RSS
 

Az Új Korszakot Második Eljövetelem fogja beharangozni. Az idő rövid.

15 szept

2012. szeptember 11. kedd; 19.30

Drága, szeretett leányom, végre megértetted a szenvedés örömét, amikor az bátorsággal és szabad akaratból kerül felajánlásra.

A megmentett lelkek örömkönnyeket hoznak nektek, csakúgy, mint ahogyan őket is könnyek árasztják el, mikor megmenekülnek attól, hogy a Pokol tüzébe hulljanak.

Tudnotok kell, hogy az Én küldetésem minden lélek megmentése.

Soha ne feledjétek, hogy Atyám megadta az emberiségnek azt a védőpajzsot, melyre szüksége van a lelkek – Védettség Kegyelmével való – megmentéséhez.

Ragadjátok meg ezt, mert ezáltal minden lélek megmenthető. Csak gondoljatok az előttetek álló csodálatos világra.

Hiszen senki sem akarná siratni, gyászolni egyetlen családtagját sem, mert a Pokol tüzébe veszett.

Nektek követőim megvan a hatalmatok, hogy imáitok által bezárjátok a Pokol Kapuit, és ezzel megmentsétek a lelkeket.

Senki ne utasítsa el Szavaimat (Üzeneteimet).

Ne tántorítsátok el az embereket a Védettség Kegyelmének elfogadásától, mert Én tudom, hogy némely Felszentelt Szolgám ezt próbálja tenni.

Némelyek ezt egy félreértelmezett kötelességtudatból teszik, de ők tévednek. Ez a Védettség Kegyelme egy Ajándék Istentől, az Atyától. 

Nektek, Felszentelt Szolgáim az a kötelességetek, hogy ezt Isten gyermekeinek adjátok, a lelkek megmentésének érdekében.

Oly sok a tennivaló Szavam (Üzenetem) terjesztésére, de nincs rá elég idő.

Menjetek, teljesítsétek küldetéseteket, Tanítványaim, terjesszétek Litániáimat, különösképpen a Védettség Kegyelmének imáját.

Menjetek, és úgyszintén beszéljetek az embereknek az Élő Isten Pecsétjéről, és a Teljes Búcsúról a bűnök bocsánatáért.

Ti most fel lettetek készítve, ragadjatok fegyvert Isten Nevében, és segítsetek Nekem, a ti Jézusotoknak, megmenteni az emberiséget.

Az Új Korszakot Második Eljövetelem fogja beharangozni. Az idő rövid.

Ne feledjétek, bízzatok Bennem teljesen, és Én megszabadítalak benneteket az aggodalomtól és a félelemtől.

Csak át kell adnotok magatokat imában.

Ajánljátok fel imáitokat a lelkekért, és minden rendben lesz.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért