RSS
 

Fontos Üzenet Istentől, az Atyától: Én védettséget fogok adni a Pokol Kapuitól azoknak a lelkeknek, akikért imádkoztok.

30 aug

2012. augusztus 23. kedd, 15.15

Drága, szeretett leányom, ritka volt az, hogy a Szentháromság ily módon kommunikált az emberiséggel, és ez az első alkalom, hogy Én, a ti Atyátok, egy ilyen küldetést hagytam jóvá.

Gyermekeim, sokan, akik nem fogják fel ezen Isteni Beavatkozás jelentőségét, hamarosan meg fogják érteni, miért van szükség erre.

Ha Szeretett Fiam Második Eljövetele a Nagyfigyelmeztetés nélkül következne be, az Én drága gyermekeim soha nem lépnének be az Én Új Paradicsomom kapuin.

Ők sosem lettek volna képesek felkészíteni lelküket, és nem lennének alkalmasak arra, hogy bebocsátást nyerjenek a Béke Új Korszakába. 

Ez egy olyan kommunikáció, amelyre a világnak nehéz lesz válaszolnia.

Oly sötét az a felhő, amely beborítja az emberek szívét, hogy alig lesz néhány lélek, aki képes lesz meglátni az Én Isteni Ígéretem Világosságát.

A gonosz erők – melyek örökké jelen vannak a világban – megakadályozzák Gyermekeimet abban, hogy eljussanak Hozzám.

Nagyon erős az az Elhatározásom, hogy Családomat közel hozzam, és Keblemen egyesítsem őket.

Senki se felejtse el megérteni, hogy Én bármi áron elősegítem majd az emberiség gyors megtérését.

Tekintettel arra, hogy valamennyi Gyermekem szabad akarata érintetlen maradjon, az Általam majdan elrendelt csodák ki fogják fordítani a szívüket teljesen.

Ez az Én Ígéretem, melyre hívlak mindannyiatokat, drága Kisgyermekeim.

Én, a ti Szeretett Atyátok arra vágyom, hogy elvigyelek, összegyűjtselek, és Szívemhez közel tartsalak benneteket, valamint biztonságba jutassalak titeket.

Oly kevesen ismerik közületek Szeretetem mélységét. Ha egyszer megtapasztaljátok az Irántam, a ti Örök Atyátok iránt érzett szeretetet, akkor soha nem tudnátok újra elvágni a Hozzám fűződő kapcsolatotokat.

Én vigaszt szeretnék nyújtani nektek.

Tudatni szeretném veletek, hogy irántatok érzett Szeretetem azt jelenti, hogy – Fiam, Jézus Krisztus által – nagy Irgalom fog mutatkozni még a kőszívűeknek és a nagyon fekete lelkűeknek is, akiket csak egy csoda menthet meg.

Az Engem szeretőknek a következőt mondom. Irántam, a ti Atyátok iránti szereteteteket bőségesen vissza fogjátok kapni.

Drága Fiam iránti szeretetetek meg lesz jutalmazva azáltal, hogy Én védettséget fogok adni a Pokol Kapuitól azoknak a lelkeknek, akikért imádkoztok.

Semmi sem lehetetlen.

Szeretetem végtelen.

Bízzatok Bennem.

Bízzatok Fiamban.

Ha megteszitek, Én nagy kegyelmeket fogok adni az emberiség Üdvösségéért.

Szeretett Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért