RSS
 

Egy nagy összecsapás válik majd láthatóvá, és az emberek elkülönülnek majd egymástól. Testvér a Testvér ellen lesz.

09 szept

2012. szeptember 5. szerda; 14.30

Drága, szeretett leányom, nemzet nemzet után most egy átmeneten megy keresztül.

Nincs olyan nemzet, amely ne tudná megérteni, hogy sok változás van a levegőben.

Nemcsak az országaikat kormányzó törvények kezdenek megváltozni, hanem a valaha volt hitük is úgy tűnik eltűnt.

Keresztény Egyházamban egyre kevesebb pap, egyre kevesebb szolgáló lép fel Isten Törvényeinek védelmére.

Irántam való hűségüket sem hangoztatják. Ehelyett hangjuk inkább csak suttogás, a hangok zajában, amely az önzést hirdető zavaros szónoklat.

Az Isten Szavát elnyelik az ateisták hangjai, akik az államtörvények leple mögé rejtik hangjukat, amely államtörvényeket az úgynevezett Igazság, a tolerancia nevében, mindenki érdekében módosítják.

A nektek bemutatott hazugságok célja nemcsak az Én Atyám Szavának elpusztítása, hanem a Kereszténységé is szerte a világon.

Az aposztázia (hitehagyás) futótűzként terjed, és csaknem a tetőfokára hágott.

Eljött az Isten beavatkozásának ideje. Elég a hazugságokból. A Hazugságok Királya mindenütt megtéveszti Isten gyermekeit. Ne kövessétek kormányaitokat, amelyek azt hirdetik, hogy Isten Szava hazugság.

Ne fogadjátok el az új törvényeket, melyek megbocsájtják és elnézik a halálos bűnt. Harcoljatok mindannyian. Álljatok ki azért, ami a helyes.

Ne engedjétek, hogy a Hazugságok Királya által hirdetett törvények egy feneketlen csapdába csaljanak benneteket és családjaitokat.

Ha engedtek a törvényeknek, melyek megtiltják hitetek gyakorlását, akkor szenvedni fogtok. Lelketek táplálék nélkül fog maradni, és el fogtok távolodni Tőlem.

De ha elfogadjátok a gyilkosságot és az abortuszt, valamint nem szálltok szembe az ilyen gonoszsággal, akkor az országotokra Isten Keze fog büntetést mérni.

Miközben az aposztázia (hitehagyás) továbbra is terjed mindenütt, másrészről viszont növekszik a megtérés, a kettő hamarosan szembeütközik egymással.

Egy nagy összecsapás válik majd láthatóvá, és az emberek elkülönülnek majd egymástól. Testvér a testvér ellen lesz. Felebarát a felebarát ellen.

Két tábor lesz. Azok, akik szeretik az Istent, és azok, akik nem.

Én minden léleknek lehetőséget adok majd, hogy eldöntse, melyik táborba kíván tartozni, annak reményében, hogy ő Engem, szeretett Megváltóját választja majd.

Ti, Tanítványaim, imáitok által – különösen a Védettség Kegyelméért való Litánia imádkozásával –, még több lelket tudtok Hozzám hozni.

Aztán Én Keblemre vonom a jókat, a megjövendöltek szerint, és ők egy szempillantás alatt biztonságba kerülnek.

Az Én Ígéretem az, hogy megmentem az emberiséget.

De a végső döntés minden egyes lélek szabad akaratán múlik majd.

Jézusotok

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért