RSS
 

Figyelmeztetés azon elit világcsoportoknak, akik – erős hatalmi szövetségük által – valamennyi nemzet irányítását és ellenőrzését tervezik

19 szept

2012. szeptember 16. vasárnap, 22.50

Drága, szeretett leányom, ez egy figyelmeztetés azon elit világcsoportoknak, akik – erős hatalmi szövetségük által – valamennyi nemzet irányítását és ellenőrzését tervezik.

Nektek, akiknek a sátán az istenetek, tudnotok kell, hogy lelketek megfeketedett a gonosz fellegtől, amely ellepett benneteket a gonosz által.

Nagy veszélyben vagytok, ti mégis úgy döntötök, hogy az ördögöt imádjátok, aki el akarja lopni a lelketeket, és az örökkévalóságig akar gyötörni benneteket.

Az irányú terveitek, hogy diktáljatok, uralkodjatok, irányítsatok és ellenőrizzetek, valamint hogy kieszeljetek egy népirtást Isten gyermekei ellen, nemcsak hogy meg fog hiúsulni Atyám Keze által, de ez a gonoszság még ellenetek is lesz fordítva.

Szigorú büntetésben lesz részetek gonoszságotokért.

A bűnök, amelyekben vétkesek vagytok, undort keltőek Számomra, és gyűlöletetek, valamint megvetésetek azon emberek iránt, akiknek a szolgálatára igényt tartotok kormányaitokban, el fog pusztítani benneteket örökre.

A rövid varázs – amelyet élvezni fogtok, mikor megragadjátok a hatalom gyeplőjét a nemzetek felett, és egy gonosz egyeduralmi rendszert vezettek be – örök életet szerez majd nektek a Pokolban.

Sok lehetőséget fogtok kapni, hogy hátat fordítsatok az elit hatalmak gonosz csoportjának. De legyetek óvatosak, mert csak annyi időt fogtok kapni.

Soha ne becsüljétek alá az Isten Hatalmát. Soha ne becsüljétek alá az Ő Haragját. Mert míg egy nagy Irgalmas Isten, Ő, az Isten, az Én Örök Atyám egyben olyasvalaki, akitől tartani kell.

Az Ő hatalma mindenható. Az Ő – sátán feletti – hatalma hamarosan kiteljesedik, és Ő száműzni fogja a Fenevadat és seregeit a tüzes tóba.

Ti, szintén a Pokolra lesztek vetve, ha továbbra is pusztítjátok Isten Teremtését, Isten Gyermekeit.

Atyám sosem fog megbocsátani nektek, ha túlléptek az Ő Nagy Irgalmasságának határain.

Azon a napon, amikor Én ítélni jövök, reszketni fogtok a legnagyobb, az emberiség számára ismeretlen félelemtől.

Azon a napon meg fogjátok kapni a büntetést, úgy, ahogyan bántatok testvéreitekkel, Isten gyermekeivel.

Óvakodjatok. Mert Isten Haragját félni kell.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért