RSS
 

Szűz Mária: A megtérés gyengítheti az Antikrisztus befolyását

28 aug

2012. augusztus 23. csütörtök; 12.40

Gyermekem, tudasd Isten minden gyermekével, hogy minél nagyobb az ellenállás Fiam Szent Szavával (Üzenetével) szemben most, annál több kegyelem fog kiáradni Szeretett Fiam tanítványaira.

Minden megjövendölt prófécia sokféleképpen enyhíthető, ha Isten valamennyi gyermeke elfogadja a megtérés kegyelmét.

A megtérés gyengítheti az Antikrisztus befolyását. Napi imáitok, köztük az Imahadjárat imáinak imádkozása, segíteni fognak ezt elérni.

Azokért, akik ellenállnak Fiam földi küldetésének, kérlek benneteket, imádkozzatok az ő lelkükért.

Ez a lelkekért vívott csata egyre intenzívebbé válik, és nektek felül kell emelkednetek a gyötrelmen és megpróbáltatáson, hogy kérjetek engem, hogy imádkozzam a szegény félrevezetett lelkekért, akik azt hiszik, Fiam nevében beszélnek, ellenben a gonosz megtévesztése alatt állnak.

Fiam sosem fogja feladni a lelkek keresését, különösképpen azokat, akik elutasítják Őt, akik kigúnyolják az Ő Szent Szavát (Üzenetét), és akiknek lelke megfeketedett a bűn által.

Erősnek kell maradnotok, gyermekek, mindannyiatoknak, és ki kell tartanotok az iránti elhatározásotokban, hogy megteszitek Fiam Szent Akaratát.

Ez nem lesz könnyű, de az Új Paradicsomba való belépést sem könnyű elnyerni.

Sok türelmet, sok imát, sok egymás iránti szeretetet igényel, és a megbocsátás képességét mindazok felé, akik fájdalmat és szomorúságot okoznak nektek, és akik megszentségtelenítik Fiam Szavát (Üzenetét).

Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért