RSS
 

Bárki, aki a másikat a vallása miatt gyűlöli, az nem szereti igazán Istent

29 szept

2012. szeptember 24. hétfő; 15.55

Drága, szeretett leányom, bárki, aki a másikat a vallása miatt gyűlöli, az nem szereti igazán Istent.

Milyen undort vált ki Belőlem azoknak a képmutatása, akik Isten ájtatos követőinek vallják magukat.

Ezek az emberek halállal fenyegetik azokat, akik nem értenek velük egyet, és meggyilkolják azokat, akik sértegetik az ő isteneiket.

Gyűlölni valakit, az bűn. Ha meggyilkoltok valakit, vagy megpróbáltok egy másik lelket halálosan megsebesíteni a vallás nevében, az halálos bűn.

Hát nem tudjátok, ha készek vagytok valakit halálra ítélni azért, mert ő sértegeti az Istent, akkor nem követitek Isten Törvényeit?

Minden valláshoz, és minden felekezethez Szólok, akik azt mondják, hisznek Istenben. Ha hisztek Istenben, akkor szeretetet kell mutatnotok mások iránt, még akkor is, ha ők gyötörnek vagy megsértenek benneteket.

Sok út vezet Atyámhoz, de csak egy Isten van. Az Igaz Isten a világ Teremtője, és csak akkor nyertek bebocsátást az Ő Királyságába, ha szeretitek felebarátotokat, és ebben ellenségeitek is benne foglaltatnak.

Nagyon könnyű gyűlölni másokat, mert a gonosz lelkek elárasztják és kínozzák Isten gyermekeit minden másodpercben. Mennyire örül a gonosz, amikor egy vallásos ember, aki nyíltan megvallja Isten iránti szeretetét, szítja a gyűlöletet, és aki nem teketóriázik meggyilkolni azokat, akiket ellenségeinek hisz.

Senki sem kerüli el a büntetést, ha meggyilkol valakit. Senki sem nyer bebocsátást az Új Paradicsomba, ha meggyilkol valakit Atyám nevében.

Nehéz és fájdalmas lehet számotokra, ha valaki megsérti a hiteteket, de imádkoznotok kell érte, és sose feledjétek a Parancsolatot: „Ne ölj!”.

Atyám Parancsolatai nagyon egyszerűek. Egyértelműek. Nem szorulnak magyarázatra, de jaj annak, aki megszegi Atyám Törvényeit.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért