RSS
 

Ez a Küldetés egy hatalmas óceánjáró megmentéséhez hasonlítható

10 szept

2012. szeptember 7. péntek; 20.35

Drága, szeretett leányom, sosem szabad úgy érezned, mintha egyedül munkálkodnál ebben a Küldetésben, még akkor sem, ha ez így tűnik.

Tudd, hogy szerte a világon sok ember figyel Szent Szavamra, és hogy Üzeneteim lelkeket mentenek.

Ez a Küldetés egy hatalmas óceánjáró megmentéséhez hasonlítható.

Sok embert figyelmeztettek a veszélyre, és előre tájékoztatták őket a mentési tervről.

Ha meghallgatják, nemcsak, hogy önmagukat fogják megmenteni, hanem családjuk és barátaik életét is.

Sokan nem fogják meghallgatni, és azt mondják: „Miféle veszély?”  Ők nem fogják elfogadni a mentőcsónakokat, mert nem hiszik el, hogy a hajó el fog süllyedni.

Nem, ők azt mondják, ez egy téves figyelmeztetés, egy téves riasztás. Amint az idő közeledik majd, és a végső napok nyilvánvalóvá válnak, mindenfelé tülekednek majd, biztonságos helyet keresvén.

Elfutnak és elrejtőznek majd a robbanás elől – amikor a hegyek a tengerekbe süllyednek, és amikor az ég mintha vérbe borulna -, de nem fognak megmenekülni.

Azok a bűnösök, akik szörnyű sérelmeket követnek el Atyám ellen, és akik tudják, mennyire fekete a lelkük, el fognak veszni.

Azok, akik a Fenevad mellé álltak, ekkor majd próbálnak elmenekülni a karmai közül. Mert csak akkor fognak végül rádöbbenni az Igazságra, és a Világosság nem az ő oldalukon fog állni.

Csak a sötétség fogja enyhíteni a fájdalmukat, de ugyanakkor az is könyörtelen rettegést és szenvedést hoz majd nekik.

Soha ne utasítsátok vissza a lelketek felkészítéséhez szükséges segítséget. Fogadjátok el, hogy a világban lévő gonoszságot ki kell irtani.

Azok a bűnösök, akik nem hajlandók megváltozni, még azt követően sem, hogy megkapták az Isten Szavának Igazságát, ők nem fogják túlélni a végső csatát.

Ők a tüzes tóba vettetnek a fenevaddal, és ezzel nem ér véget a szenvedésük. Ez csak a kezdet lesz.

Azok, akik megvető gúnnyal fogadják a lelketek felkészítésére tett Kísérleteimet, nektek minden esély megadatik majd, hogy Hozzám forduljatok.

Minden meg lesz téve a megmentésetekre. Ha nem fogadjátok el Kezemet, a mentőcsónakot, mely a felszínen való maradásotokhoz szükséges, akkor elmerültök majd a bánatban.

Csak a mások imái menthetnek meg benneteket.

A föld úgy néz ki, mint ahogyan évszázadokon keresztül is.

Az égbolt változatlannak tűnik.

A nap süt, ahogyan mindig is.

A hold dereng egy tiszta éjjelen, és az embernek még mindig elakad a lélegzete Isten Teremtését csodálva.

De a változások már megkezdődtek, és az ébereknek a következőt mondom.

Ti ismeritek és érzékelitek a változást. Tegyétek a kötelességeteket, és használjátok az imát, hogy az emberiség szeme felnyíljon az Igazságra, és hogy mindenki szíve megnyíljon majd Isten Szeretetére.

Isten – minden gyermeke iránti – Szeretete által, és az Ő gyermekeinek az Ő hívására adott válasza által menthető majd meg az emberi faj.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért