RSS
 

Én nem az emberek elvárása szerinti Emberfia vagyok. Én kivételes vagyok.

23 szept

2012. szeptember 18. kedd, 17.40

Drága, szeretett leányom, ez egy nagyon nehéz út azon követőim számára, akik követik ezt a küldetést.

Követőimet kinevetik azok, akiknek a véleményére követőim adnak.

Követőimet kigúnyolják azok, akik azt állítják, hogy lelkileg, szellemileg érettek, és követőimet leköpik azok, akik megtagadnak Engem, Jézus Krisztust.

Követőimnek el kell fogadniuk a Töviskoronát, és alázat kell ahhoz, hogy elviseljék az Én Szent Nevemben való szenvedés kínját.

Senki se becsülje alá az örök üdvösség felé vezető tövises utat.

Ha elviselitek a kínszenvedést, gyorsan megtisztultok majd, és segíteni tudtok majd másoknak, akik megtisztulása csak a Nagyfigyelmeztetés után fog megtörténni.

Szeretett Tanítványaim, lesznek idők, amikor mások – akik azt akarják, hogy feladjátok Küldetésemet – hazugságokat fognak elültetni elmétekben.

Ti maradjatok egyszerűen állhatatosak, udvariasak, és ne szóljatok egy szót sem, amikor ezzel az üldöztetéssel szembesültök.

Soha ne érveljetek, vagy próbáljátok bizonyítani, Szent Szavam (Üzenetem) hitelességét, mert el fognak gáncsolni benneteket, és akkor el fogtok esni. Akkor majd Belétek fognak rúgni, és nehéz lesz haladnotok Szent Szavam (Üzenetem) hirdetésében. Más szóval, meg fogtok rekedni. Majd zavar áll be, és némely esetben hátat fogtok fordítani Nekem.

Sok Követőm – akik felvették keresztjüket, hogy kövessenek Engem ebben a lélekmentő küldetésben – nem tudta folytatni fáradságos útját.

Néhányan hagyták, hogy mások a kétség csíráit ültessék el elméjükben.

Mások elhitték a nekik mondott hazugságokat, miszerint tagadják meg ezt, az emberiség Második Eljövetelemre való felkészítését célzó utolsó szent Küldetésemet a földön.

Csak azoknak volt meg a kitartásuk a folytatáshoz, akiknek Irántam való szeretete egyszerű, akiknek hűsége mély, és akik értik a szenvedés szerepét a lelkek megmentésében, üdvösségében.

Nem könnyű követni Engem, a ti Jézusotokat. Bár Tanításaim követése közelebb hozhat benneteket Szent Szívemhez, de csak akkor nevezhetitek magatokat Tanítványaimnak, ha átadjátok magatokat a valóságnak, mely maga a Kereszt.

Sok szegény lélek azt hiszi, hogy nagy hatalmat, nagy dicsőséget és elismerést kap majd a világban, ha válaszolnak Hívásomra. Ez nem így van.

Én egy szenvedő áldozat vagyok, és ebben rejlik Hatalmam a sátán felett.

Én nem az emberek elvárása szerinti Emberfia vagyok. Én kivételes vagyok. Én méltatlan lelkeket választok Üzeneteim továbbítására.

Én a legszegényebbeket, a legszelídebbeket és legalázatosabbakat, valamint a legnagyobb bűnösöket hívom, mert meg kell mutatnom nektek, hogy ti, mindannyian, egyenlők vagytok az Én Szememben. De ezek csak azok lesznek, akik elfogadják, hogy csak az alázatos elméjűeket és lelkűeket tudom Átölelni, és akik gyorsan fognak lépkedni a lelki tökéletesség felé.

Ha az Én Nevemben szenvedtek, Én dicsőségben emellek fel majd benneteket az Új Paradicsomban.

Fogadjátok el Istenségem Igazságát, hogy Én sohasem fogom felmagasztalni Magamat igaz Prófétáim által, sem ők nem fognak dicsőségre törekedni az Én Nevemben.

Jöjjetek Hozzám most, bizalommal és önátadással, hogy az Enyéimmé tehesselek benneteket.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Comments are closed.