületek azoknak, akik nem fogadják el az Igazságot, az egy Igaz Isten Létezését, tudnotok kell a következőt.

Kizárólag az emberiség Igaz Teremtője adhat nektek szabad akaratot.

Atyám sosem fog kényszeríteni benneteket, vagy utasítani titeket bárminek is a megtételére, mert ez lehetetlen.

Amikor ti a hamis isteneket arra kéritek, hogy adjanak nektek gazdagságot, tegyenek benneteket sikeresekké, vagy amikor kiváltságokra törekedtek, akkor önzőek vagytok.

Csak akkor kommunikáltok valóban az egy Igaz Istennel, amikor arra kéritek Istent, hogy az Ő Szent Akarata szerint adományozzon nektek ajándékokat.

Ha a hamis isteneket dicsőítitek, és nagy vagyont, gazdagságot és egyéb ajándékokat kértek, pusztán a vágyaitok kielégítésére, akkor vonzani fogjátok a Sötétség Hercegét.

Ő várja a pillanatot, amikor nektek adományozhatja majd az ilyen kegyelmeket. Ne nyissatok ajtót a Hazugságok Királyának, mert ennek nagy lesz az ára.

Ő az ilyen világi ajándékokat a lelketekért cserébe fogja adni.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért