RSS
 

Csak három módja van, hogy megvédjétek magatokat a gonosztól

30 szept

2012. szeptember 25. kedd; 12.50

Drága, szeretett leányom, soha ne légy önelégült, illetve ne érezd azt, hogy ez a feladat – amikor úgy tűnik, hogy jól halad – egyik pillanatról a másikra elkerüli a gonosz veszedelmét. Ő tombolva dühöng. Ő beleköt minden általad vállalt feladatba, problémákat generál és akadályokat állít, melyek nyugtalanná, csalódottá és tehetetlenné tesznek téged.

Oly sok ember vak a veszedelemre, melyet a gonosz okoz az emberiségnek. Mivel ők nem látják a gonoszt, ezért nem hiszik, hogy ő létezik. Azok, akik utat nyitnak neki a bűn által, és beengedik őt a lelkükbe, lehetetlennek találják majd, hogy megszabaduljanak a rettenetes fájdalomtól és elégedetlenségtől, melyet ő hoz majd az életükbe.

Csak három módja van, hogy megvédjétek magatokat a gonosztól.

Az első, a Gyónás Szentsége, mely megtisztítja a lelketeket, ha őszinte a bűnbánatotok. A nem katolikusok, kérem, fogadják el az Imahadjárat (24) imájában lévő Teljes Bűnbocsánat Ajándékát, mely ezen Küldetés által adatott a világnak.

A második mód, a napi áhítat Édesanyámhoz, aki megkapta a sátán letiprásához a hatalmat. Az ő Szent Rózsafüzére egy fontos védőpajzs, mely elfed benneteket és családotokat a gonosz szeme elől.

Az utolsó, ha – a Kegyelem Állapotában, melyet a Velem való rendszeres beszélgetés révén érhettek el – a Szent Eucharisztiában magatokhoz vesztek Engem.

Oly sok ember, aki el akar menekülni a sátán karmaiból, és akik szívük mélyén tudják, hogy elnyelte őket a gonosz örvénye, nekik Hozzám kell fordulniuk, és kérniük kell a Segítségemet, az Imahadjárat (78) ezen különleges imájával: Ments meg engem a gonosztól.

“Ó Jézus, védj meg engem a sátán hatalmától.

Fogadj engem Szívedbe, amint teljesen elengedem az iránta és az ő gonosz útjai iránti hűségemet.

Átadom akaratomat, és térden állva, alázatos és bűnbánó szívvel járulok Eléd.

Életemet a Te Szent Karjaidba helyezem.

Ments meg engem a gonosztól. Szabadíts meg engem, és végy a Te védelmed biztos menedékébe, most és mindörökké.

Ámen.”

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért