RSS
 

Az elkövetkező esőzések, áradások, és terméspusztulás, mind a Mennyből jövő büntetésnek lesz az eredménye.

16 aug

2012. augusztus 11. szombat; 20.10

Drága, szeretett leányom, az egész világra majdan lezúduló esőzés, azt a könnyáradatot jelképezi, mely az Én szememből patakzik, amint nézem Isten gyermekeit, oly messzire eltévelyedni az örök üdvösségre vezető útról.

Az elkövetkező esőzések, áradások, és terméspusztulás, mind a Mennyből jövő büntetésnek lesz az eredménye.

Siralomvölgy támad mindenütt, melyért a klímaváltozást és a globális felmelegedést fogják okolni. De ez nem így van.

A világban oly sok ember nem hisz Istenben. Ők nem tisztelnek Engem, az Ő Szeretett Fiát. Ehelyett felemészti őket a hamis istenek iránti megszállott szenvedély.

Mit is értek Én ez alatt?

Ezek az emberek hősöket és bálványokat teremtenek a televízió, a divat, a zene és a sport világában.

Majd emberi bálványokká magasztalják fel őket, és tisztelettel adóznak nekik.

Majd oly módon rajongják körül őket, amely során nemcsak az ő lelkük szenved kárt, de azé a személyé is, akit felmagasztaltak.

Ők azt hiszik, hogy ezek a bálványok szentek, és minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy utánozzák az ő életmódjukat, öltözködési stílusukat, személyiségüket, sőt még a fizikai megjelenésüket is.

Ez a pogánysághoz vezet.

Mindez meg volt jövendölve, Leányom.

A világ hamis isteneket fog bálványozni.

Ezek az emberek ajnározzák a saját testüket, önmagukat, és megkeményedett szívükben csekély könyörületet vagy szeretetet mutatnak felebarátaik iránt.

A szívük kővé vált.

Ők nem szeretik Istent. Ehelyett a sátán bűvöletébe estek, aki elültette az elméjükben ezeket a rögeszméket és gondolatokat.

Az emberi test iránti tisztelet nem létezik.

A test Isten teremtménye, és mint ilyen, egy templom, mely azért teremtetett, hogy Isten jelenléte lakozzon benne.

Amikor a sátán kísérti az emberiséget, ő a testre, és a test által az érzékeken keresztül keresett élvezetre összpontosít. Ezért szereti most az emberiség a saját testét olyannyira, és ezért helyezi azt piedesztálra.

Sosem elégszik meg a móddal, ahogyan a testet Isten megteremtette, folyamatosan törekszik a fejlesztésére, átváltoztatására, és az emberi test oly módon való átalakítására, amely az általa tökéletesnek véltnek felel meg.

Undorít Engem az a mód, ahogyan főleg a nők átváltoztatják a testüket, és erkölcstelen módon a világ elé tárják azt.

Azok a nők, akik nem szégyellik közszemlére tenni a testüket, bűnt követnek el, még ha talán észre sem veszik ezt. Azt gondolják, hogy elfogadható annak a testnek a meggyalázása, bemocskolása, amellyel megszülettek, és az önmagukkal való olyan kérkedés, amely okot adhat a bűnre.

Önimádatuk egyike a legnagyobb bűnöknek a gőg bűnén belül. Majd ők meggyőzik a fiatal lányokat, hogy elfogadott ily módon nyilvánosan mutogatni a testüket.

A test oly sok bűnével kérkednek a világban, és ezt elfogadhatónak tartják.

De ezek mind büntetést vonnak maguk után a halált követően. Nemcsak a bűnt követik el, de azt még úgy is tálalják, mintha helyes dolog lenne.

A házasságtörés ma elfogadott, és dicséretes.

A gyilkosság már nem megrendítő, és nincs már tisztelete az emberi életnek.

A szexuális erkölcstelenség burjánzik, és ráadásul igazoltan.

Az ilyen bűnös viselkedés napjai a végéhez közelednek.

Míg az emberiség el nem fogadja, hogy a bűn mindig is bűn lesz, elveszíti a jogát a Paradicsom Kapuin való belépésre.

Minden bűnért, melyben vétkesek vagytok, az a testrészetek fog égni és tisztulni a Tisztítótűzben, melyet a bűn elkövetése során használtatok.

Ha halálos bűnben vagytok, az örökkévalóságig érezni fogjátok a kínt, ahogyan a tűz átszakítja a testetek azon részét, melyet a bűn elkövetésekor használtatok. Sosem lesz vége ennek a kínnak.

Ők miért, miért nem hallgatnak a szívükre? Oly sok ember van tudatában, hogy amit tesz, az helytelen, de ettől függetlenül, folytatják a vétkezést, mert ez elfogadott a világ szemében.

A szórakoztatóipar és a médiaipar az ilyen jellegű viselkedésre – melynek révén sok ártatlan lelket rontottak meg hazugságokkal – kreáltak egy hamis elfogadást.

Csak az Igazság mentheti meg most őket. Ők megkapták az Igazság Könyvét, de vajon meghallgatnak-e? A sátán és az ő bukott angyalai mindent elkövetnek majd, hogy ennek az ellenkezőjét biztosítsák.

Csak akkor fognak felhagyni az üres, hasztalan és undorító szokásaikkal, amikor majd a büntetés rájuk zúdul a Mennyből. Mert túl elfoglaltak lesznek azzal, hogy próbálják túlélni, és hogy próbálnak kenyeret tenni a szájukba.

Sajnos kizárólag az ilyen büntetés révén tisztulhat meg az emberiség ezen a földön.

Azáltal, hogy megadatik a tisztulás ajándéka, míg élnek, ők kapnak egy esélyt, hogy elkerüljék a tüzes tavat.

Szeretett Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért