RSS
 

Az igaz szeretet Istentől ered.

13 szept

2012. szeptember 9. vasárnap, 10.00

Drága, szeretett leányom, ha kételkedtek Isten Szeretetében, akkor az igaz szeretet létezésében kételkedtek. Csak egy tökéletlen szeretet marad számotokra.

Az igaz szeretet Istentől ered. Amikor valaki nem szereti Istent eléggé, akkor képtelen szeretni egy másik emberi lényt az igaz szeretet teljességében.

Csak azok tudják igazán közvetíteni egy másik személy iránti szeretet valódi jelentését, akiknek lelkében Isten Szeretetének tüze honol.

Ugyanez igaz azokra, akik Egyházamban kötött szent házasságban élnek.

Isten Szeretete, mely leragyog egy egymást szerető férfi és nő házasságára, átjárja majd lelküket, ha Istent mindenről lemondva szeretik, mely szükséges ahhoz, hogy érezzék a békét.

Az igaz szeretet egyenlő a békével. Szeretet nélkül nincs béke, bármennyire is próbáljátok meglelni azt. A béke csak az egymás iránti szeretet által valósulhat meg.

Ha hiányszik a szeretet az életetekből, akkor semmi sincs egyensúlyban, és a helyében fásultságot éreztek.

Ahhoz, hogy szeretetre leljetek, helyet kell találnotok a szívetekben Istennek.

Ahhoz, hogy megleljétek az Istent, el kell fogadnotok Engem, a ti Jézusotokat, mint az Ő Szeretett Fiát.

Mert, ha engeditek Nekem, Én elviszlek majd benneteket Őhozzá.

Amikor Én elviszlek benneteket Őhozzá, és amikor az Ő Világossága behatol a lelketekbe, akkor könnyű lesz számotokra szeretni egy másik személyt.

Isten Szeretete – mely jelen van egy lélekben – meg fogja nyitni egy másik ember szívét.

A szeretet átragyog a szívfájdalmon, a nyugtalanságon és a világban lévő zűrzavaron. Ez az egyetlen út a béke elérésére, nemcsak a személyes életetekben, hanem a körülöttetek lévő világban is.

A szeretet békét hoz, de ennek az Isten, a ti Teremtőtök iránti igaz szeretetből kell fakadnia.

A béke harmóniát szül.

A szeretet az emberi faj mentőkötele, e nélkül elveszettek, magányosak, mohón vágyódóak vagytok, és soha nem fogjátok meglelni a békét.

Jézusotok

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért