RSS
 

A jó a gonosz ellen, az egy harc Isten, az Én Örök Atyám és a Sátán között. Ez ilyen egyszerű.

04 szept

2012. augusztus 29. szerda, 23.00

Drága, szeretett leányom, a harc most kezdődik.

Minden súlyos törvényért, melyet az Isten Törvényeivel szembehelyezkedő nemzetek fogadtak el, a büntetés erői fognak lesújtani rájuk, Atyám Keze által.

Minden gonosz büntettet – melyeket Isten Törvényeit semmibe véve hajtottak végre – támadás fog érni, és a nemzetek szenvedni fognak bűneikért.

Amint az Isten Irgalma is nagy, és a lehető legszélesebb körben fog kiterjedni a lelkek megmentése érdekében, ugyanúgy fog Isten büntetése is elszabadulni, hogy megállítsa a gonosz terjedését.

A jó a gonosz ellen, az egy harc Isten, az Én Örök Atyám és a Sátán között. Ez ilyen egyszerű.

Azok, akik az Isten törvényeit követik, fenn fognak maradni.

Kegyesen fognak bánni azokkal, akikért az Isten törvényeit követők imádkoznak, és személyes áldozatot ajánlanak fel, a bűneikért engesztelésül.

Meg lesznek büntetve azok, akik az Igazság ismerete ellenére sem hajlandók követni az Istent, és megfertőznek más lelkeket is a nemzeteikben lefektetett gonosz törvényeik által.

Sok vihar, árvíz és földrengés várható.

Minden egyes Isten elleni sértés heves ellenállásba fog ütközni, hogy idővel a megtisztulás beteljesülhessen, és be is teljesüljön majd.

Sose feledkezzetek meg arról, hogy az Isten iránti szeretetnek szívből kell jönnie.

Ha elutasítjátok Isten Szavát (Üzenetét), akkor ezért szenvedni fogtok.

Az Isten iránti szeretetnek tisztának kell lennie. Az Istenfélelem egy természetes része a fenséges Teremtő, minden dolgok Teremtője iránti vonzódásnak, és része ennek a szeretetnek.

Az Isten Törvényei iránt tiszteletet kell mutatni.

Amikor a tisztelet hiányzik, és amikor az ember gúnyt űz Isten Törvényeiből, és mindez megrontja az emberiséget, akkor Atyám haragja el fog szabadulni.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért