RSS
 

Ugyanúgy fognak lelkek milliói is azonnal megtérni, mint ahogy az a katona megtért, aki átszúrta az Oldalamat

27 aug

2012. augusztus 22. szerda, 20.10

Drága, szeretett leányom, nem szabad azt érezned, hogy elszigetelődtél Tőlem ezen hatalmas munka miatt.

Mert habár ez olyan nagyságrendűnek tűnhet, amivel – úgy érzed – nem leszel képes megbírkózni, de tudd, hogy Én csak olyat kérek tőled, amire képes vagy.

Örvendezz, hogy Szavam (Üzenetem) keresett az egész világon, mert ez a Szívem vágya.

Azt szeretném, hogy valamennyi Tanítványom azonnal válaszoljon Hívásomra, mert szükségem van a segítségükre az emberiség megmentését szolgáló Küldetésemben.

Ez csak a kezdete a gyors megtéréseknek, amikor a vér és a víz elönti majd minden ember lelkét.

A Belőlem feltörő Vér és a Víz meg fogja téríteni még a megfeketedett lelkeket is.

Ezúttal ugyanúgy fognak lelkek milliói is azonnal megtérni, akik nem hisznek Létezésemben, mint ahogy az a katona megtért, aki átszúrta az Oldalamat.

Hát nem megmondtam nektek, hogy Irgalmam végtelen?

Hát nem megígértem nektek, hogy az Atyám által szentesített csodák be fognak következni, hogy eggyékovácsolják a világot, és hogy valamennyi lelket elvigyék az ő jogos örökségükbe?

Oly sok lélek válaszol most Hívásomra. Az ő imáik önmagukban megsokszorozódnak majd, és további milliók fognak megmenekülni. Erőfeszítéseitek minden lélekre ki kell, hogy terjedjenek, az egész emberiség megmenekülése érdekében.

Drága, szeretett Tanítványaim, az kell, hogy legyen a célotok, hogy egyetlen lelket se engedjetek kicsúszni a hálóból.

Ez a háló lesz kivetve, és a tengerekbe dobva, a lelkek elfogására és megmentésére.

Tanítványaim, ti vagytok a halászok. Én nektek adom a hálót azon kegyelmek által, melyekben most részesítelek benneteket. 

Ti segíteni fogtok Nekem megmenteni minden egyes élő lelket, és minden egyes erőfeszítés meg lesz téve – minden kő meg lesz mozgatva – miközben Én még egyszer megkísérlem megmenteni az emberiséget.

Tehát, leányom, ahelyett, hogy rettegsz a félelemtől, és aggódsz azért, hogy nagy számban válaszoljanak Hívásomra,  inkább örvendezz. Mert végül Szent Akaratom be fog teljesedni.  De még mindig hosszú út áll előttünk.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért