RSS
 

Felkérlek mindannyiatokat, hogy hozzatok létre olyan központokat, ahol biztosítani tudjátok Üzeneteim terjesztését

08 szept

2012. szeptember 3. hétfő; 10.08

Drága, szeretett leányom, a hadsereg megalakult, és sorai terjeszkedni fognak a Keresztény országokban, valamint a Kommunisták által vezetettekben is.

Egyetlen ország sem marad érintetlen Hadseregem – az Én Maradék (követőimből álló) Hadseregem – által.

Hadseregemen belül különféle rangfokozatok lesznek, azzal a céllal, hogy biztosítsák a lelkek megtérítésére hivatott Küldetésem sikerét.

Hadseregem minden tagjának – a betöltött szerepüktől függetlenül -, ez lesz egymással a közös vonásuk.

Alázatos szolgálattal fognak Engem szolgálni, és Irántam, az ő Jézusuk iránti szeretetük, lángolni fog az egész Küldetés során.

A Szentlélek által fellobbantott Tűz Lángjai nem fognak pislákolni, mivel ez egy különleges Ajándék, Katonáim megerősítésére.

Ne feledjétek, ez egy háború lesz, egy háború az emberi faj megmentésére. Egy háború, mely majd Atyám által biztosítva, Isten nevében győzedelmeskedik.

Felkérlek mindannyiatokat, hogy hozzatok létre olyan központokat, ahol biztosítani tudjátok Üzeneteim bármilyen lehetséges módon való terjesztését.

Az imádkozás fontos része az ilyen központoknak, mivel ha imacsoportokat hoztok létre, akkor erősíteni fogjátok Hadseregem hatalmát és erejét.

Ahogy egyre több imacsoport alakul az Én Szent Nevemben, úgy fogom növelni a megtéréseket.

Nevezzétek ezeket az imacsoportokat „Jézus az Emberiséghez” imacsoportoknak, és a többit bízzátok Rám.

Szentlelkem be fog borítani benneteket az ilyen csoportokban, és utatok minden lépésénél vezetni fog titeket. Hamarosan további útmutatásokat fogok nektek adni.

Legyetek nyugodtak. Boldog vagyok, hogy ti, szeretett Tanítványaim, ilyen szeretettel és bizalommal válaszoltatok Hívásomra.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért