RSS
 

Az Új Korszakot Második Eljövetelem fogja beharangozni. Az idő rövid.

15 szept

2012. szeptember 11. kedd; 19.30

Drága, szeretett leányom, végre megértetted a szenvedés örömét, amikor az bátorsággal és szabad akaratból kerül felajánlásra.

A megmentett lelkek örömkönnyeket hoznak nektek, csakúgy, mint ahogyan őket is könnyek árasztják el, mikor megmenekülnek attól, hogy a Pokol tüzébe hulljanak.

Tudnotok kell, hogy az Én küldetésem minden lélek megmentése.

Soha ne feledjétek, hogy Atyám megadta az emberiségnek azt a védőpajzsot, melyre szüksége van a lelkek – Védettség Kegyelmével való – megmentéséhez.

Ragadjátok meg ezt, mert ezáltal minden lélek megmenthető. Csak gondoljatok az előttetek álló csodálatos világra.

Hiszen senki sem akarná siratni, gyászolni egyetlen családtagját sem, mert a Pokol tüzébe veszett.

Nektek követőim megvan a hatalmatok, hogy imáitok által bezárjátok a Pokol Kapuit, és ezzel megmentsétek a lelkeket.

Senki ne utasítsa el Szavaimat (Üzeneteimet).

Ne tántorítsátok el az embereket a Védettség Kegyelmének elfogadásától, mert Én tudom, hogy némely Felszentelt Szolgám ezt próbálja tenni.

Némelyek ezt egy félreértelmezett kötelességtudatból teszik, de ők tévednek. Ez a Védettség Kegyelme egy Ajándék Istentől, az Atyától. 

Nektek, Felszentelt Szolgáim az a kötelességetek, hogy ezt Isten gyermekeinek adjátok, a lelkek megmentésének érdekében.

Oly sok a tennivaló Szavam (Üzenetem) terjesztésére, de nincs rá elég idő.

Menjetek, teljesítsétek küldetéseteket, Tanítványaim, terjesszétek Litániáimat, különösképpen a Védettség Kegyelmének imáját.

Menjetek, és úgyszintén beszéljetek az embereknek az Élő Isten Pecsétjéről, és a Teljes Búcsúról a bűnök bocsánatáért.

Ti most fel lettetek készítve, ragadjatok fegyvert Isten Nevében, és segítsetek Nekem, a ti Jézusotoknak, megmenteni az emberiséget.

Az Új Korszakot Második Eljövetelem fogja beharangozni. Az idő rövid.

Ne feledjétek, bízzatok Bennem teljesen, és Én megszabadítalak benneteket az aggodalomtól és a félelemtől.

Csak át kell adnotok magatokat imában.

Ajánljátok fel imáitokat a lelkekért, és minden rendben lesz.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.